Armaturne palice – dokončna protidampinška dajatev na uvoz iz Belorusije

torek, 20. junij 2017
V Uradnem listu EU L 155 z dne 17.6.2017, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1019 z dne 16. junija 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih armaturnih palic s poreklom iz Republike Belorusije. Protidampinška dajatev začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu EU.
 
Izdelki, ki so predmet protidampinške dajatve:
 
Nekatere armaturne palice, izdelane iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali toplo iztiskane, brez nadaljnje obdelave, vključno s spiralno zvitimi po valjanju in tudi tistimi, ki vsebujejo zareze, rebra, brazde ali druge deformacije, nastale med procesom valjanja, ki so trenutno uvrščene pod oznake KN ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 in ex 7214 99 95. Izključene so vroče valjane armaturne palice iz železa ali jekla z visoko odpornostjo proti utrujenosti.
 
Stopnja dokončne protidampinške dajatve znaša 10,6 %.