Brexit, sprememba pri izvozu nekaterega blaga z dvojno rabo

torek, 22. december 2020

 

V Uradnem listu EU številka L 432, z dne 21.12.2020, je bila objavljena UREDBA (EU) 2020/2171 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge IIa k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 glede izdaje splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska. Združeno Kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska je uvrščeno med tretje države, za katere bo veljalo splošno dovoljenje, kar pomeni, da EU podjetjem ne bo potrebno zaprositi za individualno dovoljenje.

Besedilo uredbe v slovenskem jeziku Uredba se začne uporabljati 1. 1. 2021.


Več informacij:

Poslovanje v Združenem Kraljestvu