Fitch napoveduje visoke cene plina do konca kurilne sezone

torek, 28. september 2021

Cene plina bodo ostale visoke vse do konca zimske kurilne sezone, glede na nizke ravni zemeljskega plina v evropskih skladiščih. Fitch pričakuje, da se bodo cene znižale, ko se bo zmanjšalo sezonsko povpraševanje.

Rekordno visoke cene plina v Evropi so posledica povečanega povpraševanja, ki je posledica širšega gospodarskega okrevanja, vremenskih dejavnikov, konkurence z Azijo in omejenega odziva ponudbe največjega evropskega dobavitelja Gazproma, ki zagotavlja približno tretjino evropskega plina. Cene so se zvišale tudi zaradi strahu pred primanjkljajem plina v zimski kurilni sezoni, saj so zaloge plina v evropskih skladiščih nizke v primerjavi s prejšnjimi leti.
 
Zaloge v skladiščih, povezanih z Gazpromom (približno 10 % evropskih zmogljivosti), so še posebej nizke, kar vpliva na povprečno stopnjo izkoriščenosti skladišč v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem. Poleg tega, za razliko od prejšnjih let, Gazprom v letošnjem septembru ni ponudil nobenih večjih količin za dobavo v letošnjem ali prihodnjem letu prek svoje elektronske prodajne platforme. Gre za prodajni kanal za kratkoročne dobave plina, ki se uporablja poleg prodaje po dolgoročnih pogodbah. Celotni izvoz Gazproma se bo verjetno v letu 2021 povečal, vendar to ne bo zadoščalo za ponovno uravnoteženje trga. Začetek novega cevovoda Severni tok 2, ki se sooča s težavami pri pridobivanju potrebnih dovoljenj regulatorjev v Evropi, bi lahko vplival na razpoložljivost dodatnih količin plina.
 
Rekordno visoke cene zemeljskega plina pritiskajo na dobavne verige številnih evropskih gospodarskih sektorjev, vključno z ne-integriranimi dobavitelji energije, proizvajalci gnojil in blaga za široko potrošnjo, pravijo v Fitch Ratings. Manjša podjetja v teh panogah so pod največjim pritiskom, medtem ko so večja podjetja bolje pozicionirana in jih bo ta vpliv manj prizadel.
 

 
Visoke cene plina so pospešile tudi nemško inflacijo. Računi za plin so se 310.000 nemškim gospodinjstvom povišali za 11,5 %, kar je v kontekstu z močno naraščajočimi cenami plina po vsej Evropi. Nemčija je avgusta zato beležila najvišjo stopnjo inflacije od svetovne finančne krize, ki je znašala 3,4 %.

Povečanje stroškov goriva je zadnji v nizu dejavnikov, ki so leta 2021 dvignili cene življenjskih potrebščin v Nemčiji. Znižanje davka na dodano vrednost (DDV) v drugi polovici leta 2020 in padec cen nafte pomenita, da so letošnje cene precej višje v primerjavi s prejšnjimi leti. Od januarja letos so na višjo stopnjo inflacije vplivali novi certifikati o emisijah ogljika, ki so povečali stroške prevoza in ogrevanja, prav tako pa tudi višje minimalne plače. Motnje v globalnih dobavnih verigah, povečanje transportnih stroškov in pomanjkanje ključnih delov, kot so polprevodniki, povečujejo stroške proizvodnje. Ker se domače povpraševanje zmanjšuje, se ti stroški zdaj prelagajo na trgovce na drobno in potrošnike.

Povišanje cen plina predstavlja dodatne pritiske na stroške. Nemške cene energije so že tako visoke v primerjavi z drugimi evropskimi državami, zaradi obsežnih subvencij za obnovljive vire energije ter postopnega opuščanja premoga in jedrske energije. Cene ogljika, vremenske razmere, ki so letos zmanjšale proizvodnjo sončne in vetrne energije, in povečanje povpraševanja, so še dodatno dvignili cene. Letna rast cen energentov se je po podatkih nemškega statističnega urada Destatis, povečala z 11,6 % v juliju na 12,6 % v avgustu. Brez cen energentov bi bila avgustovska stopnja inflacije nižja za 0,4 odstotne točke in bi znašala 3 %.

EIU napoveduje, da bodo visoke cene energije tudi v Q4 2021 povečevale inflacijo v Nemčiji. Inflacija naj bi v Nemčiji ob koncu leta 2021 znašala skoraj 5 %, nato pa bo v letu 2022 ponovno upadla. EIU v svojem revidiranem poročilu ocenjuje, da bo inflacija za celotno leto 2021 v Nemčiji znašala 2,9 %, v letu 2022 pa 1,8 %.

 
Viri: Factiva, PrimePress News, The Economist Intelligence Unit

Več informacij o globalnih trendih na področju energetike