Bo spletna trgovina izpodrinila fizične prodajalne?

četrtek, 15. april 2021

Pandemija Covid-19 je bila prelomnica v spletnem poslovanju. Med pandemijo se je zaradi omejitev mobilnosti povpraševanje po spletnem nakupovanju povečalo na rekordne ravni.

Toda ta zagon še ni dovolj močan, da bi izpodrinil dejavnost fizične trgovine, ki bo v prihodnjih 10 letih še vedno glavno prodajno mesto. Takšne so namreč ugotovitve analize "Ali je e-poslovanje dobro za Evropo?", ki jo je po naročilu spletnega velikana Amazon izvedel Inštitut za upravljanje dobavne verige na Univerzi v St. Gallenu v Švici.

Poročilo, ki je v zadnjem desetletju preučevalo e-poslovanje na evropski ravni, je pokazalo, da je v letu 2020 skupna e-prodaja v maloprodajnem sektorju, torej v maloprodaji ne-živil, v Evropi v povprečju zrasla za 31 %. Najvišjo rast je v letu 2020 beležila Poljska, ki je dosegla 50 % rast spletnega nakupovanja. Sledi ji Španija z 38 % rastjo.

Obseg rasti odraža izjemnost leta 2020, kaže omenjena analiza, ki napoveduje zmeren trend rasti tudi v naslednjih nekaj letih.
Po enem scenariju bi se v prihodnjih 10 letih spletna prodaja v Evropi povečevala po 15 % povprečni letni stopnji, kar bi pomenilo, da bi spletna trgovina do leta 2030 znašala 30 % celotnega obsega prodaje.
Če bi letna rast ohranila raven pred krizo, kar predstavlja približno 10 % letno rast, bi spletni prodaji kanal dosegel 30 % tržni delež šele do leta 2035.
Leta 2019 je bil delež penetracije spletnega kanala v celotni prodaji na drobno na evropskem trgu 11 %, leta 2010 pa je komaj presegel 4 %.

Fizična trgovina bo tako v naslednjem desetletju ostala glavni maloprodajni kanal, a prihodnost maloprodaje bo več-kanalna. Zaupanje potrošnikov v storitve spletne prodaje se je povečalo, razširile pa so se tudi plačilne rešitve, zato je spletna ponudba vse bolj privlačna, potrošniki pa so vse bolj hibridni v svojih navadah. Iščejo in kupujejo na primer po spletu, prevzamejo pa v trgovini, ali obratno. Posledično se meje med e-poslovanjem in fizično prodajo brišejo.
 
Ta trend več-kanalnosti pomeni, da splet ni več samo posel spletnih ponudnikov, temveč predstavlja priložnost tudi za fizične trgovine, saj kupci vse pogosteje iščejo več-kanalno, hibridno storitev.

Analiza kaže, da velike maloprodajne verige zapirajo svoje trgovine, hkrati pa odpirajo večje centre, ki so bolj osredotočeni na kontakte s kupci, kot pa na samo fizično prodajo.

V tem novem okolju imajo priložnost tudi majhne, neodvisne prodajalne. Njihova konkurenčna prednost je v tem, da lahko ponudijo prilagojene storitve, bližino in udobje.

Segment spletnega poslovanja je bil tudi glavno gonilo ustvarjanja delovnih mest v zadnjem desetletju. Kljub finančni krizi na začetku desetletja je rast spletnega poslovanja ustvarila 1,3 mio neposrednih delovnih mest v evropskem maloprodajnem sektorju. Od tega je bilo 1 mio neposrednih delovnih mest ustvarjenih v fizičnem kanalu, kar predstavlja 89 % tržni delež in 1 % stopnjo ustvarjanja delovnih mest vsako posamezno leto v desetletju.
Medtem je v istem obdobju število neposrednih delovnih mest, ustvarjenih z e-poslovanjem, raslo po 12 % povprečni letni stopnji in se je v zadnjem desetletju več kot podvojilo.Viri: Factiva, CE NoticiasFinancieras
 
Več informacij o globalnih trendih na področju IKT

Poglejte si tudi E-izvoz