Evropska komisija dopolnila objavo o pripravljenosti

sreda, 04. november 2020

Evropska komisija je dopolnila objavo obvestil o pripravljenosti na konec prehodnega obdobja na podlagi Izstopnega sporazuma Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in EU.  
 
Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) (v nadaljevanju Unije). Sporazum o izstopu je začel veljati istega dne in je zagotovil urejen izstop Združenega kraljestva ter pravno varnost na pomembnih področjih, vključno s pravicami državljanov, finančno poravnavo in izognitvijo trdi meji na irskem otoku.
Združeno kraljestvo kot tretja država ne sodeluje več pri odločanju Unije. Ni zastopano v institucijah EU, agencijah in uradih EU ali drugih organih Unije.

Vendar se v skladu s sporazumom o izstopu v „prehodnem obdobju“, ki traja do 31. decembra 2020, pravo Unije še naprej uporablja za Združeno kraljestvo in v njem.

V prehodnem obdobju Združeno kraljestvo še naprej sodeluje na enotnem trgu in v carinski uniji EU ter je deležno koristi iz politik in programov Unije, mora pa tudi še naprej izpolnjevati obveznosti iz mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenica je Unija. To prehodno obdobje tako pomeni obdobje kontinuitete, ki ga Unija izkorišča za to, da:
  1. poskrbi za sprejetje vseh potrebnih ukrepov in ureditev za izvajanje sporazuma o izstopu do 1. januarja 2021;
  2. se pogaja o sporazumu o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom in
  3. zagotovi pripravljenost na konec prehodnega obdobja, ki se izteče 1. januarja 2021, ko Združeno kraljestvo ne bo več sodelovalo na enotnem trgu in v carinski uniji EU ter pri politikah in programih Unije, niti ne bo več imelo koristi od mednarodnih sporazumov Unije. To izbiro je vlada Združenega kraljestva potrdila v svojem pristopu k pogajanjem o prihodnjih odnosih z Evropsko unijo, ki je bil objavljen 27. februarja 2020, in v svojih poznejših izjavah.
Za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom so izredne razmere, nastale zaradi pandemije koronavirusa, pomenile, da so za razliko od prvega kroga pogajanj naslednji trije krogi potekali prek videokonference. Iz istega razloga je med prvim in drugim krogom poteklo več časa, kot je bilo prvotno predvideno. Doslej je bil pri pogajanjih dosežen le majhen napredek.

Cilj Evropske komisije je do konca leta 2020 skleniti ambiciozno partnerstvo, ki bo zajemalo vsa področja, dogovorjena z Združenim kraljestvom v politični izjavi.  V kolikor se bo to zgodilo, pa bi tak sporazum ustvaril odnose, ki bi bili zelo drugačni od sodelovanja Združenega kraljestva na enotnem trgu in v carinski uniji EU ter na področju DDV in trošarin.

Dejstvo, da Združeno kraljestvo po koncu prehodnega obdobja ne bo več sodelovalo v politikah Unije, bo neizogibno ustvarilo danes še neobstoječe ovire za trgovino z blagom in storitvami ter za čezmejno mobilnost in izmenjave. To se bo zgodilo v obeh smereh, torej iz Združenega kraljestva v Unijo in iz Unije v Združeno kraljestvo, ter bo prizadelo javne uprave, podjetja, državljane in deležnike na obeh straneh, ki se morajo zato na to pripraviti.

Odločitve vlade Združenega kraljestva glede prihodnjih odnosov in glede nepodaljšanja prehodnega obdobja pomenijo, da se bodo od 1. januarja 2021 začele pojavljati te neizogibne motnje, ki bi lahko še povečale pritiske, ki jih podjetja že tako občutijo zaradi izbruha COVID-19.
Bistvenega pomena je, da se deležniki s tem seznanijo in da poskrbijo za pripravljenost na te obsežne in daljnosežne spremembe, do katerih bo prišlo v vsakem primeru, ne glede na izid pogajanj med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Ne smemo se kar prepustiti dogajanju ali odlagati ukrepov za pripravljenost in prilagajanje ob pričakovanju, da bo sporazum zagotovil kontinuiteto, saj bo veliko sprememb neizogibnih.

Zlasti podjetja bi morala razmisliti o ponovni proučitvi obstoječih načrtov za pripravljenost. Čeprav so bili ti pripravljeni za tveganje, da bi Združeno kraljestvo iz Unije izstopilo brez sporazuma o izstopu, kar se ni uresničilo, bo del teh načrtov še vedno zelo upošteven pri spremembah ob koncu prehodnega obdobja.