Citronska kislina – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov na uvoz iz Kitajske

torek, 21. januar 2020
V Uradnem listu EU, serija C, št. 18 z dne 20.1.2020, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških ukrepov na uvoz citronske kisline s poreklom iz Kitajske.
  
Izdelek, ki se pregleduje, sta citronska kislina in trinatrijev citrat dihidrat, ki se trenutno uvrščata pod oznaki KN 2918 14 00 in ex 2918 15 00 (oznaki TARIC 2918 15 00 11 in 2918 15 00 19).
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uporabniška industrija kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Vprašalniki za proizvajalce Unije, proizvajalce izvoznike, uporabniško industrijo ter za nepovezane uvoznike so na voljo tukaj: R713.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave primera.