Do 2050 naj bi se število klimatskih naprav na svetu povečalo za 289 %

torek, 16. avgust 2022

Zaradi ekstremnih temperatur narašča povpraševanje po klimatskih napravah 

Nedavni vročinski valovi po svetu so povzročili števne nevšečnosti ter nas opozorili, da vstopamo v novo obdobje, ki ga bodo zaznamovali ekstremna vročina, nevarni požari in škoda v kmetijski proizvodnji.
 
Ena najhitrejših in najbolj iskanih rešitev za spopadanje z ekstremnimi temperaturami so klimatske naprave. A njihova povečana uporaba bi hitro lahko povečala tudi globalno segrevanje.
 
Zaradi napovedanih visokih temperatur v prihodnjih letih analitiki napovedujejo tudi večje povpraševanje po klimatskih napravah. Trenutno na svetu deluje približno 3,6 mlrd klimatskih naprav. Po ocenah analitikov naj bi svet do leta 2050 potreboval kar 14 mlrd klimatskih naprav, kar predstavlja 289 % povečanje v naslednjih 28 letih. Takšno povečanje pa bi lahko imelo resne negativne posledice na okolje.

 
HFC v klimatskih napravah predstavljajo velik problem za okolje

Večina klimatskih naprav za hlajenje uporablja pline, imenovane fluoroogljikovodiki (HFC), ki so skupina industrijskih kemikalij. HFC predstavljajo velik problem za okolje, zaradi njihovega visokega potenciala globalnega segrevanja - GWP. GWP je merilo potenciala segrevanja 1 tone plina, izpuščenega v ozračje, glede na 1 tono ogljikovega dioksida (CO2) v določenem časovnem obdobju.
 
HFC-ji v klimatski napravi ima lahko oceno GWP precej več kot 3000. To pomeni, da HFC segrevajo planet 1000-krat bolj kot CO2.
 
Snovi z visokim GWP najdemo tudi v izolaciji iz pene in hladilnih napravah, po katerih se bo zaradi napovedanih ekstremnih temperatur, povpraševanje v prihodnje prav tako povečevalo.
 
Te snovi uhajajo v okolje že desetletja in prispevajo k skoraj 10 % emisij zaradi globalnega segrevanja. Strokovnjaki ocenjujejo, da se bodo njihove emisije do leta 2050 povečale za kar 90 % glede na ravni iz leta 2017. Zaradi uvedbe več milijard novih klimatskih naprav v naslednjem desetletju bi trenutni podnebni cilji postali nedosegljivi. 

 
Alternative, ki predstavljajo manjše tveganje za globalno segrevanje 

Dobra novica je, da se zdaj na trgu že pojavljajo naprave, ki uporabljajo spojine z veliko nižjim GWP. Nekatere predstavljajo več kot 1000 % znižanje glede na trenutno običajno uporabo v napravah. 
 
V ZDA so v letu 2021 sprejeli zakonodajo, ki naj bi v prihodnjih 15 letih zmanjšala proizvodnjo in porabo HFC-jev v ZDA za 85 %.
 
Vse to bo sčasoma preusmerilo trg k alternativam z nizkim GWP, čeprav ti premiki trga ne bodo v takšnem obsegu in takšne hitrosti, ki ju potrebujemo. 

Prehod na alternative z nizkim GWP zahteva namreč novo opremo, kar pogosto pomeni tudi nove in potencialno drage naložbe. To pomeni, da bodo še vrsto let na trgu HFC naprave z visokimi emisijami, kar bo prispevalo k podnebnim spremembam še mnogo let. Kratkoročno izogibanje tem dodatnim HFC bo znatno vplivalo na dolgoročno globalno segrevanje.

 
Trgi ogljika 

Kako lahko torej hitro spodbudimo uporabo razpoložljivih obstoječih alternativ? Delni odgovor so lahko trgi ogljika.

Trgi ogljika so sistemi trgovanja, v katerih se prodajajo in kupujejo ogljični dobropisi. En ogljični dobropis, s katerim se trguje, je enak eni toni CO2 ali enakovredni količini različnega toplogrednega plina, zmanjšanega, zaseženega ali preprečenega.

Obstajata dve vrsti trgov ogljika, skladni in prostovoljni.
Skladni so ustvarjeni kot rezultat katere koli nacionalne, regionalne in/ali mednarodne politike ali regulativne zahteve. Prostovoljni trgi ogljika, nacionalni in mednarodni, se nanašajo na izdajo, nakup in prodajo ogljičnih dobropisov na prostovoljni osnovi.

Trenutna ponudba prostovoljnih ogljikovih dobropisov izvira večinoma od zasebnih subjektov, ki razvijajo ogljične projekte, ali vlad, ki razvijajo programe, certificirane z ogljičnimi standardi, ki ustvarjajo zmanjšanje emisij in/ali odstranjevanje.

Povpraševanje prihaja od zasebnikov, ki želijo nadomestiti svoje ogljične odtise, korporacij s cilji korporativne trajnosti in drugih akterjev, ki želijo trgovati s krediti po višji ceni, da bi ustvarili dobiček.

Mednarodni trgi ogljika lahko igrajo ključno vlogo pri stroškovno učinkovitem zmanjševanju svetovnih emisij toplogrednih plinov.
Število sistemov trgovanja z emisijami po svetu narašča. Poleg sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) nacionalni ali podnacionalni sistemi že delujejo ali se razvijajo tudi v Kanadi, na Kitajskem, Japonskem, Novi Zelandiji, Južni Koreji, Švici in v Združenih državah.
 

 

Zmanjševanje HFC-jev na globalnem nivoju bi lahko do leta 2100 preprečilo segrevanje za 0,5 stopinje 

S prehodom od naprav z visokim GWP na okolju prijaznejše alternative, bi se svet lahko v naslednjih 40 letih izognil približno 4 do 8 letnim skupnim svetovnim emisijam toplogrednih plinov, na podlagi ravni iz leta 2018. Postopno zmanjševanje HFC-jev na globalnem nivoju bi lahko do leta 2100 preprečilo segrevanje za 0,5 stopinje.
 
 
Viri: Factiva, MarketWatch
 

Preberite še: 

Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav

Globalni trendi na področju zelenih tehnologij 
 Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: