Republika Južna Afrika

Predstavitev gospodarstva Republike Južne Afrike

Predstavitev države

 
Uradni naziv Republic of South Africa / Republika Južna Afrika
Mednarodna oznaka ZA/ZAF 
Glavno mesto Pretoria
Velikost (km2) 1.219.090
Prebivalci (mio) 58,6
Uradni jezik 11 uradno priznanih jezikov. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Kristjani (86 %), afriške religije (5,4 %), muslimani (1,9 %).
Denarna enota Južnoafriški rand (ZAR)
Čas GMT + 2, Slovenija +1. Poslovni čas
Klicna številka + 27 

Prebivalstvo Republike Južne Afrike


Republika Južna Afrika ima 58,6 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Johannesburg 4.900.000
Cape Town 4.000.000
Ethekwini (vključuje Durban) 3.660.000
Ekurhuleni 3.370.000
Pretoria 2.743.000


 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna država, sestavljena iz nacionalne vlade in devetih deželnih vlad

Pravni sistem:

Temelji na rimsko-nizozemskem pravu in ustavi iz leta 1996, v veljavi od 4. februarja 1997.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Nacionalna skupščina je izvoljena vsakih pet let in šteje 400 članov. Nacionalni svet provinc šteje 90 članov.

Volitve:

Zadnje volitve so potekale 8. maja 2019. Naslednje volitve bodo v letu 2024.

Vodstvo države:

Predsednika izvoli Nacionalna skupščina. Po ustavi lahko predsednik služi največ dva petletna mandata. Predsednik je hkrati predsednik države in predsednik vlade.

Izvršilna oblast:

Matamela Cyril Ramaphosa (funkcijo je prevzel 15.2.2018). Na zadnjih volitvah, ki so potekale 8.maja 2019, je s 57,7 % glasov ponovno slavila vladajoča stranka Afriškega nacionalnega kongresa (ANC), ki jo vodi Cyril Ramaphosa. 

 

Republika Južna Afrika je članica WTO (World Trade Organisation), SACU (Southern African Customs Union) in SADC (Southern African Development Community).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 61,5 60,8 60,0 59,3 58,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 49 48 48
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 356,1 351,5 356,0 296,1 347,1
 BDP per capita (v EUR): 5.794 5.785 5.930 4.992 5.928
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 862,0 812,5 752,3 714,2 767,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 14.027 13.374 12.530 12.043 13.098
 Rast BDP (v %): 2,4 1,9 4,9 -6,3 0,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 36,3 35,6 34,3 29,2 28,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,9 6,3 4,6 3,2 4,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -88,0 -91,9 -77,1 -59,4 -78,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 95,2 100,7 102,9 75,0 80,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,2 5,4 10,0 -11,9 -3,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,3 8,6 9,5 -17,4 0,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,7 5,0 34,9 2,8 4,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 54,2+ 61,6 44,1 47,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 12,8+ 13,5 10,4 24,3
Stopnja tveganja države (op): / 38 36 42 43
Razred tveganja (op): / B B C C
Enostavnost poslovanja**: / / / 84 82


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.
 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Delo v Južni Afriki

Tujci, ki želijo delati v Republiki Južni Afriki, morajo vnaprej poiskati delodajalca, podpisati pogodbo o zaposlitvi in ??nato v svoji državi zaprositi južnoafriško diplomatsko agencijo za delovni vizum.
To je treba storiti vsaj 1,5 meseca pred načrtovano selitvijo. Vse vloge pregleda južnoafriško ministrstvo za delo, odobri pa jih ministrstvo za notranje zadeve.

Največ možnosti za zaposlitev v Republiki Južni Afriki imajo zdravstveni delavci, zobozdravniki, veterinarji, farmacevti, arhitekti, IT strokovnjaki, gradbeni delavci, inženirji različnih specializacij, znanstveniki in raziskovalci ter menedžerji in finančniki.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih južnoafriškega urada za delo in zaposlovanje, se je minimalna bruto plača v letu 2022 zvišala na 23,19 ZAR na uro, kar je približno 1,34 EUR.
 
Glede na podatke južnoafriškega statističnega urada se je povprečna bruto mesečna plača v Q3 2022 zvišala na 24.813 ZAR ali približno 1.441,89 EUR.

Vrednosti ZAR so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 3,7 3,1 3,1 3,3
Rast javne potrošnje 4,0 2,3 3,0 3,2
Rast investicij 3,3 2,0 2,6 3,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Republika Južna Afrika je v letu 2021 izvozila za 102,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 78,3 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 24,4 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Republika Južna Afrika največ izvažala bisere, drage kamne, plemenite kovine, rude, vozila, nafto in plin ter strojno opremo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili na Kitajsko (11,2 % od celotnega izvoza), sledijo ZDA, Nemčija, Japonska in Združeno kraljestvo.
  • Republika Južna Afrika je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, ostalo blago ter vozila.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (20,6 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, ZDA, Indija in Savdska Arabija.

 

Republika Južna Afrika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 16,5 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 28,2
Stroji, jedrski reaktorji 12,1 Rude, žlindre in pepeli 15,0
Električna in elektronska oprema 9,2 Vozila 8,6
Ostalo blago 8,1 Mineralna goriva, olja 8,3
Vozila 6,8 Stroji, jedrski reaktorji 5,4
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 20,6 Kitajska 11,2
Nemčija 8,2 ZDA 10,6
ZDA 7,0 Nemčija 8,5
Indija 5,7 Japonska 6,7
Savdska Arabija 4,4 Združeno kraljestvo 6,6
Slovenija (70. mesto) 0,1 Slovenija (46. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Republiki Južni Afriki so v letu 2019 znašale 129,7 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 2,4 %.
  • Celotne izhodne TNI Republike Južne Afrike so v letu 2019 znašale 192,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 7,5 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Republiki Južni Afriki 2020 - 2023 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.Poglejte si tudi: