Brezšivne cevi iz železa ali jekla – dokončna protidampinška dajatev na uvoz iz Kitajske

petek, 12. maj 2017
V Uradnem listu EU L 121 z dne 12.5.2017, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/804 z dne 11. maja 2017 o uvedbi dokončne proti-dampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa (razen iz litega železa) ali jekla (razen iz nerjavnega jekla) s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm s poreklom iz Kitajske. Izdelki, ki so predmet proti-dampinške dajatve, se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 in 7304 59 99 (oznaka TARIC 7304 29 90 90).
 
Stopnja dokončne proti-dampinške dajatve znaša med 29,2% in 54,9%.
 
Proti-dampinška dajatev začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu EU.