Elektroprivreda BiH do leta 2023 planira 850 mio EUR naložb

četrtek, 07. januar 2021

Državno elektroenergetsko podjetje Elektroprivreda Bosne in Hercegovine (EPBiH) je sprejelo triletni poslovni načrt, ki predvideva naložbe v višini približno 850 mio EUR, proizvodnjo 18.433 GWh električne energije ter povečanje proizvodnje in odkupa obnovljivih virov energije glede na leto 2020.

Načrt vključuje tudi začetek gradnje malih hidroelektrarn (MHE) na reki Neretvici v letu 2021, nadaljevanje gradnje hidroelektrarne (HE) Vranduk in ustvarjanje pogojev za nadaljnja dela na vetrni elektrarni Vlašić, HE Janjići in sončnih projektih.

Prav tako poslovni načrt 2021–2023 predvideva tudi dokončanje gradnje vetrne elektrarne Podveležje in njeno vključitev v omrežje 1. marca 2021. Dela na Podveležju, prvi vetrni elektrarni bosanske državne elektroenergetike, so se začela že maja 2020. V skladu s poslovnim načrtom EPBiH naj bi vetrna elektrarna z močjo 48 MW, ki se nahaja v bližini mesta Mostar, leta 2021 proizvedla 100 GWh električne energije, v letih 2022 in 2023 pa po 120 GWh.

Vetrna elektrarna Vlašić, ki ima tudi moč 48 MW, naj bi letno proizvedla 115 GWh električne energije. Gradnjo te vetrne elektrarne bodo financirali s posojili Evropske investicijske banke (EIB) in nemške razvojne banke KfW.

EPBiH načrtuje tudi razvoj 200 MW sončnih elektrarn na območju zaprtih premogovnikov.

Triletni poslovni načrt EPBiH vključuje tudi naložbe v elektrarne na premog, vključno s 7. gradbenim blokom in 6. remontnim blokom v Termoelektrarni (TE) Tuzla, ter 7. remontnim blokom v TE Kakanj.

Istočasno EPBiH načrtuje projekte razžveplanja dimnih plinov v 6. bloku TE Tuzla in 7. bloku TE Kakanj, medtem ko je njen strateški cilj v prihodnjem obdobju uskladiti delovanje termoelektrarn z nacionalnim načrtom za zmanjšanje emisij.

Poslovni načrt predvideva tudi vložek kapitala v premogovnik v višini 35,8 mio EUR in nabavo 13,9 mio ton premoga.

EPBiH je največje izmed treh elektroenergetskih podjetij v Bosni in Hercegovini.

Viri: Factiva, SeeNews, Balkan Green Energy news

Več informacij o globalnih trendih na področju energetike in obnovljivih virov energije