Davčni priročnik za nerezidente

četrtek, 27. avgust 2015

Ministrstvo za finance Republike Hrvaške, Davčna uprava je izdalo Davčni priročnik za nerezidente.

Priročnik podrobneje predstavlja področje dajatev v primeru prejemkov iz delovnega razmerja ter samostojnih dejavnosti in obrti, prejemkov od kapitala, zavarovanja, prometa nepremičnin, najemnin, začasnega odstopa avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine, dediščin in daril, lastništva počitniških hišic, motornih vozil in plovil, uporabe javnih zemljišč ipd. 

 

Porezni priručnik za nerezidente (pdf)

 

Pripravil:
mag. Jakob Štunf
Pooblaščeni minister - Ekonomski svetovalec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu
E: Jakob.Stunf@gov.si