Brazilska telekomunikacijska podjetja vlagajo v proizvodnjo energije

četrtek, 23. julij 2020

Telekomunikacijska podjetja v Braziliji so v zadnjih letih znatno povečala naložbe v energetsko učinkovitost, distribucijo in proizvodnjo energije, z naraščajočim številom zasebnih elektrarn iz obnovljivih virov energije po vsej državi. Prizadevajo si, da bi neposredno proizvedla do 80 % energije, ki jo porabijo v pisarnah, trgovinah in na telekomunikacijski opremi.

Vivo (Telefonica Brasil) bo lahko s tem ciljnim odstotkom oskrbel z elektriko več kot 35.000 odjemalskih enot. Družba naj bi po načrtih imela do leta 2021 že več kot 70 lastnih elektrarn iz obnovljivih virov energije, od tega 61 % sončnih elektrarn, 30 % hidroelektrarn in 9 % bio-plinarn. Podjetje ima trenutno 10 operativnih elektrarn, ki delujejo v mestih Minas Gerais, Mato Grosso in Sao Paulu ter sklenjene pogodbe z 11 partnerji za nadaljnjo gradnjo in oskrbo z energijo za obdobje 20 let. Vivo bo proizvedel okoli 670.000 MWh elektrike na leto. Lastna proizvodnja elektrike bo podjetju zmanjšala stroške energije za približno 10 %, kar znaša 1 mlrd BRL ali približno 225,9 mio EUR na leto. 

Konkurenčno telekomunikacijsko podjetje Oi SA namerava do decembra 2020 v 17 državah postaviti skupno 25 elektrarn na sončno energijo. Cilj podjetja je, da do leta 2022 vzpostavi 100 % sistem trajnostne energije. Takšen sistem bo podjetju predvidoma zmanjšal stroške energije za 400 mio BRL, kar znaša približno 67,1 mio EUR.

Brazilsko telekomunikacijsko podjetje TIM Brasil trenutno proizvaja elektriko v petih hidroelektrarnah. V letu 2019 je podjetje porabilo 50 % energije iz obnovljivih virov. Cilj podjetja je, da do konca leta 2020 poveča delež porabe energije iz obnovljivih virov na 60 %, do leta 2025 pa na 70 %.

Tudi brazilsko telekomunikacijsko podjetje Claro namerava do leta 2021 proizvesti 80 % energije, ki jo porabi, kar predstavlja več kot 600.000 MWh na leto. Podjetje že ima več kot 30 lastnih enot za proizvodnjo energije.
 

Največja telekomunikacijska podjetja v Braziliji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2019) Št. zaposlenih (2019)
Tele Norte Leste Participações SA 15.587,54 12.372
Telefonica Brasil SA 9.672,71 32.793
Embratel Participações SA 7.888,07 n/a
Claro S/A 6.875,67 10.000
Oi SA 4.399,81 58.160
TIM Participações SA 3.796,96 9.700
Oi Movel S A Em Recuperacao Judicial 2.466,02 637

Viri: Factiva, Esmerk Latin American News

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije
Več informacij o globalnih trendih na področju telekomunikacij