Brexit: Informacijska kompanija za večjo obveščenost

sreda, 04. november 2020

Opozarjamo na informacijsko kampanjo Evropske komisije, DG TAXUD, namenjeno večji obveščenosti podjetij, predvsem malih in srednjih, o spremembah v poslovanju z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske s 1.1.2021.
 
Komisija za pomoč deležnikom pregleduje – in po potrebi posodablja – več kot 100 obvestil o pripravljenosti v posameznih sektorjih, ki jih je objavila med pogajanji v skladu s členom 50.

Ustrezna posodobljena obvestila na področju obdavčenja in carin so na voljo na sledečih povzavah:
 
  1. Obvestilo o trošarinah
  2. Davek na dodano vrednost - blago
  3. Davek na dodano vrednost – storitve
  4. Carine, vključno s preferencialnim poreklom