Republika Južna Afrika

Predstavitev gospodarstva Republike Južne Afrike


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republic of South Africa / Republika Južna Afrika

ZA / ZAF

Pretoria

1.219.090

57,8

Afrikanščina in angleščina (11 uradno priznanih jezikov)

Kristjani 86 %, muslimani 2 %, ostali 12 %

5.398 EUR (2018)

Južnoafriški rand (ZAR)

Slovenija +1 (GMT +2)

+ 27


Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Johannesburg 3.200.000
Durban 3.100.000
Cape Town 2.900.000
Pretoria 2.000.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna država, sestavljena iz nacionalne vlade in devetih deželnih vlad

Pravni sistem:

Temelji na rimsko-nizozemskem pravu in ustavi iz leta 1996, v veljavi od 4. februarja 1997.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Nacionalna skupščina je izvoljena vsakih pet let in šteje 400 članov. Nacionalni svet provinc šteje 90 članov.

Volitve:

Zadnje volitve so potekale 8. maja 2019. Naslednje volitve bodo v letu 2024.

Vodstvo države:

Predsednika izvoli Nacionalna skupščina. Po ustavi lahko predsednik služi največ dva petletna mandata. Predsednik je hkrati predsednik države in predsednik vlade.

Izvršilna oblast:

Matamela Cyril Ramaphosa (funkcijo je prevzel 15.2.2018). Na zadnjih volitvah, ki so potekale 8.maja 2019, je s 57,7 % glasov ponovno slavila vladajoča stranka Afriškega nacionalnega kongresa (ANC), ki jo vodi Cyril Ramaphosa. 

 

Republika Južna Afrika je članica WTO (World Trade Organisation), SACU (Southern African Customs Union) in SADC (Southern African Development Community).


Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Glavni cilji vladne politike so: 

  • spodbujanje gospodarske rasti
  • kreiranje novih delovnih mest
  • zmanjšanje sive ekonomije
  • uravnavanje socialnih neenakosti in
  • ohranjanje finančne discipline.
Glavni srednjeročni cilj je premagovanje strukturnih razlik za hitrejšo rast, kot so ozka grla v infrastrukturi in pomanjkanje znanj in spretnosti. Industrijske spodbude se bodo še naprej nadaljevale, naložbe v infrastrukturo pa bodo ostale ena od prednostnih nalog. Med druge srednjeročne cilje spadajo uvajanje bolj prožnega trga dela, ter strožji ukrepi proti proti-konkurenčnemu delovanju.


Stopnja inflacije je bila v letu 2018 4,5 %, v letu 2019 pa napovedujejo 4,8 % inflacijo. Inflacija naj bi v letih 2020 in 2021 dosegla 5,1 % in 5,7 %. 

Stopnja nezaposlenosti v državi je visoka in je v letu 2018 znašala 27,1 %. Do leta 2021 naj bi se po napovedih rahlo povečevala in dosegla 30,2 %.

Povprečna mesečna bruto plača v Republiki Južni Afriki je konec leta 2018 znašala 1.291 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge