Brazilija se vrača na 6. mesto na lestvici priliva tujih neposrednih naložb

petek, 17. junij 2022

 

Brazilija lani prejela 50,3 milijarde ameriških dolarjev tujih naložb

Brazilija je napredovala za tri mesta in je šesta država, ki je leta 2021 pritegnila več neposrednih tujih naložb, kaže poročilo Agencije Združenih narodov za trgovino in razvoj (Unctad).

Podatki iz Poročila o svetovnih naložbah kažejo, da je Brazilija lani prejela 50,3 milijarde ameriških dolarjev tujih naložb. Vrednost naložb se je povečala za 78 % v primerjavi z letom 2020, ko je znašala 28,3 milijarde dolarjev, vendar je še vedno pod ravnjo pred pandemijo, ko je znašala 65,3 milijarde dolarjev.

Unctad navaja, da so bili sektorji, ki so imeli največ koristi od naložb, kmetijstvo, proizvodnja avtomobilov, elektronika, informacijska tehnologija in finančne storitve. Vrednost tako imenovanih “greenfield” projektov, ki še niso zaživeli, se je povečala za 35 %, skupna vrednost mednarodnih pogodb o financiranju pa za 32 %. Med "greenfield" projekti poročilo izpostavlja načrt avtomobilskega proizvajalca Bravo Motor za proizvodnjo električnih vozil, baterij in drugih komponent v Braziliji. Projekt je ocenjen na R$ 4 milijarde. 

Med sporazumi o financiranju je največja gradnja vetrne elektrarne na morju v vrednosti 5,9 milijarde ameriških dolarjev. Financer je špansko podjetje Ocean Winds.

Uspeh Brazilije ni bil izjema. V regiji Latinske Amerike in Karibov so se tuje naložbe povečale za 56 % in so znašale 134,4 milijarde USD.

Rezultat je bil tudi nižji kot v obdobju pred pandemijo, vendar je predstavljal okrevanje v primerjavi z letom 2020, ko je zdravstvena kriza povzročila 45-odstotni padec investicij, največji v tem letu v regijah v razvoju.

Glede na poročilo je bil vrhunec v regiji skupni znesek, ki je bil objavljen v mednarodnih sporazumih o financiranju, ki je presegel ravni pred pandemijo. Unctad rezultat pripisuje velikim projektom na področju prometne infrastrukture, zlasti v Braziliji, ter rudarskih dejavnosti in povezanih z obnovljivo energijo.

Po mnenju agencije je pozitiven rezultat povezan z velikim svetovnim povpraševanjem po kmetijskih in mineralnih surovinah, kar prispeva k močni rasti tujih investicij v številnih gospodarstvih v regiji.
 

Skoraj tri četrtine naložb skoncentriranih v razvitih državah

Na svetovni ravni so se tuje naložbe povečale za 64 % z močnim okrevanjem od leta 2020 in znašajo 1,58 bilijona dolarjev. Večina, skoraj tri četrtine, je bila skoncentrirana v razvitih državah.

Poročilo pripisuje dobre rezultate razgreti dejavnosti pri združitvah in prevzemih podjetij ter hitri rasti mednarodnih projektov financiranja ob infrastrukturno usmerjenih paketih spodbud.

Pomemben dejavnik za rezultat so bili tudi visoki dobički multinacionalk, ki so dosegli rekordne ravni. Dobiček 5000 največjih multinacionalk se je podvojil in dosegel 8 % za vsako prodajo. Posledično so multinacionalke iz razvitih držav več kot podvojile svoje naložbe, ki so predstavljale tri četrtine skupne svetovne.

Kljub dobri uspešnosti poročilo poudarja, da so se naložbe v "greenfield" projekte povečale manj kot v prevzeme in združitve ter ostajajo pod ravnmi pred pandemijo. To je zaskrbljujoče, saj so nove naložbe ključnega pomena za gospodarsko rast in razvojne možnosti.

Na svetovni lestvici so ZDA vodilne pri privabljanju tujih naložb, ki so skupaj znašale 367 milijard USD v primerjavi s 151 milijardami USD leta 2021. Nato sledijo Kitajska (181 milijard USD), Hong Kong (141 milijard USD), Singapur (99 milijard USD), Kanada (60 milijard USD) in Brazilija.
 

Proces rasti iz leta 2021 se v letošnjem letu verjetno ne bo nadaljeval

Za leto 2022 Unctad opozarja, da se je poslovno in naložbeno okolje drastično spremenilo z učinki vojne v Ukrajini, natančneje z dvigom cen hrane in goriva ter zaostrenim finančnim okoljem.

Poročilo izpostavlja tudi negotovosti glede nadaljnjih vplivov pandemije, naraščajočih obrestnih mer v večjih gospodarstvih, negativnega razpoloženja na trgih in možnosti za recesijo.

Posledično se znaki šibkosti kažejo že letos. Preliminarni podatki za prvo četrtletje kažejo na 21-odstotni upad napovedi greenfield projektov, 13-odstotni upad pri združitvah in prevzemih ter 4-odstotni padec pri pogodbah o financiranju projektov.

Projekcija agencije je, da se proces rasti leta 2021 v letošnjem letu ne bo nadaljeval, da naj bi imeli tokovi neposrednih tujih investicij trend padanja oziroma, v najboljšem primeru, stabilnost.

Poročilo tudi poudarja, da naj bi imel načrt za uvedbo 15-odstotnega globalnega minimalnega davka na dobiček velikih multinacionalk, ki naj bi se izvajal med letoma 2023 in 2024, "velike posledice za naložbene politike".

»Čeprav davčne reforme povečujejo pobiranje prihodkov za države v razvoju, z vidika privabljanja naložb prinašajo priložnosti in izzive,« pravi generalna sekretarka Unctad Rebeca Grynspan.

Po njenem mnenju se »države v razvoju soočajo z omejitvami pri svojih odzivih na reforme zaradi pomanjkanja tehničnih zmogljivosti za spopadanje s kompleksnostjo davčnih sprememb in zaradi zavez iz pogodbe o naložbah, ki lahko ovirajo učinkovito ukrepanje fiskalne politike. Mednarodna skupnost je dolžna pomagati.

Vir: www.cnnbrasil.com.br/business/brasil-chega-a-6a-posicao-em-ranking-da-onu-de-investimento-estrangeiro-direto/

Pripravila:
Slovenska gospodarska zbornica Brazilija – SLOBRAZ, info@slobraz.com.br

 

Preberite tudi:

Predstavitev gospodarstva Brazilije