Francija-gospodarska gibanja v drugem četrtletju 2022

četrtek, 25. avgust 2022
 

BDP se je povečal za 0,5 %, izvoz blaga pa za 3,5 %

Po podatkih Francoskega statističnega urada Insee se je BDP v drugem četrtletju 2022, po padcu v prvem četrtletju (-0,2 %), povečal za 0,5 %. Zunanja trgovina je k rasti BDP prispevala +0,4 odstotne točke (v prvem  četrtletju +0,1 odstotne točke), kar je povezano z dinamiko izvoza (+0,8 % po +1,6 % v prvem četrtletju 2022), ki je bil osredotočen na storitve, ter zmanjšanjem uvoza (-0,6 % po +1,2 %). Nasprotno je bil prispevek končnega domačega povpraševanja (brez zalog) k rasti v tem četrtletju ničen. Potrošniški izdatki gospodinjstev so se ponovno zmanjšali, vendar zmerneje kot v prejšnjem četrtletju (-0,2 % po -1,3 %). Bruto investicije v osnovna sredstva so še naprej rasle dokaj enakomerno (+0,5 %). Prispevek sprememb zalog k gibanju BDP je v tem četrtletju rahlo pozitiven (+0,1 točke po +0,2 točke v prvem četrtletju).

V drugem četrtletju 2022 se je izvoz blaga še naprej povečeval (+3,5 %), vendar počasneje kot v prvem četrtletju (+5,8 %). Dve tretjini rasti  je prispevala dinamična prodaja industrijskega blaga, zlasti kemičnih proizvodov, preostalo tretjino pa prodaja energentov, zlasti rafiniranih naftnih derivatov. Uvoz še naprej narašča po nekoliko višji stopnji kot v prvem četrtletju 2022 (+6,9 %, po +6,1 %). Več kot polovico rasti uvoza je povzročila energija, predvsem zaradi nakupov goriv, katerih cena je zaradi geopolitičnih napetosti še vedno zelo visoka. Preostali del povečanja vrednosti uvoza je posledica nakupov industrijskih izdelkov, zlasti metalurških in kovinskih izdelkov (katerih cene še naprej rastejo) ter tekstila.

V drugem četrtletju 2022 je stopnja brezposelnosti ILO znašala 7,4 % (+0,1 točke), število brezposelnih se je rahlo povečalo za 29.000 na 2,3 mio oseb. Stopnja brezposelnosti je za 0,5 točke nižja kot v drugem četrtletju 2021 in za 0,8 točke nižja kot pred zdravstveno krizo (konec l. 2019). 

Po podatkih iz julija so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 6,1 % na letni ravni, potem ko so se junija zvišale za +5,8 %.  Povečanje inflacije je posledica pospešenega naraščanja cen storitev (+3,9% po +3,3%), hrane (+6,8% po +5,8%) in v manjši meri industrijskega blaga (+2,7% po +2,5%). Cene energentov so se nekoliko znižale (+28,5 % po +33,1 %).

Proizvodnja v drugem četrtletju 2022 v predelovalni industriji se je povečala  za 2,0 % v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjem letu. Za industrijo kot celoto je povečanje zaradi upada proizvodnje energije precej manjše (+0,2 %). Povečala se je proizvodnja drugih industrijskih izdelkov (+1,6 %) in transportne opreme (+4,3 %), tudi avtomobilske industrije (+2,4 %), saj so na to manj kot pred letom dni vplivale težave pri oskrbi s polprevodniki in drugimi surovinami. Proizvodnja se je povečala tudi v proizvodnji investicijskih dobrin (+2,0 %) in živilski industriji (+1,1 %). Zelo močno se je povečala proizvodnje koksa in naftnih derivatov (+26,1 %) zaradi izjemno nizke ravni pred letom dni. Po drugi strani pa se je proizvodnja precej zmanjšala v rudarstvu, energetiki in vodni industriji (-8,9 %).

Več informacij na:
Vsi vladni  ukrepi glede podpore kupni moči so navedeni na: www.economie.gouv.fr/pouvoir-achat-quelles-sont-mesures-soutien.

Glede na Program stabilnosti za Francijo 2022-2027 je predvideno, da naj bi BDP po močnem okrevanju v letu 2021 (+6,8 %), v l. 2022 porastel za 2,5 %. Proti koncu leta pričakujejo nekoliko pospešeno  rast, zlasti zaradi potrošnje gospodinjstev, kljub rasti inflacije, v skladu z vladnimi ukrepi za izboljšanje kupne moči. Pričakovanja so tudi, da bo zaposlovanje v prihodnjih letih dinamično zaradi učinkov ukrepov, ki prispevajo k povečanju ponudbe delovne sile in doseganju polne zaposlenosti. L. 2022 naj bi se javnofinančni primanjkljaj zmanjšal na 5 % BDP (iz 6,4 % v l.2021). 


Pripravila:

mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
e-mail: Breda.Korosec1@gov.si

 

Preberite tudi:


Poslovno sodelovanje Slovenije s Francijo