Danska je sprejela novo nacionalno strategijo 2020 - 2023 za privabljanje tujih naložb

torek, 16. junij 2020


Danska je sprejela novo nacionalno strategijo 2020 - 2023 za privabljanje tujih naložb s posebnim poudarkom na zelenih naložbah, ki temeljijo na tehnologiji in znanju - Strategy for Attracting Foreign Investments 2020-2023).

Ključno sporočilo nove danske strategije je osredotočanje na privabljanje trajnostnih in zelenih naložb, povečanju blaginje in odpiranju novih delovnih mest (predvideva se ustvarjanje 15.000 novi delovnih mest). Strategija priporoča vlaganja v zelene tehnologije (energija in okoljske tehnologije, kot so veter, bioplin, energetska učinkovitost), digitalne tehnologije (robotika, umetna inteligenca, kvantna tehnologija, pametne rešitve za mesta, razvoj programske opreme), znanost o življenju (farmacija, biotehnika, e-zdravje), hrana (prehrambna tehnologija, sestavine).

Invest in Denmark skrbi za promocijo investicij na Danskem. Med drugim potencialnim vlagateljem pomaga pri dostopu do ustreznih javnih in zasebnih partnerjev in omrežij, vključno z lokalnimi oblastmi, poslovnimi grozdi, univerzami itn. (podroben opis je v Strategiji). Deluje pod okriljem Sveta za trgovino pri Ministrstvu za zunanje zadeve.

Pripravila:
Milena Stefanović Kajzer
Veleposlaništvo Republike Slovenije Kopenhagen
E: milena.stefanovic-kajzer@gov.si