Evropski kulturni sektor je v 2020 izgubil 31 % prihodkov

četrtek, 28. januar 2021

Leta 2020 je gospodarstvo evropske kulture in ustvarjalnosti izgubilo približno 31 % prihodkov in imelo kumulativno izgubo v višini 199 mlrd EUR. Najbolj sta bili prizadeti uprizoritvena umetnost, kjer so se prihodki znižali za 90 % in glasba, kjer so se prihodki znižali za 76 %. Industrija video iger je bila izjema in je v času pandemije beležila 9 % rast.

To je le nekaj podatkov iz študije Ernst & Young »Obnova Evrope: kulturno in ustvarjalno gospodarstvo pred in po covid-19«. Glede na ugotovitve te študije je pandemija covid-19 kulturne dejavnosti še bolj prizadela kot turistično industrijo in skoraj toliko kot industrijo zračnega prometa.
 
53 mlrd EUR izgube so v letu 2020 zabeležili v segmentu vizualne umetnosti, 26 mlrd EUR pa v segmentu avdiovizualne umetnosti. Poleg tega je pandemija vplivala tudi na arhitekturo, oglaševanje, knjige, tisk in avdiovizualne dejavnosti, ki so upadle med 20 % in 40 % v primerjavi z letom 2019. Industrija video iger je edina, ki je lani beležila 9 % rast.
 
Povečanje digitalizacije v kulturi ne more kompenzirati izgube prihodkov, ki jih ustvari fizična prodaja, pa naj gre za knjige, video igre, časopise in spletne dogodke.

V glasbenem sektorju se je fizična prodaja zgoščenk in vinilnih plošč lani zmanjšala za 35 %, medtem ko so prihodki od digitalno posnete glasbe zrasli le za 8 %. Podobno je tudi v avdiovizualnem sektorju: Padec prihodkov evropskih kinematografov je v letu 2020 ocenjen na -75 %.
 
Tudi letošnji začetek kulturnih dejavnosti je precej negotov. Po podatkih študije Ernst & Young je 46 % vprašanih anketirancev izjavilo, da se v prihodnjih mesecih leta 2021 ne bi počutili varne na kulturni prireditvi, kar 21 % pa se ne bi počutili varne v naslednjih nekaj letih.
 
Po besedah glasbenika Jean-Michela Jarreja, ki je tudi sodeloval pri izdelavi študije, se ZDA in Kitajska obnašata ekonomsko, medtem ko Evropa ostaja model za kulturo, ki spoštuje ustvarjalce.
 
Evropa mora biti odgovorna in mora ščititi pravice avtorjev in ustvarjalcev ter intelektualno lastnino. Študija ugotavlja, da bi se morala Evropa zavzemati za okrevanje kulturnega sektorja, zato priporoča tri- stopenjski pristop: financiranje, usposabljanje in izboljšanje. To pomeni, da priporoča množično javno financiranje in spodbujanje zasebnih naložb, trden pravni okvir za ustvarjanje potrebnih pogojev za oživitev kulturnega gospodarstva ter njegovo dolgoročno zaščito ter rast.

Kulturno gospodarstvo je pomemben segment gospodarstva v Evropski uniji. Z dohodkom, ocenjenim na 643 mlrd EUR, in dodano vrednostjo, ki je leta 2019 znašala 253 mlrd EUR, so kulturne umetnosti predstavljale 4,4 % BDP Evropske unije glede na prihodek.

 Viri: Factiva, CE NoticiasFinancieras

Več informacij o globalnih trendih v panogi turizem šport in prosti čas