Estonska Eesti Energia uvaja virtualno elektrarno

četrtek, 29. oktober 2020

Estonska državna energetska skupina Eesti Energia je 27. oktobra sporočila, da uvaja virtualno elektrarno, katere namen je, da veliki industrijski objekti ustvarjajo prihodek za odjemalce Eesti Energia, zmanjšujejo stroške električne energije in povečujejo količine obnovljivih virov energije na trgu.

Virtualna elektrarna omogoča, da veliki industrijski objekti poleg svoje glavne dejavnosti ustvarjajo prihodek brez dodatnih naložb, hkrati pa zmanjšajo stroške električne energije za do 15 % na leto, odvisno od sektorja in naprave.

Rešitev, ki je v prvi fazi namenjena večjim industrijskim in proizvodnim podjetjem, bo v naslednjih nekaj letih na voljo tudi komercialnim in poslovnim stavbam ter gospodinjskim odjemalcem.

Eesti Energia uporablja tehnologijo, ki digitalno povezuje naprave v eno veliko virtualno elektrarno, ki sproti spremlja dejavnost na trgu električne energije in v omrežju. Navidezna elektrarna nadzoruje vse naprave, povezane z njo, v skladu s pogoji, ki jih določi lastnik naprave, tako da stranki ustvari največji prihodek in omogoča optimalno delovanje elektroenergetskega omrežja.

Margus Vals, član uprave Eesti Energia, je dejal, da bo imela navidezna elektrarna osrednjo vlogo v prihodnjih elektroenergetskih sistemih, saj bo lahko kar najbolje izkoristila prilagodljivost v napravah v komercialni in zasebni lasti, s čimer se bo zmanjšala potreba po vlaganju v dodatne-rezervne elektrarne, ki bi povečale tarife električne energije za potrošnike. Industrijska podjetja že imajo v lasti zmogljive naprave, ki lahko poleg svoje glavne funkcije delujejo na pametnejši način. Veliko možnosti imajo ogrevalne in prezračevalne naprave poslovnih in poslovnih stavb, pa tudi električni avtomobili gospodinjskih odjemalcev in toplotnih črpalk. Tako ni potrebno postavljati novih rezervnih naprav, ampak le pametneje izkoristiti obstoječe.

Družba Eesti Energia je začela s pilotnimi projekti za svojo virtualno elektrarno in storitve prilagodljivosti najprej v industrijskem sektorju. Pripravlja pa tudi storitev za komercialne in poslovne stavbe ter gospodinjstva. Družba bo svojo storitev najprej usmerila v Estonijo, kasneje pa še na druge trge podjetja.

»Glede na to, da stroški električne energije pogosto predstavljajo pomemben delež celotnih izdatkov, lahko storitev prilagodljivosti obravnavamo kot dodaten vir prihodka. Vsa izmenjava podatkov med napravo in virtualno elektrarno je 100 % varna,« je opozoril Vals.

Storitev prilagodljivosti je najprimernejša za panoge, ki uporabljajo energetsko intenzivne naprave, kot so celulozna, papirna in cementna industrija, logistični centri, lesna industrija, vodna podjetja, metalurgija, kemična in plastična industrija ter proizvodnja kogeneracijskih naprav.
 
Viri: Factiva, Baltic News Service

Več informacij o globalnih trendih na področju energetike