EXPO Milano, Predstavitev slovenskih tekmovalcev na ECOTROPHELIA Europe 2015, 6. oktober 2015

četrtek, 27. avgust 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Gospodarska zbornica Slovenije (Center  za mednarodno poslovanje in Zbornica kmetijski in živilskih podjetij)  vabimo k ogledu predstavitve slovenske tekmovalne ekipe na tekmovanju Ecotrophelia Europe 2015.

Program

11.00 - 13.00

EU Pavilion

Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad ECOTROPHELIA Europe 2015

15.00 -16.00

Slovenski pavilion

Predstavitev slovenske tekmovalne ekipe in izdelka PROMI

Pokušina izdelka PROMI

Predstavitveni video


Glavni cilj tekmovanja ECOTROPHELIA s področja inovativnosti v živilski panogi je spodbujanje kreativnosti, inovativnosti, razvoja novih živilskih proizvodov, predvsem pa timskega dela že v času študija. Povezuje  študente, profesorje, raziskovalce in strokovnjake živilskopredelovalne industrije v mrežo, ki razmišlja o jutrišnjih eko-inovativnih prehrambenih produktih. Gre za dragoceno praktično izkušnjo, saj imajo študentje možnost razviti inovativen živilski izdelek z združevanjem kompleksnih elementov razvoja (tehnološki, senzorični, proizvodni, zakonodajno-pravni, finančni, okoljski in trženjski).

 

Dodatne informacije: