Bosna in Hercegovina

Predstavitev gospodarstva Bosne in Hercegovine


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Bosna i Hercegovina / Bosna in Hercegovina

BA / BIH

Sarajevo

51.209

3,9 (ocena 2017)

Bosanski, hrvaški, srbski

Muslimanska 40%, pravoslavna 31%, rimskokatoliška 15%, ostali 14%

4.632 EUR (2017)

Konvertibilna marka (BAM)

Enako kot v Sloveniji

+ 387

 


 

Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Sarajevo 276.000
Banja Luka 185.000
Zenica 111.000
Tuzla 111.000
Mostar 1.026.000
Prijedor 112.000


Politična ureditev

Uradno ime:

Bosna in Hercegovina (BiH) obstaja znotraj meja nekdanje jugoslovanske republike z enakim imenom. Zajema dve, v veliki meri avtonomni entiteti: Federacijo BiH ter Republiko Srbsko (RS). Vključuje tudi samoupravno okrožje Brčko, ki je pod neposrednim vodstvom osrednje državne vlade.

Državne pristojnosti:

Vladi BiH na osrednji državni ravni so bile podeljene omejene pristojnosti v skladu Daytonskim mirovnim sporazumom leta 1995. Te so vključevale ustanovitev ustavnega sodišča, komisije za razseljene osebe, komisije za človekove pravice, centralne banke, javnih družb za upravljanje in delovanje na področju prometa in telekomunikacij, komisije za ohranitev nacionalnih spomenikov ter sistema arbitraže. Tudi zunanjetrgovinski posli se sklepajo s strani vlade BiH. V naslednjih letih so bila na državni ravni ustanovljena ministrstva za pravosodje, varnost in obrambo. Državno predsedstvo je prevzela poveljstvo nad oboroženimi silami v letu 2003. Enotni državni ravni celotne posredne davčne uprave je bil ustanovljen V času priprav na uvedbo davka na dodano vrednost v letu 2006 je bila ustanovljena enotna davčna uprava za posredne davke na ravni države.

Zakonodajna oblast:

BiH ima dvodomni parlament, ki obsega Predstavniški dom in Dom narodov. Dve tretjini članov se izvoli iz Federacije, ena tretjina pa iz RS. Veljavna večina potrebuje podporo najmanj ene tretjine članov, ki zastopajo posamezno entiteto. Federacija in RS imata tudi parlament.

Volitve:

Zadnje splošne volitve za tričlansko predsedstvo, predsednika RS ter državne in kantonske parlamente so potekale 7. oktobra 2018, naslednje volitve so predvidene za leto 2022.

Vodstvo države:

BiH ima rotirajoče, kolektivno, tričlansko predsedstvo. Člani so Mladen Ivanić (bosanski Srb), Bakir Izetbegović (Bošnjak) in Dragan Čović (bosanski Hrvat). Na volitvah dne 7.10.2018 so bili izvoljeni: za srbskega člana dolgoletni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, za hrvaškega kandidat Demokratske fronte Željko Komšić in za bošnjaškega kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) Šefik Džaferović. 

Izvršilna oblast:

Svet ministrov je kabinet na ravni države BiH, ki ga vodi predsedujoči, ki je de facto predsednik vlade. Člani sveta ministrov imajo štiri letni mandat. Entitete, deset kantonov v Federaciji in okrožje Brčko imajo tudi svoje vlade.

Predsednik: Denis Zvizdić (SDA, Stranke demokratske akcije).

chief of state: Chairman of the Presidency Bakir IZETBEGOVIC (chairman since 17 March 2018, presidency member since 10 November 2010 - Bosniak); Mladen IVANIC (presidency member since 17 November 2014 - Serb); Dragan COVIC (presidency member since 17 November 2014 - Croat)
head of government: Chairman of the Council of Ministers Denis ZVIZDIC (since 11 February 2015)
Bosna in Hercegovina je članica IMF (International Monetary Fund) in CEFTA (Central European Free Trade Agreement). V WTO (World Trade Organisation) ima status opazovalke.

Vir: EIU; Factiva, oktober 2018.
 
 

Gospodarska politika vlade

Maja 2017 je vlada Federacije BiH sprejela smernice ekonomske in fiskalne politike za obdobje 2018-2020.
Vlada je odločna, da bo izvedla potrebne reformne aktivnosti. Prizadevala si bo za fiskalno konsolidacijo in zmanjšanje, oziroma omejevanje javne potrošnje na vseh nivojih, kar pa naj ne bi zaviralo gospodarskega napredka.
Vlada si je za srednjeročni cilj postavila povečanje konkurenčnosti gospodarstva, gospodarski razvoj, krepitev notranje stabilnosti, injiciranje in izvedbo reform v skladu s potrebami BIH na poti k priključevanju EU ter krepitev regionalnega sodelovanja.
Strateški cilji vlade so gospodarski razvoj države, konkurenčnost gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, makroekonomska stabilnost  in vključevanje v EU.
 
Povprečna stopnja inflacije v letu 2017 je znašala 1,2 %. Za leto 2018 je napovedana 1,1 % inflacija, za leto 2019 1,5 %  in za leto 2020 1,7 % inflacija. 

Stopnja nezaposlenosti v BiH je v letu 2017 znašala 38,4 %. Za leto 2018 je napovedana 36 % stopnja nezaposlenosti, za leti 2019 in 2020 pa 35,7 % oz 35,3 %.

Povprečna bruto mesečna plača v BiH je januarja 2018 znašala 686,60 EUR, povprečna neto plača pa 440,70 EUR. Minimalna plača v BIH znaša 312,90 EUR bruto.


Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.