Bosch bo investiral preko 400 mio EUR v proizvodnjo čipov

torek, 02. november 2021

Pomanjkanje čipov ovira proizvodnjo vozil po vsem svetu, pri čemer se proizvajalci skoraj izključno zanašajo na dobavo čipov le od nekaj proizvajalcev v Aziji in ZDA. Ker pomanjkanje čipov po vsem svetu vztrajno narašča, se je družba Bosch hitro odzvala na te tržne razmere. V letu 2022 namreč namerava v proizvodnjo mikročipov v Nemčiji in v Maleziji investirati več kot 400 mio EUR.
 

Največji del Boscheve investicije bo namenjen širitvi tovarne čipov v Dresdnu v Nemčiji, ki jo je skupina otvorila letos junija, kar je 6 mesecev prej, kot je bilo načrtovano. Čipi, izdelani v novi tovarni, so bili sprva namenjeni za vgradnjo v Boscheva električna orodja. Za avtomobilske kupce se je proizvodnja čipov začela septembra 2021,kar je 3 mesece prej, kot je bilo načrtovano.
 
Približno 50 mio EUR bo družba Bosch vložila v tovarno v Reutlingenu pri Stuttgartu, ki poleg čipov izdeluje tudi avtomobilske dele in sisteme za avtomatizacijo tovarn. Na tej lokaciji bodo zaposlili 150 novih strokovnjakov na področju razvoja polprevodnikov.
 
Eden od projektov, ki ga bo družba Bosch financirala v okviru te naložbe, bo tudi gradnja laboratorija za testiranje polprevodnikov v Penangu v Maleziji. Od leta 2023 bo center testiral dokončane polprevodniške čipe in senzorje. Skupno ima Bosch na voljo več kot 100.000 m2 zemljišč, center pa se bo postopno razvijal po fazah. Sprva bo testni center obsegal 14.000 m2, zaposloval pa bo okoli 400 delavcev. Zemeljska dela na tej lokaciji so se začela konec leta 2020, dela na stavbah pa maja 2021. Testni center naj bi začel delovati leta 2023. 
 
"Povpraševanje po čipih še naprej narašča z vrtoglavo hitrostjo. Glede na trenutni razvoj sistematično širimo proizvodnjo polprevodnikov, da lahko našim strankam zagotovimo najboljšo možno podporo," pravi dr. Volkmar Denner, predsednik upravnega odbora Robert Bosch GmbH. "Te načrtovane naložbe znova dokazujejo strateški pomen lastnih proizvodnih zmogljivosti za osnovno tehnologijo polprevodnikov," pravi Denner.
 
Bosch proizvaja polprevodniške komponente že več kot 60 let. Odkar je bila leta 2010 uvedena tehnologija 200 mm, je Bosch v svoje tovarne čipov v Reutlingenu in Dresdnu vložil že več kot 2,5 mlrd EUR.
 
Robert Bosch GmbH je globalni dobavitelj tehnoloških izdelkov in storitev. Družba ponuja vrsto izdelkov, vključno z avtomobilskimi komponentami, pogonsko in krmilno tehnologijo, varnostnimi sistemi in gospodinjskimi aparati. Skupina Bosch obsega približno 440 hčerinskih in regionalnih podjetij v več kot 60 državah. Skupina deluje v 5 poslovnih segmentih: rešitve za mobilnost, industrijska tehnologija, potrošniško blago, energija in gradbena tehnologija ter drugo.
 

Prihodki po segmentih v letu 2020

Segment Prihodki v mio EUR Delež v celotnih prihodkih v %
Rešitve za mobilnost 42.120 58,9 %
Potrošno blago 18.659 26,1 %
Energija in gradbena tehnologija 5.502 7,7 %
Industrijska tehnologija 5.131 7,2 %
Ostalo 82 0,1 %
Skupaj 71.494 100 %


Regionalno je Bosch prisoten v 4 regijah: v Evropi, Ameriki, Aziji in v ostalih regijah. V letu 2020 je na evropskih trgih družba ustvarila 53,1 % vseh prihodkov, v Aziji 29 %, v Ameriki 16,5 % ter v ostalih regijah 1,4 %.


 
Viri: Factiva, Reuters, Marketline

Več informacij o globalnih trendih na področju panoge strojev in naprav