EU sprejela nadaljnje ukrepe v odziv na rusko vojaško agresijo

torek, 12. april 2022
 

Deseti sveženj sankcij EU v odziv na rusko invazijo v Ukrajini

Zadnja dopolnitev: 3. marec 2023


Svet je sprejel nove omejevalne ukrepe proti Rusiji.

Dogovorjeni sveženj vključuje prepoved:

 • izvoza kritične tehnologije in industrijskega blaga,
 • uvoza asfalta in sintetičnega kavčuka,
 • zagotavljanja zmogljivosti za skladiščenje plina Rusom,
 • tranzita blaga in tehnologije z dvojno rabo, ki ju izvaža EU, preko Rusije.

Poleg tega je EU:

 • začasno preklicala licenci za radiodifuzijo za medijski hiši RT Arabic in Sputnik Arabic,
 • omejila možnost ruskih državljanov, da zasedajo kakršen koli položaj v upravljavskih organih kritičnih infrastruktur in subjektov EU,
 • vzpostavila nove obveznosti poročanja za zagotovitev učinkovitosti prepovedi v zvezi z zamrznitvijo sredstev,
 • uvedla dodatne sankcije proti 87 posameznikom in 34 subjektom, vključno s ključnimi nosilci odločanja, vojaškimi voditelji, vojaškimi poveljniki skupine Wagner Group in proizvajalci brezpilotnih zrakoplovov.
Deseti sveženj sankcij  je bil sprejet 24. februarja - leto po napadu na Ukrajino.
 

Sankcije proti Belorusiji

Dopolnitev: 27. januar 2023


Evropska unija je predlagala nov krog obsežnih sankcij proti Belorusiji zaradi njene vloge pri podpiranju ruske invazije v Ukrajino.

S predlaganimi ukrepi bi se Minsk približal številnim paketom sankcij, ki jih je EU že uvedla proti Rusiji, vključno z omejitvami za ključne tehnologije in energetski sektor države.

EU  je tudi podaljšala gospodarske sankcije zaradi vojaške agresije Rusije v Ukrajini za šest mesecev, to je do 31. julija 2023.
 

Deveti sveženj sankcij proti Rusiji

Dopolnitev: 16. december 2022


Države članice Evropske unije so dosegle dogovor o devetem svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino.

Novi ukrepi vključujejo prepoved:
 • izvoza motorjev za drone,
 • izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo,
 • naložb v rudarski sektor,
 • transakcij z rusko regionalno razvojno banko,
 • zagotavljanja oglaševalskih storitev ter storitev tržnih raziskav in raziskav javnega mnenja.
EU je prav tako začasno odvzela licence za radiodifuzijo še štirim ruskim medijskim hišam ter sankcionirala še 141 posameznikov in 49 subjektov.

Geopolitične napetosti se povečujejo potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin svoj jedrski arzenal označil za "odvračilni dejavnik" v konfliktih, vendar se je ustavil pri zavezi, da ga ne bo uporabil prvi. 

EU sprejela nove sankcije kot odgovor na priključitev Ukrajine


Dopolnitev: 7. oktober 2022

Svet je zaradi stopnjevanja vojne in nezakonite priključitve Ukrajine sprejel nove sankcije, ki med drugim vključujejo:
 
 • Omejitev cen, povezanih s pomorskim prevozom ruske nafte za tretje države.
 • EU podaljšuje prepoved uvoza jeklenih izdelkov, ki izvirajo iz Rusije ali se iz Rusije izvažajo. Dodatne uvozne omejitve veljajo tudi za lesno maso in papir, cigarete, plastiko in kozmetiko ter elemente, ki se uporabljajo v draguljarski industriji, kot so kamni in plemenite kovine, ki Rusiji skupaj prinašajo znatne prihodke. Omejena bo tudi prodaja, dobava, prenos ali izvoz dodatnega blaga, ki se uporablja v letalskem sektorju.
 • Razširitev seznama blaga z omejitvami, ki lahko prispeva k vojaški in tehnološki krepitvi Rusije ali razvoju njenega obrambnega in varnostnega sektorja. Seznam bo zdaj vključeval nekatere elektronske komponente, dodatne kemikalije in blago, ki se lahko uporablja za smrtno kazen, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje
 • Prepoved prodaje, dobave, prenosa ali izvoza civilnega strelnega orožja in njegovih pomembnih sestavnih delov ter streliva, vojaških vozil in opreme, paravojaške opreme in rezervnih delov.
 • Prepoved državljanom EU, da zasedajo kakršne koli položaje v upravnih organih nekaterih ruskih pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so v državni lasti ali pod državnim nadzorom.
 • Uvrstitev ruskega pomorskega ladijskega registra, ki je v 100-odstotni državni lasti in opravlja dejavnosti, povezane s klasifikacijo in inšpekcijo, tudi na področju varnosti, ruskih in neruskih ladij in plovil, na seznam subjektov v državni lasti, za katere velja prepoved transakcij
 • Popolna prepoved opravljanja storitev zagotavljanja denarnic, računov ali skrbništva kriptoaktivnih sredstev ruskim osebam in rezidentom, ne glede na skupno vrednost teh kriptoaktivnih sredstev.
 • Prepoved opravljanja arhitekturnih in inženirskih storitev ter storitev svetovanja na področju informacijske tehnologije in pravnega svetovanja za Rusijo.

Sankcije so objavljene v Uradnem listu EU.
 

Šesti sveženj ukrepov


Dogovorjeni sveženj vključuje:

Nafta

EU se je odločila prepovedati nakup, uvoz ali prenos surove nafte in nekaterih naftnih derivatov iz Rusije v EU. Postopna odprava odvisnosti od ruske nafte bo trajala od 6 mesecev za surovo nafto do 8 mesecev za druge rafinirane naftne derivate.

Začasna izjema naj bi veljala za surovo nafto, dobavljeno po naftovodih v tiste države članice EU, ki so zaradi svojega geografskega položaja še posebej odvisne od ruske oskrbe in nimajo drugih izvedljivih možnosti.

Poleg tega bosta Bolgarija in Hrvaška upravičeni tudi do začasnih odstopanj v zvezi z uvozom ruske surove nafte prek pomorskega prometa oziroma vakuumskega plinskega olja.
 

Izključitev dodatnih ruskih in beloruskih bank iz sistema SWIFT

EU je razširila obstoječo prepoved zagotavljanja specializiranih finančnih komunikacijskih storitev (SWIFT) na tri dodatne ruske kreditne institucije – največjo rusko banko SberbankMKB (moskovsko kreditno banko) in Rosselkhozbank (kmetijsko banko Rusije) – ter Belinvestbank (banko Belorusije za razvoj in obnovo).
 

Radiodifuzija

EU je prekinila radiodifuzne dejavnosti še treh ruskih medijskih hiš, ki so v državni lasti, v EU: Rossiya RTR/RTR PlanetaRossiya 24 / Russia 24 in TV Centre International.

Omejitve izvoza

EU je razširila seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejitve izvoza blaga in tehnologij z dvojno rabo. Na seznam so bili tako vključeni ruski in beloruski subjekti. Poleg tega bo EU razširila seznam blaga in tehnologij, ki bi lahko prispevali k tehnološkim izboljšavam ruskega obrambnega in varnostnega sektorja. To bo vključevalo 80 kemikalij, ki se lahko uporabljajo za proizvodnjo kemičnega orožja.
 

Storitve svetovanja

EU bo prepovedala, da se Rusiji zagotavljajo računovodske storitvestoritve v zvezi z odnosi z javnostmistoritve svetovanja ter storitve v oblaku.
 

Posamezne uvrstitve na seznam

Svet je odločil, da bo uvedel sankcije proti dodatnim posameznikom in subjektom. 

Sprejet peti sveženj ukrepov


Peti sveženj ukrepov vključuje:
 • prepoved nakupa, uvoza ali prenosa premoga in drugih trdnih fosilnih goriv v EU, če izvirajo iz Rusije ali se izvažajo iz Rusije, od avgusta 2022. Uvoz premoga v EU je trenutno vreden 8 milijard EUR na leto.
 • prepoved zagotovitve dostopa do pristanišč EU za plovila, registrirana pod rusko zastavo. Odobrijo se odstopanja za kmetijske in živilske proizvode, humanitarno pomoč in energijo.
 • prepoved cestnega prevoza vsem ruskim in beloruskim podjetjem, kar jim preprečuje cestni prevoz blaga v EU, vključno s tranzitom. Kljub temu so odobrena odstopanja za številne proizvode, kot so farmacevtski, medicinski, kmetijski in živilski proizvodi, vključno s pšenico, ter za cestni prevoz v humanitarne namene.
 • dodatne prepovedi izvoza, ki zadevajo letalsko gorivo in drugo blago, kot so kvantni računalniki in napredni polprevodniki, vrhunska elektronika, programska oprema, občutljivi stroji in transportna oprema, ter nove prepovedi uvoza proizvodov, kot so les, cement, gnojila, morski sadeži in alkoholne pijače. Samo dogovorjene prepovedi izvoza in uvoza so vredne 10 milijard EUR oziroma 5,5 milijarde EUR.
 • vrsto ciljno usmerjenih gospodarskih ukrepov, namenjenih okrepitvi obstoječih ukrepov in odpravi vrzeli, kot so splošna prepoved EU glede sodelovanja ruskih podjetij pri javnih naročilih v državah članicah, izključitev vsakršne finančne podpore ruskim javnim organom, razširjena prepoved depozitov za kriptodenarnice ter prodaje bankovcev in prenosljivih vrednostnih papirjev, denominiranih v vseh uradnih valutah držav članic EU, Rusiji in Belorusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji in Belorusiji.

Poleg tega se je Svet odločil, da bo sankcioniral podjetja, katerih proizvodi ali tehnologija podpirajo invazijo, ključne oligarhe in poslovneže, visoke uradnike Kremljazagovornike dezinformacij in manipulacije z informacijami, ki sistematično razširjajo kremeljski diskurz o ruski vojni agresiji v Ukrajini, pa tudi družinske člane že sankcioniranih posameznikov, da bi zagotovili, da se sankcijam EU ne bi izognili.

Uvedena je bila tudi popolna prepoved transakcij za štiri ključne ruske banke, ki predstavljajo 23 % tržnega deleža v ruskem bančnem sektorju. Potem ko so bile te banke izključene iz sistema SWIFT, bodo zdaj predmet zamrznitve sredstev, s čimer bodo popolnoma izključene s trgov EU.
 

Dodatna pojasnila vezana na peti sveženj

 

Četrti sveženj sektorskih ukrepov EU in ukrepov proti posameznikom

torek, 15. marec 2022

Svet EU je 15. marca 2022 sklenil, da zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino sprejme četrti sveženj ekonomskih sankcij in sankcij proti posameznikom.

Svet je zlasti sklenil:
 • prepovedati vse transakcije z nekaterimi podjetji v državni lasti (OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazprom Neft, Almaz-Antey, Kamaz, Rostec (Russian Technologies State Corporation), JSC Po Sevmash, Sovcomflot in United Shipbuilding Corporation)
 • prepovedati opravljanje kakršnih koli storitev bonitetnega ocenjevanja ter dostop do kakršnih koli naročniških storitev v zvezi z dejavnostmi bonitetnega ocenjevanja za katero koli rusko osebo ali subjekt
 • razširiti seznam oseb, ki so povezane z obrambno in industrijsko bazo Rusije in za katere se uvedejo strožje omejitve izvoza blaga z dvojno rabo ter blaga in tehnologije, ki bi utegnili prispevati k tehnološki krepitvi ruskega obrambnega in varnostnega sektorja
 • prepovedati nove naložbe v ruski energetski sektor ter uvesti celovito omejitev izvoza opreme, tehnologije in storitev za energetsko industrijo
 • uvesti dodatne omejitve trgovine z železom in jeklom ter luksuznim blagom.

Svet je poleg tega sprejel odločitev o sankcijah proti ključnim oligarhom, lobistom in propagandistom, ki podpirajo kremeljsko opisovanje razmer v Ukrajini, ter proti ključnim družbam v letalskem, vojaškem in ladjedelniškem sektorju ter sektorjih blaga z dvojno rabo in strojegradnje.

Več informacij:
   

Sprejeti trije svežnji ukrepov

torek, 08. marec 2022

Po začetku ruske vojaške agresije v Ukrajini je Evropska Unija sprejela tri svežnje omejevalnih ukrepov.
 

Prvi sveženj vključuje:

 • ciljno usmerjene omejevalne ukrepe
 • omejitve gospodarskih odnosov z območji pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom
 • finančne omejitve
 

Drugi sveženj vključuje:

 • individualne sankcije, med drugim proti Vladimirju Putinu, Sergeju Lavrovu in članom ruske državne dume
 • gospodarske sankcije?
 

Tretji sveženj vključuje:

 • zagotavljanje opreme in zalog ukrajinskim oboroženim silam v okviru evropskega mirovnega instrumenta
 • prepoved preletov zračnega prostora EU in dostopa do letališč EU za vse ruske prevoznike
 • prepoved transakcij z Rusko centralno banko
 • izključitev sedmih ruskih bank iz sistema SWIFT
 • prekinitev radiodifuzne dejavnosti medijskih hiš Sputnik in Russia Today v EU
 • individualne in gospodarske sankcije proti Belorusiji


EU je iz sistema SWIFT izključila sedem ruskih bank.

Sledeče banke ne bodo imele dostopa do mednarodnega finančnega sistema, prizadeta pa bo tudi njihova zmožnost delovanja na svetovni ravni:

 • Bank Otkritie
 • Novikombank
 • Promsvyazbank
 • Rossiya Bank
 • Sovcombank
 • Vnesheconombank (VEB) in
 • VTB Bank.
 

Podroben opis ukrepov po posameznih datumih s povezavo na Uradni list EU je dosegljiv na tej povezavi. Več informacij:  

Preberite še:


Sankcije za Rusijo, ki so povezane z blagom z dvojno rabo

Kakšni so novi ukrepi Ruske federacije, ki se nanašajo na poslovanje v državi


Ocena globalnih posledic rusko-ukrajinske vojne