Blago z dvojno rabo – ureditev in sankcije za Rusijo

sreda, 09. marec 2022
 

Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

Sektor za trgovinsko politiko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT - STP) pokriva področje nadzora izvoza blaga z dvojno rabo in prejema vloge za izdajo dovoljenj za blago z dvojno rabo. Po medresorski presoji pa izdaja dovoljenja za izvoz takega blaga.  
Izvoznik je v skladu z veljavno ureditvijo EU in nacionalno zakonodajo sam dolžan preveriti, ali je blago, ki ga namerava izvoziti, blago z dvojno rabo.

Z uporabo aplikacije Posvetovanje TARIC (europa.eu)   izvoznik dobi informacijo, če se tarifna številka blaga, ki ga izvaža,  morda povezuje z oznako blaga z dvojno rabo. Orodje zagotavlja tudi informacijo, katero/katere oznake blaga z dvojno rabo mora izvoznik pregledati v seznamu blaga z dvojno rabo. Na podlagi teh usmeritev  mora izvoznik v seznamu blaga z dvojno rabo preveriti, ali njegovo blago dosega tehnične parametre, navedene v seznamu pod oznakami, ki jih ponudi TARIC, ter se vanj uvršča. Če  izvoznik ugotovi, da se njegovo blago uvršča v seznam blaga z dvojno rabo, mora za izvoz v katerokoli tretjo državo imeti dovoljenje.

Če izvoznik ugotovi, da se blago, ki ga namerava izvoziti, uvršča med blago z dvojno rabo in blaga ni možno izvoziti na podlagi splošnega izvoznega dovoljenja Unije, mora  izvoznik začeti postopek za izdajo dovoljenja in vlogo posreduje preko elektronskega sistema E-licensing za vlaganje vlog na področju izvoza blaga z dvojno rabo (navodila za uporabo elektronskega sistema E-licensing).
 

Relevantna zakonodaja za blago z dvojno rabo na ravni EU  in na nacionalni ravni  

Relevantna zakonodaja za blago z dvojno rabo je:
 
  • -        Uredba (EU) 821/2021, ki je prenovila Uredbo 428/2009/ES in velja od 9. 9. 2021,  
  • -        aktualni posodobljeni seznam blaga z dvojno rabo  v Prilogi I v delegirani uredbi (EU) 1/2022,
  • -        Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo in
  • -        Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil in vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo.

Več o postopkih in zakonodaji je na spletni strani Nadzor strateške trgovine, kontaktna točka pa  DNT -Sektor za trgovinsko politiko, MGRT.

V primeru sankcij (omejitvenih ukrepov) za posamezno namembno državo je potrebno upoštevati še relevantne predpise, ki urejajo sankcije. Kadar se sankcije, ki presegajo ureditev nadzora izvoza blaga z dvojno rabo, nanašajo na blago z dvojno rabo, se to upošteva pri presoji o dovoljenju. Zaradi sankcij  pa je izvoz blaga z dvojno rabo lahko tudi prepovedan.
 

Sankcije za Rusijo, ki so povezane z blagom z dvojno rabo

V Rusijo je bilo od leta 2014 do začetka leta 2022 prepovedano izvažati blago z dvojno rabo  iz Priloge I  EU uredbe za blago z dvojno rabo za vojaške končne uporabnike in vojaško rabo. Enako je veljalo za povezano tehnično pomoč in posredniške storitve.  To je bilo podano v konsolidirani verziji uredbe (EU) 833/2014  in nacionalni Uredbi o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Ur. l. RS, št. 74/14 in 30/15). V teh predpisih so sankcije za blago z dvojno rabo zajemale člen 2 (blago z dvojno rabo iz Priloge I uredbe 428/2009/ES)  in člen 2a (povezana tehnična pomoč in posredniške storitve) konsolidirane uredbe (EU) 883/2014. MGRT znotraj tega ni bilo pristojno za določbe v alineji (b) drugega odstavka člena 2a, ki se nanaša na financiranje in finančno pomoč, kar je vezano na strokovno znanje MF.

Za druge končne uporabnike in za civilno rabo so veljala za izdajo dovoljenja za blago z dvojno rabo enaka pravila kot za blago z dvojno rabo v tretje države, ki niso bile pod sankcijami.
 

Nove sankcije za blago z dvojno rabo zaostrujejo poslovanje

Na podlagi nedavne geopolitične situacije in novo sprejetih sankcij se prepovedi za blago z dvojno rabo zaostrujejo.

Trenutno velja prepoved izvoza blaga z dvojno rabo za vse uporabnike v Rusiji. Obstajajo redke in ozko omejene izjeme.
Ker zaradi pogostega spreminjanja sankcij še ni konsolidirane verzije (EU) uredbe 833/2014, je sprememba  vidna v Uredbi (EU) 2022/328, ki velja od 26.2.2022.

Relevantni členi in priloge iz Uredbe 833/2014, ki jo prenavlja (EU) uredba 2022/328, in ki se nanašajo na to razširjeno področje blaga z dvojno rabo so: člen 2, člen 2a, člen 2b, člen 2c, člen 2d, Priloga IV, Priloga VII in Priloga IX (obrazec obvestila oz. dovoljenja). Člen 2e se nanaša na finančno pomoč in financiranje in ni v pristojnosti MGRT-STP.

V Uredbi (EU) 2022/328, je podan nov člen 2  (EU) Uredbe 833/2014 (prepoved blaga z dvojno rabo in povezane tehnične pomoči ter posredniških storitev z navedenimi izjemami). Izjeme pa ne veljajo za subjekte v Prilogi IV.

Poleg te spremembe se na širšem področju blaga z dvojno rabo omejuje še dodatno blago, ki ni na seznamu v prilogi  uredbe 2021/821 za blago z dvojno rabo.

EU v členu 2a prepoveduje prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, ki bi lahko prispevali k vojaškim in tehnološkim izboljšavam Rusije ali k razvoju obrambnega in varnostnega sektorja. To blago in tehnologija se zdaj nahaja v Prilogi VII uredbe 833/2014 (Priloga VI uredbe 2022/328), in do sedaj ni bilo nadzorovano pri izvozu v Rusijo.  Ta seznam je strukturiran podobno kot seznam blaga z dvojno rabo, prav tako pa obstajajo izjeme, na podlagi katerih je moč blago izvoziti.

Kadar se izvozniki srečajo z omejitvami v navedenih členih (razen 2e) in prilogah se lahko obrnejo na MGRT – STP preko e-maila:   gp.mgrt@gov.si s pripisom v naslovu "blago z dvojno rabo" ali  "blago z dvojno rabo in sankcije".

 

Preberite še:


Katere ukrepe je sprejela Evropska Unija kot odziv na rusko vojaško agresijo