Delovna mesta v ZDA v avgustu 2022

ponedeljek, 12. september 2022
 

Brezposelnost in višanje plač otežujeta brzdanje inflacije v ZDA


Po veliki stopnji zaposlovanja v mesecu juliju 2022, ko so v ZDA zapolnili novih 526.000 delovnih mest, so se podobna pričakovanja tudi za avgust ustavila. V avgustu 2022 se je v ZDA rast delovnih mest ustavila pri 350.000, kar je krepko pod vsemi analizami in pričakovanji.

Posledično se je tudi stopnja brezposelnosti v ZDA iz 3,5 % zvišala na 3,7 %. Brezposelnost ljudi, ki delajo s skrajšanim delovnim časom, se je s 6,7 % povečala na 7 %. Število delovnih mest za polni delovni čas se je v ZDA zmanjšalo za 242.000, medtem ko se je število delovnih mest za krajši delovni čas povečalo za 413.000.

Razlogi za takšno zmanjšanje novih delovnih mest naj bi bili v naraščajočih obrestnih merah in strahu pred recesijo. In zaradi tega so delodajalci ustavili nove zaposlitve. Napovedujejo se tudi odpuščanja. Skrb povzroča tudi stalna rast plač, ki bo prav tako imela vpliv na odločitve Federal Reserve Bank v ZDA pri sprejemanju novih obrestnih mer. V primerjavi z letom 2021 so se plače zvišale za 5,2 %, kar pa je še vedno manj od predvidevanj in analiz v ZDA. Največja rast plač je bila v sektorju storitev, zdravstva in trgovine na drobno. Še vedno je na delovnem trgu ZDA razmerje med prostimi delovnimi mesti in razpoložljivimi delavci 2 : 1 in seveda to posledično tudi povzroča dvigovanje plač.

Taka brezposelnost in višanje plač pa seveda predstavljata velik problem pri brzdanju inflacije v ZDA. Rast inflacije je ena najhitrejših v zadnjih 40-tih letih. Poleg vseh parametrov na skokovito rast življenjskih stroškov vpliva tudi vojna v Ukrajini.

Vsi navedeni kazalci kažejo v smer približevanja recesije. Zviševanja obrestnih mer se ne ustavljajo in pričakuje se, da bodo tudi potem, ko se bodo obresti prenehale dvigovati, povišane ostale kar nekaj časa.Pripravil:

Jurček Žmauc
Slovenian American Business Association
e-mail: jurcek.zmauc@sloaba.com

 

Preberite tudi:


Poslovne priložnosti na trgu ZDA

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini