Cevi iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 406,4 mm-Začetek protidampinškega postopka s poreklom iz Kitajske

sreda, 20. februar 2013
V Uradnem listu EU, serija C, št. 45 z dne 16.02.2013, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede uvoza nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 406,4 mm, s poreklom iz Kitajske.
Zadevni izdelek:
Izdelek v tej preiskavi so brezšivne cevi iz železa ali jekla, razen nerjavnega jekla, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premorom več kot 406,4 mm.

Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov
mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.