Avstrija zmanjšuje omejitev gibanja - trgovine, gostinstvo in turizem

četrtek, 30. april 2020


Avstrija namerava ob izboljšanju razmer, po skoraj sedmih tednih, odpraviti omejitev gibanja na prostem. Od 1. maja 2020 dalje bodo morali državljani upoštevati le meter varnostne razdalje do oseb, ki niso iz njihovega gospodinjstva, je napovedal zvezni minister za zdravstvo Rudolf Anschober (zeleni). Nekaj novosti na področju prireditev, gostinstva in turizma v Avstriji:

Manjši dogodki so dovoljeni od 1. maja 2020 dalje

 • Dovoljeni so dogodki do 10 ljudi, za pogrebe do 30 ljudi.
 • Večji dogodki bodo prepovedani predvidoma do konca junija 2020.


Odprtje vseh trgovin in storitvenih dejavnosti od 1. maja 2020 dalje

 • Od 1. maja 2020 dalje (seveda ob upoštevanju obveznih praznikov) bodo lahko ponovno odprte vse trgovine ter vsa storitvena podjetja. Tu zajema tudi storitve za osebno nego (frizerji, kozmetika, nega stopal) in storitvene panoge, ki so povezane s svetovanjem strankam (npr. svetovalci za upravljanje, ponudniki IT storitev itd.).
 • Pogoji: Tako stranke kot osebje mora obvezno nositi zaščitno masko za usta in nos.
 • V trgovinah mora biti na voljo najmanj 10 m² celotnega prodajnega prostora na stranko.
 • Upoštevati je treba varnostno razdaljo enega metra.


Odprtje gostinskih lokalov od 15. maja 2020 dalje

 • Od 15. maja 2020 dalje se lahko odprejo gostinski lokali od 06:00. do 23:00. ure.
 • Za eno mizo lahko sedijo lahko največ 4 odrasle osebe in njihovi otroci. Zagotovljena mora biti oddaljenost od enega metra do vseh ostalih gostov.
 • Gostje morajo sedeti, postrežba ob baru ni dovoljena.
 • Postrežno osebje mora nositi zaščitno masko za usta in nos, gostom je ob mizi ni potrebno nositi.
 • Mize je treba praviloma rezervirati vnaprej. Skupinske rezervacije za več miz niso dovoljene.


Odprtje nastanitvenih obratov od 29. maja 2020 dalje

 • Od 29. maja 2020 dalje se lahko znova odprejo nastanitveni obrati za zasebne stranke.
 • Namestitveni obrati so vse gospodarske enote, ki sprejmejo goste za začasno bivanje, tako za plačilo kot brezplačno, npr. hoteli, penzioni, zasebne sobe, počitniške hiše, kampi, koče, AirBnB-ponudbe.
 • To ne vključuje nastanitve za ljudi, ki tam bivajo že od 4. aprila 2020 dalje (za predhodno dogovorjeno trajanje bivanja) ter za ljudi, ki potrebujejo podporo oz. skrbijo zanje, nastanitev iz poklicnih razlogov ali zaradi nujne potrebe po nastanitvi.


Odprtje drugih turističnih podjetij od 29. maja 2020 dalje

 • Druga turistična podjetja, npr. živalski vrtovi, znamenitosti ali dejavnosti za prosti čas v zaprtem prostoru, lahko ponovno odpirajo od 29. maja 2020 dalje; in sicer pod pogojem, da se lahko upošteva varnostna razdalja enega metra. Zunanji prostori živalskih vrtov se lahko odpirajo že od 15. maja 2020 dalje.
 • V zaprtih prostorih bo obvezno nositi zaščitno masko za usta in nos ter omejitev na največ enega obiskovalca na 10 m² prostora.
 • Tudi bazeni in drugi obrati za prosti čas se lahko odpirajo od 29. maja 2020 dalje.
 • Podrobna pravila bodo pravočasno objavljena.

Dodatne informacije:
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
E: office@sgz.at