Biodizl-Začetek protidampinškega postopka s poreklom iz Argentine in Indonezije

sreda, 29. avgust 2012
V Uradnem listu EU, serija C, št. 260 z dne 29.08.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz biodizla s poreklom iz Arentine in Indonezije.
Zadevni izdelek:
Izdelek v preiskavi so monoalkilni estri maščobnih kislin in/ali parafinska plinska olja, pridobljena s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvoza, v čisti obliki ali mešanici, uvrščen pod oznako KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 in ex 3826 00 90.

Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov
mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.