Avstrijski javni dolg zaradi korona krize raste naprej

petek, 15. januar 2021

Korona kriza je v proračunu Avstrije v preteklem letu zapustila jasne sledi. Država je v prvih enajstih mesecih (ob sestavljanju tega bloga podatki iz decembra 2020 še niso bili znani) porabila kar več kot 16 mrd € denarja (govorimo o milijardah !!) kot ga je v istem obdobju prejela (npr. preko javnih dajatev). Stanje javnega dolga avstrijske države je močno naraslo in je to znašalo v tretjem kvartalu leta 2020 skoraj 80 % avstrijskega bruto domačega proizvoda. Dolg je narasel kar za 8 % v primerjavi z letom 2019.

Kot je pojasnil finančni minister Blümel, je država aktualno izplačala oz. obljubila več kot 30 mrd €, pri čemer so bile največje postavke nadomestilo izpada prometa podjetnikov (za mesec november 2020) ter državne podpore za delo na čakanje in fiksne stroške podjetnikov – te podpore tečejo pravzaprav že od pričetka korona krize. Minister je pojasnil nekatere številke: 5,3 mrd € za čakanje na delo, 1,5 mrd € kot nadomestilo za izpad prometa ter 476 mio € za subvencioniranje fiksnih stroškov.

Sicer ni bilo objavljeno, katere podjetniške panoge so bile v največji meri deležne javnega denarnega žegna, po neuradnih virih pa naj bi največ denarja baje dobili hotelirji in gostinci ter trgovine. Prav tako pa so podpore koristile panoge kot umetnost, zabave, razvedrilo.

V skupnem seštevku je država od januarja pa do novembra 2020 (podatki za december 2020 še manjkajo) pokasirala 70,6 mrd €, potrošila pa je skoraj 87 mrd €, torej zelo udaren minus v višini 16,4 mrd €. Davčni primanjkljaj/minus je domala pri vseh davščinah, minusi znašajo npr: pri davku na plače 1,2 mrd €, pri dohodnini 2 mrd €, pri davku na dobičke podjetnikov 2,9 mrd €, pri prometnih davkih 2,4 mrd €. Vrhu tega je narastel še prispevek Avstrije za vplačilo v evropski proračun kar za 1,1 mrd €. Torej, kamor se ozreš – vidiš samo izdatke države. Na tem mestu pa je treba podkrepiti, da trenutno - v evropskem merilu - ni države, ki bi tako proaktivno kot prav Avstrija reševala domačo ekonomijo. To napišem zaradi tega, ker se tu pa tam pojavljajo že neutemeljeni zahtevki, češ da mora država prevzeti riziko za vsak realno možni ekonomski izpad.

Marian Wakounig
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
E: office@sgz.at