EU Projekt: Ready2Go - priložnost za mala in srednja podjetja

torek, 14. februar 2017

Ready2Go je pilotni projekt Evropske komisije in Evropske agencije za mala in srednje velika podjetja (EASME) in je namenjen podpori evropskim MSP pri internacionalizaciji na petih trgih tretjih držav (Čile, Indija, Kamerun, Kanada in ZDA).

Projekt vodi Promos - Milanska gospodarska zbornica, koordinator Evropskega konzorcija dvanajstih partnerjev, v sodelovanju z mrežo Enterprise Europe Network (EEN).

V okviru projekta bo 80 izbranih malih in srednje velikih podjetij dobilo priložnost za sodelovanje pri naslednjih aktivnostih:
  • prilagojenem individualnem usposabljanju in coaching programu za izdelavo poslovnega načrta za internacionalizacijo
  • kolektivnih usposabljanjih, osredotočenih na pet izbranih držav zunaj EU
  • sodelovanje v največ dveh od petih Brokerage B2B dogodkih v petih izbranih državah zunaj EU, vključno z možnostjo matchmakinga.
 
Udeležba je brezplačna. Udeleženci krijejo le potne stroške, ki pa bodo delno povrnjeni.

Zainteresirana podjetja se lahko prijavijo preko spletne prijavnice na strani www.b2match.eu/ready2go do 17. marca 2017.

Dodatne informacije: