Evropski grozdi se povezujejo prek spleta

četrtek, 16. junij 2011

Portal je pod imenom European Cluster Collaboration Platform dostopen na spletnem naslovu www.cluster-excellence.eu/collaboration. Uporabnikom ponuja bogat nabor informacij in storitev, ki naj bi pripomogle k boljšemu in bolj ciljanemu sodelovanju med grozdi in njihovimi člani.

Vodje grozdov v Evropi so povabljeni, da oblikujejo profil svojih grozdov, se pridruži obstoječim geografskim, panožnim in tematskim skupnostim ter se vključijo v razgovore s potencialnimi partnerji. Platforma jim omogoča neposredno oddajo ponudbe in povpraševanja ter izmenjavo novic, dogodkov in dokumentov z drugimi uporabniki.

Grozdi in podjetja se lahko na ta način preprosto in hitro seznanijo s podjetji iz svoje in tudi iz drugih panog iz vseh evropskih držav ter tako najdejo primerne poslovne partnerje.

Pred kratkim se je iztekla testna faza projekta, ki menedžerje evropskih grozdov spodbuja, da medsebojno sodelujejo. Doslej se jih je prijavilo že približno 500, številka pa še narašča.

Uporaba platforme je brezplačna. Za dostop do celotnega nabora informacij in storitev pa se je treba registrirati.

Uporabniki imajo na voljo naslednje funkcije:
- predstavitev organizacij grozdov,
- predstavitev članov grozdov,
- vzpostavljanje, geografskih, panožnih in tematskih skupnosti,
- iskanje novih projektnih idej in možnosti financiranja,
- vzpostavljanje stikov za bodoče sodelovanje z novimi partnerji,
- sodelovanje na forumih.

Pobuda je nastala na podlagi prepričanja, da bi si morala Evropa zadati za cilj, da je treba s sodelovanjem v omrežjih okrepiti inovacijske zmogljivosti podjetij, zlasti malih in srednje velikih. S tem so se strinjali udeleženci konference o grozdih, ki je bila lani septembra v Bruslju, udeležili pa so se je tudi predstavniki Evropske komisije, ki je projekt vzela pod svoje okrilje.

Pobudniki so si želeli vzpostaviti elektronski medij, ki bi povezal več kot tisoč grozdov in njihovih članov v Evropi. Grozdi namreč v EU vse bolj veljajo za primeren gospodarsko političen inštrument, s katerim bi lahko obnovili evropsko industrijo ter okrepili internacionalizacijo in inovativnost.

Dodatne informacije:
www.clustercollaboration.eu