Električna kolesa – začasna protidampinška dajatev na uvoz iz Kitajske

sreda, 18. julij 2018

V Uradnem listu EU L 181 z dne 18.7.2018 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1012 z dne 17. julija 2018 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz električnih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/671.

Izdelki, ki so predmet začasne protidampinške dajatve, so kolesa s pedali, s pomožnim električnim motorjem, s poreklom iz Kitajske, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN 8711 60 10 in ex 8711 60 90 (oznaka TARIC 8711 60 90 10).

Stopnja začasne protidampinške dajatve znaša med 27,5% in 83,6%.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu EU.