Hitra rast 5G storitev Afriki

torek, 13. julij 2021

Era 5G se je v Afriki uradno začela v letih 2018-2019, z uvedbo omejenih 5G komercialnih storitev v Lesotu leta 2018 in nato še v Južni Afriki leta 2019. Pandemija Covid-19 je pospešila licenciranje, uvajanje in testiranje 5G omrežij v Afriki, še posebej v Republiki Južni Afriki. Tekoče naložbe bi lahko leta 2021 povzročile prelomnico med pripravljenostjo in razpoložljivostjo 5G omrežja na celini, potrošniki v številnih mestih po vsej Afriki pa bodo verjetno imeli dostop do komercialnih storitev 5G do leta 2025. Kljub temu bo z omrežjem 5G pokrit le del celine, v preostalih delih pa se bodo osredotočali na nadgradnjo in širitev omrežij 3G in 4G, da bi izboljšali dostop do mobilnega interneta, zmanjšali velike vrzeli v uporabi in pokritosti ter ustvarili močnejše temelje za širši prehod na 5G do leta 2030.
 
Južna Afrika ima vodilno vlogo v 5G storitvah
 
4 države v Afriki so do junija 2021 uspešno uvedle komercialne storitve 5G. To so Republika Južna Afrika, Kenija, Sejšeli in Togo.
Republika Južna Afrika ima vodilno vlogo pri uvajanju in širitvi komercialnih storitev 5G, ki trenutno vključujejo 3 mobilne operaterje. Operater Rain je konec leta 2019 uvedel samostojno omrežje 5G, ki je popolnoma neodvisna 5G storitev, brez kakršne koli interakcije z obstoječim 4G omrežjem v Cape Townu. Sredi leta 2020 sta operaterja Vodacom in MTN uvedla storitve 5G, potem ko je vlada uvedla hitro licenciranje zaradi neustreznega dostopa do interneta in storitev v zgodnjih fazah pandemije Covid-19. Storitve 5G so v Južni Afriki večinoma osredotočene na Johannesburg in Pretorijo ter v manjši meri na Cape Town in Durban, vendar imajo omrežni operaterji ambiciozne načrte, da v prihodnjih letih izboljšajo obstoječe storitve in razširijo pokritosti na več lokacij.

Kenija je postala prva država v vzhodni Afriki, ki je začela uporabljati storitve 5G, potem ko je operater Safaricom marca 2021 uvedel enoletno testiranje komercialnih 5G storitev. Te storitve Safaricom testira v prestolnici Nairobi in na 3 drugih lokacijah, vendar pričakuje, da bo razširil svojo komercialno omrežje na 9 lokacij v naslednjih 12 mesecih.

Togo je postal prva država v Zahodni Afriki, ki je začela s 5G komercialnimi storitvami, potem ko je operater Togocom novembra 2020 objavil začetek svoje 5G mreže v glavnem mestu Lomé. Sejšeli so svojo 5G mrežo zagnali sredi leta 2020 in nadaljevali s ponudbo komercialnih storitev za končne uporabnike v juliju 2021.

5. država, Madagaskar, je vzpostavila omrežje 5G sredi leta 2020, vendar je regulator telekomunikacij operaterju Telmi naročil, naj začasno ustavi svoje načrte, ta pa je od takrat začasno ustavil komercialne storitve.
 
Na obzorju je nov val lansiranja 5G storitev
 
Telekomunikacijska podjetja v drugih 12 do 15 afriških državah so tudi že razvila ali pa uvajajo omrežja 5G, izvajajo testiranja in preizkuse omrežja ter se približujejo uvedbi komercialnih 5G storitev. To ustvarja možnost velikega drugega vala lansiranja 5G storitev v prihodnjih letih, vključuje pa države, kot so Alžirija, Angola, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Egipt, Gabon, Mauritius, Maroko, Nigerija, Senegal, Tunizija in Uganda. Nekatere od teh držav bodo lahko na nekaterih lokacijah začele izvajati komercialne storitve že pred koncem leta 2021, druge pa v letu 2022. Poleg tega si bodo tudi druge afriške države, ki imajo najvišjo stopnjo prodora širokopasovne mobilne telefonije, prizadevale za uvedbo 5G storitev. Med njimi so Bocvana, Kapverdski otoki, Slonokoščena obala, Gambija, Gana in Mali. Te države imajo vse naročniške pogodbe za mobilne širokopasovne storitve, ki presegajo 100 pogodb na 100 prebivalcev.

Nigerija je daleč največji trg telekomunikacij v Afriki, z velikim številom prebivalcev in velikimi mestnimi središči. Nigerijske oblasti so pospešile načrte za uvedbo komercialnih storitev 5G. Maja 2021 so nigerijska komisija za komunikacije, regulator za telekomunikacije in nigerijski ponudnik satelitskih komunikacij, Communications Satellite, podpisali memorandum o soglasju, za povečanje storitev 5G v Nigeriji. Junija 2021 je regulator začel pregled postopkov za izdajo dovoljenj za telekomunikacije, da bi pripravil temelje za dodelitve licenc za 5G. Nigerijski senat je maja po zaključku parlamentarne preiskave odločil, da bo odobril prihodnjo uvedbo omrežij 5G, začetek komercialnih storitev pa bo predvidoma v letu 2022.
 
Velik vpliv kitajske tehnologije

Glavni akterji pri razvoju in uvajanju telekomunikacijskih omrežij na afriški celini, so kitajska podjetja Huawei in ZTE Corporation, švedsko podjetje Ericsson in finsko podjetje Nokia.

Kitajska ima prevlado nad obstoječo mobilno telekomunikacijsko infrastrukturo v Afriki, saj je Huawei zgradil približno 70 % afriških 4G omrežij. Za razliko od večine držav v zahodni Evropi in Severni Ameriki, so se afriške države na splošno izogibale pozivom k uvedbi omejitev in niso prepovedale uporabe tehnologije in storitev Huawei 5G.

Huawei je vključen v skoraj vse države, ki so uvedle (ali nameščajo) in preizkušajo omrežja 5G, pa tudi v nekaj držav, ki so uspešno uvedle komercialne storitve 5G. Kitajska tehnologija bo imela ključno vlogo pri nadgradnji in razširitvi obstoječih 4G omrežij, vzpostavljanju 5G infrastrukture in krepitvi mobilnega širokopasovnega dostopa. Slednje bo podprla prevlada kitajskih proizvajalcev prenosnih telefonov na afriških trgih, ki lahko naredijo pametnejše naprave bolj dostopne in široko uporabljene. Kitajska podjetja na afriških trgih že ponujajo dostopne cene in izdelke po meri, ki zagotavljajo konkurenčno prednost. Transsion in Huawei skupaj z Xiaomi, Oppo in nekaj drugimi manjšimi konkurenti, zagotavljajo več kot dve tretjini registriranih pametnih telefonov in še večji delež funkcijskih telefonov v Afriki.

Kitajska podjetja so tudi proaktivno sodelovala pri vzpostavljanju informacijskih središč in podatkovnih centrov po Afriki, da bi spodbudila industrijo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter razpoložljivost digitalnih vsebin za nadaljnje podpiranje povpraševanja po hitrem in zanesljivem mobilnem internetu in dostopu do mobilnih naprav.

Velik potencial mobilnega interneta v različnih tehnologijah

Afrika je bila v zadnjih 10 letih priča hitremu uvajanju mobilnih internetnih storitev, čeprav je na celini ogromno vrzeli v uporabi in pokritosti. Prva se nanaša na posameznike, ki živijo v dosegu mobilnega širokopasovnega omrežja, vendar ne uporabljajo mobilnih internetnih storitev, medtem ko se slednja nanaša na posameznike, ki ne živijo na področju mobilnega širokopasovnega omrežja.

Število naročnikov mobilnega interneta v podsaharski Afriki, je v obdobju 2014-2019 naraslo za 18 % in v letu 2019 doseglo 270 mio uporabnikov, kar je predstavljalo 26 % skupno stopnjo penetracije. To pomeni, da je imela regija leta 2019 še vedno ogromno vrzel v uporabi, saj ima regija približno 520 mio ljudi.

Nekaj več kot 88 % afriškega prebivalstva je leta 2020 živelo v dosegu mobilnega signala, približno 77 % jih je živelo v dosegu 3G storitev, 44 % pa v dosegu dolgoročnega razvoja (LTE) mobilne širokopasovne storitve.

Analitiki napovedujejo, da bo število uporabnikov mobilnega interneta leta 2025 doseglo približno 475 mio, kar predstavlja 10 % povprečno letno rast v obdobju 2020-2025. Stopnja prodora mobilnega interneta se bo po napovedih do leta 2025 povečala na skoraj 40 %. Velika večina teh povezav bo še vedno prek tehnologije 3G in 4G, pa tudi preko vse številčnejše 5G povezljivosti. Po ocenah naj bi bilo do leta 2025 v podsaharski Afriki 45 mio mobilnih 5G povezav, kar ustreza nekaj več kot 3 % vseh mobilnih povezav.

Številne države se bodo osredotočile na izboljšanje omrežij 3G in 4G, da bi zmanjšale vrzeli v uporabi in pokritosti, ter razširile trge mobilnega interneta. Načrti za uvedbo 5G storitev bodo v prihodnjih letih nenehno napredovali, vendar bo velik del oblikovalcev politik in mobilne industrije v Afriki, do leta 2025 še naprej usmerjen v izgradnjo trga 3G in 4G. Afrika še vedno ohranja ogromen potencial za 3G in 4G storitve, medtem ko se gradnja omrežij 4G šteje za ključno odskočno desko k digitalni preobrazbi afriških gospodarstev in na koncu komercialni zagon 5G.

Pozitivni učinki sprejetja 5G storitev

Sprejetje 5G storitev je povezano s tekočimi naložbami v povečanje infrastrukture in ponudbe storitev, pa tudi z vse večjim povpraševanjem končnih uporabnikov med posamezniki, podjetji in vladami, zaradi koristi, ki jih bodo prinesle 5G storitve. Po postopni uvedbi 5G, bo imela tehnologija ključno vlogo pri digitalni preobrazbi afriških gospodarstev v naslednjem desetletju, zlasti od leta 2025 naprej. Med potencialne koristi 5G spadajo izboljšan dostop do interneta za veliko več domov in podjetij, zmanjšana preobremenjenost omrežij v večjih mestnih središčih, izboljšana učinkovitost in produktivnost v ključnih sektorjih, pospešena rast afriških tehnoloških središč in IKT sektorja, povečana odpornost in globalna integracija regionalnih vrednostnih verig ter možnost ustvarjanja novih trgov blaga in storitev.
 

Status 5g omrežja v Afriki v juniju 2021Viri: Factiva, Economist Intelligence Unit
 
Več informacij o globalnih trendih na področju IKT