Republika Južna Afrika

Prodaja v Republiko Južno Afriko

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Južnoafriški potrošniki so na splošno zelo ozaveščeni. Potrošniki srednjega razreda imajo relativno visoko raven porabe in iščejo sofisticirane izdelke. Zelo veliko dajo na osebni videz. Najpomembnejši faktor pri nakupni odločitvi je dodana vrednost izdelka glede na ceno. Na splošno so potrošniki lojalni blagovnim znamkam, a le v primeru ustrezne cene. Potrošniki so vse bolj naklonjeni tudi akcijskim nakupom. Veliko jim pomenijo poprodajne storitve, zlasti pri zagotavljanju tehničnih storitev in rezervnih delov.

Naraščajoče število enočlanskih gospodinjstev spodbuja povečano povpraševanje po izdelkih, ki so namenjeni posameznim potrošnikom, kot so pripravljeni obroki za eno osebo. Ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnjeDober način za uvajanje novih izdelkov na trg so sejmi, pa tudi neposredna prodaja. Zelo priljubljeni so tudi brezplačni promocijski izdelki ob nakupu.
 

Tržne poti, distribucija

Republika Južna Afrika, ki je eden največjih in najbolj premožnih trgov v Afriki, ima dobro razvit maloprodajni sektor. Ta prispeva okoli 10 % BDP. Pojav supermarketov in hipermarketov, ki prodajajo velike količine skoraj vseh potrošniških dobrin, je povzročil velik razvoj v distribucijskem sektorju v Republiki Južni Afriki. Večina maloprodaje poteka v nakupovalnih centrih, veleblagovnicah in supermarketih. Te vrste prodajaln običajno obiskuje premožnejši sloj. Tradicionalne trgovine v živili so večinoma zunaj večjih mest, v njih pa nakupuje predvsem revnejši segment prebivalstva.

Prodaja v hipermarketih se je v Republiki Južni Afriki v letu 2019 povečala za 4 % in dosegla 1,4 mlrd EUR. Po napovedih bo prodaja v hipermarketih v prihodnjih petih letih rasla po 6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 1,9 mlrd EUR. Največji trgovec v tem segmentu je Shoprite Holdings Ltd, ki je imel v letu 2019 64 % tržni delež. Drugi večji ponudnik pa je Pick 'n' Pay.

Prodaja v diskontnih verigah se je v letu 2019 povečala za 1 % in dosegla 510 mio EUR. Ta segment prodajaln naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 6 % povprečni letni stopnji. Trgovsko podjetje Shoprite Holdings Ltd ima na trgu skoraj monopolni položaj, saj je imelo v letu 2019 95 % tržni delež.
 

Spletna prodaja


Spletna prodaja se je v Republiki Južni Afriki v letu 2019 dvignila za 17 % in dosegla 960 mio EUR. Po napovedih se bo spletna prodaja v prihodnjih petih letih povečevala po 20 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 2,4 mlrd EUR. Največji spletni ponudnik na trgu je Takealot Online (Pty) Ltd, ki je imel v letu 2019 33 % tržni delež.


Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Sounds Great Audio And Electronic Equipment Sales (Pty) Ltd 8.830,82
Chillies Trading Cc 8.462,87
Easy D I Y (Pty) Ltd 8.155,18
Shoprite Holdings Ltd. 7.695,22
La Oma Slaghuis En Spitbraai (Pty) Ltd 7.393,70
Electrolux South Africa (Pty) Ltd 6.856,65
Spar Group Ltd. 6.274,75
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Pri izvozu v Republiko Južno Afriko izvozniki se izvozniki lahko dogovorijo za avansno plačilo, akreditive, menice, prodajo na odprt račun ali konsignacijsko prodajo. Za večino plačilnih postopkov se uporabljata dve zanesljivi metodi: telegrafski prenosi (TT) ali S.W.I.F.T. 

Plačilni pogoji se razlikujejo glede na vrsto kupca. Običajen plačilni rok je med 80 in 120 dni po prejemu blaga. Pri večjih naročilih so pogosto potrebni daljši roki.


Več: Plačilni promet – izvozno okno

 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Republiko Južno Afriko na 45. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Južnoafriški transportni sektor je v obdobju 2015-2019 rasel po 7,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 10,9 mlrd EUR.

Nacionalni razvojni načrt (NDP) vključuje vzdrževanje provincialnih in državnih cestnih omrežij ter posodobitev železniške infrastrukture za potnike, kar bo prispevalo k rasti transportnega sektorja v državi.

Največ transporta se v Republiki Južni Afriki odvija po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2019 v državi ustvaril prihodke v višini 7,5 mlrd EUR, kar predstavlja 68,9 % celotne vrednosti sektorja. Segment železniškega transporta je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 1,9 mlrd EUR ali 17,1 % celotne vrednosti sektorja.

Analitiki napovedujejo, da bo južnoafriški transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 4,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 12,4 mlrd EUR. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.Tržna segmentacija za leto 2019 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 68,9 %
Železniški transport 17,1 %
Pomorski transport 11,4 %
Letalski transport 2,6 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno oktober 2020.

_