Bančne in plačilne možnosti pri poslovanju z Rusijo

četrtek, 25. avgust 2022
 

Banke s strankami delijo tveganja za "neprijazne" ("toksične") valute

 • Provizije za hrambo "toksičnih" valut so uvedle skoraj vse banke in posredniki;
 • Višina provizije do 1 % na mesec;
 • Banke predlagajo pretvorbo sredstev v rublje ali "prijazne" valute (npr. CNY), da bi zmanjšale provizije.
Priporočilo: Prosimo, ocenite izgube pri pretvorbi v primerjavi s stroški provizij.
 

Foto: Banka Rusije

Plačila: trenutno stanje

 
 • Več zahodnih bank zavrača sodelovanje z Rusijo;
 • Preverite korespondenčne banke na strani nasprotne stranke, lahko pride do prekinitev;
 • Odprtje računa v novi ruski banki lahko traja do 2 meseca;
 • Plačilne sheme agentov podpirajo poslovanje.
Priporočilo: Preverite vpliv menjalnega tečaja, če je potrebna konverzija.
 

Ruski protiukrepi

Nekatere omejitve so odpravljene:

 • Od 10. junija 2022 ni obvezne prodaje valut;
 • Brez omejitev predplačil tujim dobaviteljem od 19. julija 2022 dalje;
 • Zahteve za repatriacijo valute so delno odpravljene;
 • Fizične osebe (rezidenti Rusije in prijateljskih držav) lahko v tujino na mesec prenesejo do 1 milijona USD ali enakovrednega zneska.
 

Omejitve, ki še vedno veljajo:

 • Uporaba računov tipa "C" za izplačilo dividend ali posojil, ki presegajo 10 milijonov rubljev na mesec;
 • Uporaba računov tipa "O" za plačila licenc;
 • Omejitve glede gotovine v USD in EUR za fizične osebe in poslovnih potovanj za pravne osebe;
 • Omejitve za rezidente iz "neprijaznih" držav za nakazila v tujino.
 

Odprava zahtev za repatriacijo valute. Ali to drži?

Ruski predsednik je v celoti odpravil zahteve glede repatriacije: na svoj tuji račun lahko prejemate plačila po pogodbah ali opravljate kompenzacije za posojila in trgovinska stanja (predsedniški odlok št. 529 z dne 8. avgusta 2022).

Po drugi strani pa ruski zakon št. 173-FZ "O regulaciji in nadzoru valute" z dne 10. 12. 2003 ureja zahteve in predpisuje vrnitev valute na ruske račune v naslednjih primerih:
 
 • Rezident je plačal predujem za blago ali storitve;
 • Plačila v okviru tujih pogodb za blago;
 • Rezident je dal posojilo nerezidentu.
Opomba: Ker zakonik o upravnih prekrških in zakon o deviznih predpisih še nista spremenjena, obstaja tveganje, da zahteve za repatriacijo ne bodo izpolnjene.
 

Zmanjšanje glob za nadzor nad valutami

 
 • Globe za nezakonite devizne posle so se zmanjšale za 2,5-krat;
 • Globe za nerepatriiranje izvoza surovin v rubljih so se zmanjšale za 2-krat;
Opomba: Kršitve, storjene v obdobju od 23.02.2022-31.12.2022 zaradi zahodnih sankcij, ne bodo kaznovane (potrebno je dokazilo).
 

Banke imajo pravico začasno ustaviti poslovanje v valuti

 
 • Banka se lahko odloči, da ne bo nadaljevala s poslovanjem za pravne osebe v valuti, če so proti njej uvedene sankcije in ima težave z valutnim tokom.  (Primer: banka je pod sankcijami EU, zato se lahko začasno ustavi poslovanje v eurih).
 • Ruska centralna banka: pravica velja za banke, ki so sankcionirane po 8. 8. 2022. 
Priporočilo: Pred operacijo se obrnite na svojo banko.
 

Gotovina v valuti

 
Fizične osebe:
 • Fizične osebe, ki imajo vloge v tuji valuti, lahko pri eni banki prejmejo v gotovini do 10.000 USD v protivrednosti v EUR;
 • Omejitev podaljšana do 09.03.2022.
 
Pravne osebe:
 • Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki lahko za službena potovanja v tujino kupijo gotovino v višini 5.000 USD (USD, EUR, GBP, JPY). Za druge valute ni omejitev.
 • Omejitev 5.000 USD se lahko uporabi dvakrat, do 09.09.2022 in po tem datumu.
 • Limit se lahko poveča na podlagi zahtevka, ki se predloži ruski centralni banki.
 • Podaljšan do 09.03.2023. 
 

 Prispevek je povzet po ruskih virih in predstavlja ruski komentar sprejetih ukrepov.


 
Pripravila:

Tatiana Morozova
Lokalna sodelavka za področje gospodarstva
Veleposlaništvo RS V Moskvi

 

Preberite tudi: