Republika Južna Afrika

Predstavitev gospodarstva Republike Južne Afrike


Predstavitev gospodarstva Republike Južna Afrika

 

Predstavitev države

Uradni naziv Republic of South Africa / Republika Južna Afrika
Mednarodna oznaka ZA/ZAF 
Glavno mesto Pretoria
Velikost (km2) 1.219.090
Prebivalci (mio) 60,4
Uradni jezik 11 uradno priznanih jezikov. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Kristjani (86 %), afriške religije (5,4 %), muslimani (1,9 %).
Denarna enota Južnoafriški rand (ZAR)
Čas GMT + 2, Slovenija +1. Poslovni čas
Klicna številka + 27 

Prebivalstvo Republike Južne Afrike


Republika Južna Afrika ima 60,4 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Johannesburg (vključno Erkulhureni) 10.316.000
Cape Town 4.890.000
Durban 3.228.000
Pretoria 2.818.000
Port Elizabeth 934.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna država, sestavljena iz nacionalne vlade in devetih deželnih vlad

Pravni sistem:

Temelji na rimsko-nizozemskem pravu in ustavi iz leta 1996, v veljavi od 4. februarja 1997.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Nacionalna skupščina je izvoljena vsakih pet let in šteje 400 članov. Nacionalni svet provinc šteje 90 članov.

Volitve:

Zadnje volitve so potekale 8. maja 2019. Naslednje volitve bodo v letu 2024.

Vodstvo države:

Predsednika izvoli Nacionalna skupščina. Po ustavi lahko predsednik služi največ dva petletna mandata. Predsednik je hkrati predsednik države in predsednik vlade.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih volitvah, ki so potekale 8.maja 2019, je s 57,7 % glasov ponovno slavila vladajoča stranka Afriškega nacionalnega kongresa (ANC), ki jo vodi Cyril Ramaphosa. 

Predsednik države in vlade: Matamela Cyril Ramaphosa (od leta 2018).

 

 

Republika Južna Afrika je članica WTO (World Trade Organisation), SACU (Southern African Customs Union) in SADC (Southern African Development Community).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 61,7 61,0 60,4 59,9 59,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 48 49
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 431,4 397,7 364,2 384,6 355,1
 BDP per capita (v EUR): 6.994 6.517 6.028 6.421 5.979
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.032,1 983,4 943,4 923,3 753,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 16.735 16.116 15.615 15.414 12.687
 Rast BDP (v %): 2,8 1,8 0,6 1,9 4,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 27,6 30,0 31,6 33,5 34,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,4 4,8 5,9 7,0 4,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -101,5 -97,7 -96,7 -104,0 -77,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 108,8 103,9 103,5 117,3 103,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 9,2 8,9 6,1 7,4 9,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 9,1 8,7 7,0 14,9 9,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 7,5 7,3 6,7 8,7 34,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 17,3+ 58,5 76,4 61,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 6,4+ 22,1 16,1 13,5
Stopnja tveganja države (op): / 39 39 38 36
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 84


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje.
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).                                                                                                           
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Delo v Južni Afriki

Tujci, ki želijo delati v Republiki Južni Afriki, morajo vnaprej poiskati delodajalca, podpisati pogodbo o zaposlitvi in ??nato v svoji državi zaprositi južnoafriško diplomatsko agencijo za delovni vizum.
To je treba storiti vsaj 1,5 meseca pred načrtovano selitvijo. Vse vloge pregleda južnoafriško ministrstvo za delo, odobri pa jih ministrstvo za notranje zadeve.

Največ možnosti za zaposlitev v Republiki Južni Afriki imajo zdravstveni delavci, zobozdravniki, veterinarji, farmacevti, arhitekti, IT strokovnjaki, gradbeni delavci, inženirji različnih specializacij, znanstveniki in raziskovalci ter menedžerji in finančniki.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih južnoafriškega urada za delo in zaposlovanje, se je minimalna bruto plača v letu 2022 zvišala na 23,19 ZAR na uro, kar je približno 1,34 EUR.
Na ministrstvu za zaposlovanje in delo so sprejeli novo določitev nacionalne minimalne plače, ki z marcem 2024 znaša 27,58 ZAR na uro (približno 1,38 EUR).
 
Glede na podatke južnoafriškega statističnega urada se je povprečna bruto mesečna plača v Q3 2023 zvišala na 26.08 ZAR ali približno 1.307,23 EUR. 


Vrednosti ZAR so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 1,6 2,0 2,3 3,0
Rast javne potrošnje 1,2 1,6 2,9 2,8
Rast investicij 2,5 3,0 4,6 5,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Republika Južna Afrika je v letu 2022 izvozila za 115,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 104,7 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 10,8 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Republika Južna Afrika največ izvažala bisere, drage kamne, plemenite kovine, nafto in plin, rude, vozila ter strojno opremo.
  • Največ so v letu 2022 izvozili na Kitajsko (9,7 % od celotnega izvoza), sledijo ZDA, Nemčija, Japonska in Združeno kraljestvo.
  • Republika Južna Afrika je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter ostalo blago.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (20,1 % od celotnega uvoza), sledijo Indija, ZDA, Nemčija in Savdska Arabija.

 

Republika Južna Afrika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 22,8 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 21,8
Stroji, jedrski reaktorji 11,2 Mineralna goriva, olja 13,8
Električna in elektronska oprema 9,4 Rude, žlindre in pepeli 13,2
Vozila 7,5 Vozila 9,0
Ostalo blago 6,7 Stroji, jedrski reaktorji 5,4
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 20,1 Kitajska 9,7
Indija 7,5 ZDA 8,9
ZDA 7,4 Nemčija 8,1
Nemčija 7,4 Japonska 7,0
Savdska Arabija 3,9 Združeno kraljestvo 5,1
Slovenija (73. mesto) 0,1 Slovenija (60. mesto) 0,1
 


Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Republiki Južni Afriki so v letu 2021 znašale 146,7 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 2,7 %.
  • Celotne izhodne TNI Republike Južne Afrike so v letu 2021 znašale 186,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala -4,8 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Republiki Južni Afriki 2021 - 2024 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.

Največji vlagatelji v Republiko Južno Afriko

Države vlagateljice mio EUR
Združeno kraljestvo 36.363
Nizozemska 22.596
Belgija 12.175
ZDA 7.760
Nemčija 6.253
Kitajska 5.905
Japonska 3.415
Avstralija 2.333
Švica 1.970
Republika Mavricij 1.548
 
Podjetje Država
Bayerische Motoren Werke Ag Nemčija
Barclays Bank Plc Združeno kraljestvo
Benteler International AG Avstrija
Sabmiller Plc Združeno kraljestvo
Toyota Motor Corporation Japonska
Bayerische Motoren Werke Ag Nemčija
Glencore Plc Združeno kraljestvo
Ford Motor Company ZDA

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.Poglejte si tudi: