Dodatne trgovinske ugodnosti za kmetijsko-živilske proizvode na podlagi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU ter Bosno in Hercegovino

torek, 31. januar 2017
Obveščamo vas, da se bo 1. februarja 2017 začel začasno uporabljati Protokol k stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med EU in BiH zaradi pristopa Hrvaške k EU.
Besedilo protokola je objavljeno v Uradnem listu EU, seriji L, št. 12 z dne 17.1.2017.
 
EU in BiH sta poleti lani dosegli dogovor o novih oziroma povečanju obstoječih tarifnih kvot pri uvozu nekaterih kmetijsko-živilskih proizvodov in vina po poreklu iz EU v BiH ter povečanju kvote pri uvozu sladkorja, nekaterih rib in ribiških proizvodov ter vina po poreklu iz BiH  v EU. Od pristopa Hrvaške k EU dalje namreč tarifne kvote niso zadoščale za potrebe EU oz. BiH.
 
Protokol tako predvideva dodatne kvote pri uvozu nekaterih živih živali, mesa, mleka in mlečnih izdelkov, medu, svežega sadja in zelenjave, predelanih mesnih proizvodov, sladkorja, konzervirane zelenjave, pekovskih izdelkov, rib, nekaterih vrst žganja, tobačnih izdelkov  in vina po poreklu iz EU v BiH. Hkrati protokol predvideva tudi povečanje tarifnih kvot pri uvozu vina po poreklu iz BiH v EU.
 
Ne glede na datum začetka začasne uporabe se bodo v letu 2017 razdelile celoletne razpoložljive kvote.