Anketa: Ovire pri dostopu do trga ZDA

petek, 05. november 2021

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu je skupaj z Predstavništvom Evropske Komisije v Washingtonu pričelo sistematično zbirati informacije o ovirah, ki nastajajo pri gospodarskem sodelovanju med članicami EU in ZDA na področju dostopa do trga in ovirah na le tem.

Sodelujejo in izmenjujejo izkušnje z drugimi ekonomskimi svetovalci članic EU v Washingtonu in predstavniki EU. Končni cilj je seveda vseobsežni in spodbujajoč (The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) agreement) med ZDA in EU. 

V tem trenutku zbirajo informacij o trgovinskih ovirah, s katerimi se slovenska podjetja in podjetja ostalih članic srečujejo na trgu ZDA. Predvsem jih v tem trenutku zanimajo:
 
  • ovire za dostop do trga (Market Access) 
  • ovire podjetij pri delovanju na trgu. 

Trgovinske ovire se sicer obravnavajo v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, državami članicami in združenji evropskih podjetij. Sodelovanje torej poteka v Bruslju v okviru Svetovalnega odbora za dostop na trg (MAAC – Market Access Advisory Commitee - trenutno enkrat mesečno preko AVK sestankov) kot tudi lokalno na tretjih trgih, kjer Delegacije EU v aktivnosti vključujejo veleposlaništva držav članic.

Podjetja so vabljena, da sodelujejo v anketi o ovirah pri dostopu do trga ZDA. Za vsako oviro/izziv se posreduje ločen odgovor. Rok za posredovanje mnenj je 19. november 2021.

Povezava do ankete Market Access Barriers survey: ec.europa.eu/eusurvey/runner/MarketAccessBarriersOct2021
Geslo: MABUS2021

Prav tako so vabljena, da predstavijo tudi svoje zgodbe s področja trgovanja in investicij. Za vsako zgodbo se posreduje ločen odgovor. Rok za posredovanje zgodb je 19. november 2021.

Povezava do ankete EU U.S. Trade Stories survey: ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUUSTradeStoriesRequestOct2021
Geslo: MABUS2021 

Svoja opažanja in izkušnje lahko podjetja sporočijo tudi na e-naslov Bojan.Skoda@gov.si.

Pripravil:
mag. Bojan Škoda 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu
E: Bojan.Skoda@gov.si