Gospodarska resničnost v ZDA (in drugje po svetu) povezana z vlagatelji in njihovimi potezami glede potencialnih investicij

ponedeljek, 17. avgust 2020


Gospodarske posledice koronovirusa in posledične pandemije so utrpela vsa podjetja v ZDA (mogoče največja izjema Amazon).

Izračuni dobičkov 500 največjih podjetij v ZDA so se do avgusta 2020 zmanjšali za 35 %, realni BDP pa za 33 %. Vsled vsem tem izračunom in nič kaj optimističnim napovedim tudi za konec 2020 pa trg delnic cveti in so se delnice ameriških gospodarskih družb povečale za 40 % v primerjavi z marcem, ko se je februarja 2020 pričela pandemija.

Vzroke za to situacijo je najbolje ponazoril članek v The Economist, ki navaja potencialne vzroke, da so nekatera podjetja (predvsem velika) v ZDA presegla pričakovanja, ki so bila (ali so še) zaradi pandemije zelo nizka. Nizke obrestne mere, vrednost dolarja na trgu v primerjavi z vrednostjo nepremičnin in še drugi vzroki so gotovo tisti, ki so narekovali ta gospodarski trend.

Ne samo v podjetjih kot so Amazon, Tesla ali Facebook, temveč tudi v drugih večjih gospodarskih institucijah v ZDA je zaznati to nesorazmerje med realnim gospodarskim stanjem in nakupom delnic.

Slovenian American Business Association (SABA) sodeluje z nekaterimi institucijami in privatniki, ki poslujejo na trgu delnic, in pridobiva sprotne informacije tudi na ta način in jih primerja z javnimi informacijami, ki so na borznem trgu v ZDA.

Pripravil:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com