Ferosilicij-Začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov s poreklom iz Kitajske in Rusije

četrtek, 28. februar 2013
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 58 z dne 28.02.2013, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz ferosilicija s poreklom iz Kitajske in Rusije.

Izdelek, ki se pregleduje je fero-silicij, ki se trenutno uvršča pod oznake KN 7202 21 00, 7202 29 10 in 7202 29 90.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.