Čezmejno opravljanje storitev v Avstriji in Sloveniji

torek, 15. februar 2011
Vedno več avstrijskih in slovenskih podjetij želi koristiti sosednji trg in tam ponuditi svoje storitve, ne da bi jim bilo treba ustanoviti podjetje. Svoboda opravljanja storitev jim to omogoča, če je dejavnost začasna.

Podjetje, ki ima sedež v državi članici in izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev, lahko svoje storitve ponudi in opravlja v drugi državi članici, ne da bi moralo tam ustanoviti podjetje.  Avstrijska podjetja lahko v Sloveniji opravljajo storitve brez omejitev  že sedaj. Za slovenska podjetja, ki želijo opravljati storitve v Avstriji,  pa velja še do 1. maja 2011– za določene panoge –prehodno obdobje. To prehodno obdobje velja zlasti za področje gradbeništva in za sorodne panoge. To je posledica Pristopne pogodbe Slovenije k Evropski uniji.

Podjetje, ki želi opravljati v storitve, ki sodijo na področje reguliranih obrti/dejavnosti, mora pred začetkom izvajanja storitev priglasiti opravljanje storitev pristojnemu uradu v državi, v kateri želi opravljati storitve. V priglasitvi mora podjetje v skladu z zakonodajo, ki velja v državi, v kateri želi opravljati storitve, opredeliti dejavnost, ki jo želi opravljati. Tukaj pa se v praksi pokažejo težave, ker slovenska in avstrijska zakonodaja nista enaki.

Več v nadaljevanju.