Dokument o ukrepih za odpravo težav malih in srednjih podjetij

četrtek, 15. september 2011

Delovna skupina za trgovinska vprašanja je junija 2010 začela razpravo o raznih vprašanjih v zvezi s preglednostjo pri izvajanju Instrumentov trgovinske zaščite. Poudarek je bil namenjen pomoči za mala in srednja podjetja EU v vsej verigi (proizvajalci, uvozniki, uporabniki), ki so vključena v preiskave EU ali tretjih držav na področju Instrumentov trgovinske zaščite. Skupina je ocenila tudi doseženi napredek, kot na primer:
i) izboljšanje razdelka spletne strani Instrumentov trgovinske zaščite, namenjenega malim in srednjim podjetjem,
ii) informiranje prek službe za podporo malim in srednjim podjetjem in
iii) vodnik za izvoznike EU.

V ta namen je bil izdan "Dokument o ukrepih za odpravo težav malih in srednjih podjetij vključenih v Instrumente trgovinske zaščite" s strani Delovne skupine za trgovinska vprašanja.


 

Dodatne informacije
V kolikor imate v zvezi z navedeno tematiko kakršna koli vprašanja vas prosimo, da se obrnete na:

Ministrstvo za gospodarstvo
Mojca Plaznik
tel: 01/400 33 96