Energija iz obnovljivih virov na Portugalskem je marca 2018 prvič v celoti pokrila nacionalne energetske potrebe

sreda, 18. april 2018

Po podatkih portugalskega združenja za obnovljivo energijo je portugalska proizvodnja energije iz obnovljivih virov marca 2018 prvič presegla nacionalno porabo na mesečni ravni. Marca lani je bila povprečna oskrba energije iz obnovljivih virov le 62 %.

Po podatkih portugalskega upravljavca prenosnega omrežja REN so na Portugalskem marca 2018 proizvedli 4.812 GWh električne energije iz obnovljivih virov, celotna poraba pa je v marcu znašala 4.647 GWh. Proizvodnja energije iz obnovljivih virov je v marcu 2018 znašala 103,6 % potrošnje električne energije. Kljub vsemu je bilo marca potrebnih nekaj ur za dopolnitev oskrbe s strani elektrarn na fosilna goriva, a so bila ta obdobja potem v celoti kompenzirana s kasnejšo večjo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Najmanjši dnevni delež v porabi energije iz obnovljivih virov so zabeležili 7. marca, ko je dosegel 86 %, največji pa 11. marca, ko je znašal 143 %.

Delež hidro energije je v marcu 2018 predstavljal 55 %, delež vetrne energije pa 42 % mesečne porabe. Skupna proizvodnja energije iz obnovljivih virov se je v marcu tako izognila emisiji 1,8 mio ton CO2.

Velik delež energije iz obnovljivih virov je imel tudi pozitiven vpliv na znižanje povprečne dnevne veleprodajne tržne cene, ki je bila precej nižja kot v enakem lanskem obdobju.

Portugalsko združenje za obnovljivo energijo napoveduje, da bo proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov do leta 2040 na stroškovno učinkovit način v celoti pokrila nacionalno letno porabo električne energije.

Portugalski dosežek je pohvalil tudi evropski poslanec Claude Turmes, ki je na podlagi portugalskega primera predlagal, da bi države EU imele za cilj več kot 27 % delež obnovljivih virov energije v skupni porabi do leta 2030. Evropski parlament, Evropska Komisija in države članice se trenutno pogajajo o posodobitvi pravil za obnovljive vire energije, pri čemer so evropski poslanci zahtevali za cilj 35 % delež obnovljivih virov energije v skupni porabi energije, medtem ko izvršne oblasti EU in posameznih držav članic podpirajo sedanji cilj.

Portugalska ima zastavljen cilj, da do leta 2020 doseže 31 % delež obnovljivih virov energije v skupni porabi energije.

Vir: Bakhtar News Agency

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije