Brezšivne cevi iz nerjavnega jekla – začetek pregleda zaradi izteka protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz nerjavnega jekla s poreklom iz Kitajske

ponedeljek, 12. december 2016
V Uradnem listu EU, serija C, št. 461 z dne 10.12.2016, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz nerjavnega jekla s poreklom iz Kitajske.
 
Izdelek iz tega pregleda zajema brezšivne cevi iz nerjavnega jekla (razen tistih, ki so opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali tekočine za uporabo v civilnem letalstvu), ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 in ex 7304 90 00 (oznake TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 in 7304 90 00 91), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.
 
Zainteresirane strani so vabljene za sodelovanje v preiskavi, ki jo vodi Evropska komisija, ob upoštevanju rokov, navedenih v obvestilu.
 
Zainteresirane strani so ne glede na to, ali se odločijo sodelovati v preiskavi hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede protidampinških ukrepov.