Covid-19: začasna prekinitev del na gradbiščih

petek, 20. marec 2020

Javna naročila
Deželna direkcija za infrastrukture in ozemlje je vsem javnim naročnikom poslala okrožnico, vezano na nedavne ukrepe in protokole, ki so bili sprejeti na državni ravni in ki ne omenjajo izrecno gradbišč med tistimi dejavnostmi, ki jih je potrebno začasno prekiniti zaradi širjenja virusa Covid-19.

Zaradi narave dela, se predvsem na gradbiščih ustvarjajo situacije, kjer ni možno zagotoviti varnostne razdalje med osebami, ki so istočasno prisotne na delovišču, poleg tega te razdalje ni možno spoštovati npr. pri prihodu in odhodu iz delovišča v enem kombiju, oz. pri obrokih ali prenočevanju v prenočitvenih strukturah, v primeru, da je gradbišče oddaljeno od sedeža podjetja.

Dejavnosti gradbišč ureja zakonska uredba D-lgs 81/2008, t.z. Enotno besedilo o varnosti, katerega podjetja poznajo in spoštujejo v običajnih razmerah. Težko pa si je domišljati, da bodo ta pravila lahko veljala tudi v teh, popolnoma spremenjenih in izrednih razmerah.

Uporabo osebnih zaščitnih sredstev proti Covid-19, spoštovanje metra razdalje in »enostavno« pogosto umivanje rok, na gradbišču čestokrat ni možno izvajati in spoštovati, poleg tega pa odgovorni za gradbišče, delodajalec, koordinator za varnost, nosijo veliko odgovornost, katero jim nalaga veljavna zakonodaja.

V trenutnih razmerah smo torej pred  “posebnimi okoliščinami, ki začasno preprečujejo, da bi se dela pravilno izvajala brezhibno” in da obstajajo “razlogi za nujnost ali javni interes” ki ustvarjajo pogoje za začasno ustavitev del.

Svetuje se torej, da se prekine trenutno delo v gradbiščih, razen, če je izvedba del nujna in se je ne da odložiti. Nadaljevanje del morajo naročnik, izvajalec, vodja gradbišča in koordinator za varnost skrbno preučiti in določiti dodatne ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti ter določiti povečane stroške vezane za zagotavljanje varnosti s ciljem spoštovanja veljavnih uredb in zmanjševanja širjenja virusa.

Prekinitev del traja do preklica, oz. dokler se epidemiološka situacija ne normalizira.

Praktični napotki za prekinitev del so povzeti v dveh uredbah in sicer: Uredba D.Lgs 163/2006 (Zakonik o javnih naročilih, storitvah in dobavah) ter Uredba D.Lgs. 50/2016 (Zakonik o javnih pogodbah).

Dežela je tudi pripravila osnutka za obe tipologiji del, ki predstavljajo osnovo za akt s katerim odgovorna oseba za postopek naroči vodji gradbišča, da prekine dejavnost.

Deželna direkcija je na razpolago za morebitna dodatna pojasnila.

Zasebni sektor
Zgoraj napisano velja za javna naročila, naše Združenje pa je v stiku z ostalimi stanovskimi združenji in sindikati za določitev postopkov, ki bodo veljali za zasebna naročila.

Glede na zgoraj napisano in v pričakovanju dodatnega razvoja situacije, vabimo vse zasebne naročnike, izvajalce gradbenih del ter vpletene profesionalce, da preverijo posamezna gradbišča in sprejmejo situaciji primerne ukrepe.

Priloge:
Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it