Električna vozila - začetek proti-subvencijskega postopka na uvoz iz Kitajske

sreda, 04. oktober 2023
V Uradnem listu EU, C 160, z dne 4. 10. 2023 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku proti-subvencijskega postopka na uvoz novih akumulatorskih električnih vozil, konstruiranih za prevoz oseb, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.
 
Izdelek v tej preiskavi so nova akumulatorska električna vozila, konstruirana predvsem za prevoz največ devetih oseb, vključno z voznikom, ki jih poganja en ali več električnih motorjev. Motorna kolesa so izključena iz preiskave. Izdelek se trenutno uvršča pod oznako KN 8703 80 10. Oznaka KN je zgolj informativna in ne vpliva na naknadne spremembe tarifne uvrstitve.

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe proti-subvencijske (izravnalne) dajatve.
 
Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopne na strani DG Trgovina - case AS689.