Gospodarske novice, april 2022

ponedeljek, 04. april 2022
 

Izkušnje s sporazumi za doseganje trajnostnih ciljev v agroživilskih dobavnih verigah

Evropska komisija prek posvetovanja vabi deležnike, kot so primarni proizvajalci, predelovalci, trgovci na debelo in drobno ter dobavitelj vhodnih surovin, da ji do 23. maja predstavijo izkušnje s sporazumi, ki so namenjeni doseganju trajnostnih ciljev v agroživilskih dobavnih verigah. Upoštevati jih namerava pri pripravi smernic o novem odstopanju, na podlagi katerega so sporazumi o trajnostnosti v kmetijstvu pod določenimi pogoji izvzeti iz pravil o konkurenci.

Več: Spletna stran posvetovanja
 

Odprt je razpis za nagrado EU za inovatorke

Evropski raziskovalni svet (EIC) je objavil razpis za nagrade EU za inovatorke. Trem najbolj navdihujočim inovatorkam bo podelil nagrade v višini 100.000 evrov, trem najobetavnejšim »nadobudnim inovatorkam«, ki so mlajše od 35 let, pa nagrade v višini 50.000 evrov. Prijave je treba poslati do 18. avgusta.

Več: Razpis
 

Objavljen je dokument z razlogi, zakaj se splača vlagati v vajeništvo

Evropska zveza za vajeništvo (EAfA) je objavila dokument z naslovom »10 dobrih razlogov za mala in srednje velika podjetja, da vlagajo v vajeništvo«. Med koristmi so: boljše ohranjanje zaposlenih, uvajanje novih idej in pogledov, izboljšanje inovacijske sposobnosti podjetja. EAfA želi s tem dokumentom malim in srednje velikim podjetjem tudi pokazati, da lahko prejmejo pomoč in podporo, da bo postopek zaposlovanja vajencev čim lažji.

Več: Sporočilo s povezavo na dokument
 

Anketa o ovirah pri pridobivanju evropskih sredstev za okoljske projekte

Evropska komisija prek ankete zbira informacije o težavah pri pridobivanju evropskih sredstev za okoljske projekte. Uporabila jih bo za pripravo brošure o financiranju okoljskih ukrepov v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Več: Anketa
 

Objavljena sta nova razpisa za uresničitev načrta za preprečevanje raka

Evropska komisija je na podlagi načrta za premagovanje raka objavila nova razpisa za zbiranje predlogov projektov. Naloga izbranega ponudnika  na podlagi prvega razpisa bo zasnovati, razviti, preizkusiti in zagotoviti mobilno aplikacijo EU za preprečevanje raka. Drugi razpis je namenjen izbiri izvajalca, ki bo zasnoval, razvil, preizkusil spletno informacijsko orodje v obliki prototipa različice pametne kartice. Rok za oddajo predlogov se izteče 29. aprila.

Več: Informacija o razpisih s povezavama na razpisa
 

Javno posvetovanje o omejevanju uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Evropska komisija prek javnega posvetovanja do 2. junija zbira mnenja in predloge o reviziji direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. 

Več: Spletna stran posvetovanja
 

Sprejeti so sklepi o izvoznih kreditih

Članice EU so v okviru Sveta EU sprejele sklepe o izvoznih kreditih. Med drugim so izrazile podporo analizi možnosti okrepljenega usklajevanja in instrumenta EU za izvozne kredite, ki bi dopolnjeval nacionalne instrumente za izvozne kredite, razvojno pomoč in podporo naložbam, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU, predvsem pa instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje.

Več: Sklepi (pdf)

 

Organ ESMA je ugotovil pomanjkljivosti pri nadzoru čezmejnih investicijskih dejavnosti

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v poročilu o pregledu nadzora nad čezmejnimi dejavnostmi investicijskih podjetij opozarja, da morajo nacionalni organi za vrednostne papirje bistveno izboljšati nadzor pri izdaji dovoljenj, ki se nanašajo na
čezmejne dejavnosti investicijskih podjetij. 

Več: Poročilo (pdf)
 

EU bo shemo  za brezplačno gostovanje podaljšala še za deset let

Evropski parlament je potrdil uredbo o gostovanju s katero je podaljšal brezplačno mobilno gostovanje znotraj EU za deset let. Veljati bo začela, ko jo bodo potrdile še države članice v okviru Sveta EU.

Več: Uredba
 

Sodba o navedbi sestavin živila

Sodišče EU je odločilo, da je dovolj, če proizvajalec na seznamu sestavin naveden, da navede ime vitamina, ki ga vsebuje.

Več: Sodba
 

Okvir za državno pomoč podjetjem, ki jih je prizadela ruska invazija v Ukrajini

Evropska komisija je sprejela začasni okvir za krizno pomoč, ki državam članicam omogoča, da za podporo gospodarstvu v kontekstu ruske invazije na Ukrajino uporabijo prožnost, predvideno v pravilih o državni pomoči. Začasni okvir za krizno pomoč omogoča omejene zneske pomoči za podjetja v nekaterih sektorjih, likvidnostno podporo v obliki državnih poroštev in subvencioniranje posojil ter pomoč za nadomestilo visokih cen energije. 

Več: Novica Evropske komisije s povezavo na sporočilo o začasnem okviru


Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be

 

Preberite tudi:

Gospodarske panoge Belgije