EBRD priporoča državam zahodnega Balkana, naj povečajo delež obnovljivih virov energije

sreda, 12. december 2018

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je 3.12.2018 priporočila, da naj države zahodnega Balkana povečajo delež obnovljivih virov energije ter zgradijo več energetskih povezav v prizadevanjih za zmanjšanje onesnaževanja. Trenutno nameščene električne zmogljivosti v regiji znašajo približno 18.000 MW in so skoraj enakomerno porazdeljene med hidroelektrarne in termoelektrarne, pri čemer slednje večinoma delujejo na premog. Količina ogljika, ki se pri tem sprošča v ozračje in je prilagojena velikosti gospodarstva, je do trikrat večja od povprečja držav Evropske unije. Po navedbah EBRD celotna regija zahodnega Balkana, kamor sdpadajo Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Črna gora in Srbija, trpi zaradi visokih stopenj onesnaženosti zraka, ki ga povzroča njena odvisnost od starih termoelektrarn na premog.

Delničarji EBRD bodo še v letošnjem decembru glasovali o novi energetski strategiji banke, ki bo izključila podporo elektrarnam na premog. Obnova in gradnja novih termoelektrarn na premog v regiji bi po mnenju EBRD lahko negativno vplivala ne samo na okolje, temveč tudi na gospodarstvo. Tudi če bi nove termoelektrarne izpolnjevale EU standarde nejboljših razpoložljivih tehnologij (BAT), bi se stroški oddajanja vsake tone ogljika povečali, saj bo EU poostrila sistem trgovanja z emisijami. 

Po podatkih EBRD polovico nameščenih električnih zmogljivosti na Zahodnem Balkanu predstavljajo hidroelektrarne, ki imajo tudi določene škodljive učinke, predvsem zaradi fizičnega vpliva na okolje. Drugi obnovljivi viri, kot so veter, sončna energija in biomasa, pa so v tej regiji šele v povojih.

Energija iz obnovljivih virov predstavlja pomembno nizkocenovno alternativo, ki se odraža v naraščajočem interesu vlagateljev, saj so se stroški teh tehnologij zmanjšali, medtem ko se je njihova učinkovitost izboljšala. EBRD ocenjuje, da se večina držav v regiji še vedno lahko približa cilju EU, v skladu s katerim mora vsaka država članica do leta 2030 ustvariti tretjino svoje celotne energije iz obnovljivih virov. V teh prizadevanjih regija lahko gradi na obstoju relativno dobro razvite infrastrukture energetskih povezav. Po mnenju EBRD je lahko izvedljiva alternativa tudi plin, ki ponuja znatne prednosti v primerjavi s premogom, tako gospodarsko kot okoljsko. Zaključek velikih projektov, kot je čezjadranski plinovod (Trans-Adriatic-Pipeline), prinaša nove razsežnosti, ne samo v smislu oskrbe, temveč tudi pri ustvarjanju novih povezav.

Vir: SeeNews

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije