Novi ukrepi Ruske federacije, ki se nanašajo na poslovanje v državi

torek, 08. marec 2022

Novi ukrepi vključujejo tudi države članice Europske unije


Ruska vlada je 7. marca 2022 potrdila seznam držav, na katere se nanašajo novi ukrepi. Vladna uredba je bila del Odloka z dne 5. marca 2022 "O začasnem postopku za izpolnitev obveznosti do nekaterih tujih upnikov".
 
Seznam vključuje Avstralijo, Albanijo, Andoro, Združeno kraljestvo (vključno z Jerseyjem, Angvilo, Britanskimi Deviškimi otoki in Gibraltarjem), države članice Evropske unije, Islandijo, Kanado, Lihtenštajn, Mikronezijo, Monako, Novo Zelandijo, Norveško, Republiko Korejo, San Marino, Severno Makedonijo, Singapur, ZDA, Tajvan, Ukrajino, Črno goro, Švico in Japonsko.
 
Vse posle in transakcije ruskih podjetij z državljani in podjetji iz omenjenih držav bo odobrila vladna komisija za spremljanje tujih naložb. Po novih pravilih mora rusko rezidenčno podjetje ali tuje podjetje zaprositi za dovoljenje za transakcijo.

Na podlagi analize prejetih dokumentov in narave prihodnjega sporazuma bo sprejeta odločitev o odobritvi ali zavrnitvi njegove izvedbe. Hkrati se lahko izda dovoljenje za izvedbo transakcije z navedbo pogojev za njeno realizacijo. Pri tem gre tudi za način poravnave dolgov, ki jih imajo ruski upniki do teh držav (plačila blaga ali storitev itd.). Ruski državljani, podjetja, država, njene regije in občine, ki imajo devizne obveznosti do upnikov s seznama, bodo do vsote 10 mio RUB na mesec še naprej lahko plačevali v tuji valuti. Vsote nad 10 mio RUB (na mesec) pa bodo odslej lahko poravnali le v  rubljih po tečaju Ruske centralne banke, ki se bo določil 1. v mesecu. 
 

Omejitve za tujce in osebe brez državljanstva


Ruska federacija je razširila področja uporabe zakona, sprejetega decembra 2012, "O ukrepih za vplivanje na osebe, ki so vpletene v kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin, pravic in svoboščin državljanov Ruske federacije". 
 
Omejitve, ki jih določa zakon, zdaj veljajo za vse tujce in osebe brez državljanstva in vključujejo
  • prepoved vstopa v Rusijo; 
  • zaseg finančnega in drugega premoženja na ozemlju Rusije; 
  • prepoved kakršnihkoli poslov s premoženjem in naložbami državljanov, za katere veljajo omejitve; 
  • prepoved razpolaganja s premoženjem, ki se nahaja na ozemlju Rusije; 
  • začasno ustavitev dejavnosti pravnih oseb pod nadzorom teh državljanov na ozemlju Rusije; 
  • začasno ukinitev njihovih pooblastil v svetih direktorjev ali drugih organih upravljanja organizacij, registriranih v Rusiji. 
 
Zakon vsebuje definicijo organizacije, ki je nezaželena na ozemlju Rusije, in posameznika-tujega agenta.

Vlada je junija 2021 predlagala razširitev veljavnosti zakona na vse tujce. "Glede na to, da je kršitev pravic ruskih državljanov možna s strani državljanov ne le ZDA, ampak tudi drugih tujih držav ter oseb brez državljanstva, se predlaga razširitev možnosti uporabe teh sankcijskih ukrepov na vse tujce, ne glede na njihovo državljanstvo, in tudi zagotoviti možnost uporabe tovrstnih ukrepov za osebe brez državljanstva," je zapisano v obrazložitvi predloga zakona.
 

Preberite še:

EU sprejela nadaljnje ukrepe v odziv na rusko vojaško agresijo.

Ocena globalnih posledic rusko-ukrajinske vojne.