Biodizl-Razširitev dokončne protidampinške dajatve

sreda, 11. maj 2011
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 122 z dne 11.05.2011, je bila objavljena  Uredba komisije EU št. 444/2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve za izdelke iz oznake KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91, ex 3824 90 97, uvedene za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, in o razširitvi dokončne protidampinške dajatve uvedene na uvoz biodizla v mešanici s vsebnostjo 20 mas. % ali manj biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, in o zaključku preiskave v zvezi z uvoz poslanim iz Singapurja.