Republika Južna Afrika

Prodaja v Republiko Južno Afriko

Gospodarska politika vlade

Glavni politični izzivi vlade po hudi recesiji, ki jo je povzročila pandemija Covid-19, so oživitev gospodarstva in napredek pri ključnih strukturnih reformah.
Načrt za oživitev gospodarstva in obnovo, pripravljen v posvetovanju s podjetji in sindikati, se bo osredotočil na naložbe v kritično infrastrukturo, kot sta stanovanjska gradnja in promet, ter na obsežen programom javnih del za ustvarjanje delovnih mest.
Omilitev posledic rusko-ukrajinske vojne, sprva z začasnim znižanjem dajatev za gorivo, predstavlja dodaten izziv.
Še eden ključnih vladnih ciljev je odpravljanje pomanjkanja električne energije z zagonom novih zmogljivosti pri neodvisnih proizvajalcih električne energije in s prestrukturiranjem Eskoma, visoko zadolženega paradržavnega podjetja.

Vir: EIU; Factiva, junij 2022.

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Južnoafriški potrošniki so na splošno zelo ozaveščeni. Potrošniki srednjega razreda imajo relativno visoko raven porabe in iščejo sofisticirane izdelke. Zelo veliko dajo na osebni videz. Najpomembnejši faktor pri nakupni odločitvi je dodana vrednost izdelka glede na ceno. Na splošno so potrošniki lojalni blagovnim znamkam, a le v primeru ustrezne cene. Potrošniki so vse bolj naklonjeni tudi akcijskim nakupom. Veliko jim pomenijo poprodajne storitve, zlasti pri zagotavljanju tehničnih storitev in rezervnih delov.

Naraščajoče število enočlanskih gospodinjstev spodbuja povečano povpraševanje po izdelkih, ki so namenjeni posameznim potrošnikom, kot so pripravljeni obroki za eno osebo. Ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnjeDober način za uvajanje novih izdelkov na trg so sejmi, pa tudi neposredna prodaja. Zelo priljubljeni so tudi brezplačni promocijski izdelki ob nakupu.
 

Tržne poti, distribucija

Republika Južna Afrika, ki je eden največjih in najbolj premožnih trgov v Afriki, ima dobro razvit maloprodajni sektor. Ta prispeva okoli 10 % BDP. Pojav supermarketov in hipermarketov, ki prodajajo velike količine skoraj vseh potrošniških dobrin, je povzročil velik razvoj v distribucijskem sektorju v Republiki Južni Afriki. Večina maloprodaje poteka v nakupovalnih centrih, veleblagovnicah in supermarketih. Te vrste prodajaln običajno obiskuje premožnejši sloj. Tradicionalne trgovine v živili so večinoma zunaj večjih mest, v njih pa nakupuje predvsem revnejši segment prebivalstva.

Prodaja v segmentu hipermarketov se je v letu 2021 povečala za 6 % in dosegla 29,7 mlrd ZAR ali približno 1,69 mlrd EUR. Po napovedih analitikov bo segment v prihodnjih 5 letih rasel po 8 % povprečni letni stopnji (oziroma 3 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2026 dosegel vrednost 43,6 mlrd ZAR ali 2,49 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Pick ‘n’ Pay retailers Ltd, ki je imel v letu 2021 53 % tržni delež.

Supermarketi so v letu 2021 beležili 5 % rast prodaje, ki je dosegla 296 mlrd ZAR ali približno 16,93 mlrd EUR. Po napovedih bo segment supermarketov v naslednjih 5 letih rasel po 7 % povprečni letni stopnji (oziroma 2 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2026 dosegel vrednost 418 mlrd ZAR ali približno 23,91 mlrd EUR. Družba Shoprite Holdings Ltd je imela v letu 2021 največji, 35 % tržni delež v tem segmentu.

Diskontni trgovci so v letu 2021 beležili 7 % rast prodaje, ki je dosegla 7,5 mlrd ZAR ali 429 mio EUR. Družba Shoprite Holdings Ltd ima v segmentu diskontnih trgovcev skoraj monopol, saj je njen tržni delež v letu 2021 znašal 98 %. Po napovedih se bo segment diskontnih trgovin v prihodnjih 5 letih povečeval po 7 % povprečni letni stopnji (oziroma 2 % ob predpostavki nespremenjenih cen) in v letu 2026 dosegel vrednost 10,6 mlrd ZAR ali 606  mio EUR.

Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Shoprite Checkers (Pty) Ltd 11.190,06
Shoprite Holdings Ltd. 10.947,16
Spar Group Ltd. 8.053,98
Bid Corp. Ltd. 7.479,45
Pick n Pay Stores Ltd. 5.822,90
Woolworths Holdings Ltd. 5.267,38
Pepkor Holdings Ltd. 4.808,91

Spletna prodaja v Republiki Južni Afriki


Spletna maloprodaja se je v Republiki Južni Afriki v letu 2021 povečala za 52 % in dosegla vrednost 45,7 mlrd ZAR, kar je približno 2,61 mlrd EUR.

Takealot Online (Pty) Ltd je vodilni spletni ponudnik na trgu. Njegov tržni delež je v letu 2021 znašal 34 %.

Takealot Online ima močne blagovne znamke, obsežne promocijske kampanje in digitalne zmogljivosti, kar mu omogočajo visoko rast prodaje. Poleg tega ima vodilni spletni ponudnik velike logistične zmogljivosti, ki vključujejo več kot 80 zbirnih mest na nacionalni ravni, pa tudi konsolidiran model pošiljanja z družbo Superbalist in Mr D Food, ki platformi omogoča povezavo s preko 15.000 vozniki. Zaradi povečanega povpraševanja je Takealot razširil svoje skladiščne prostore, da bi izboljšal učinkovitost. Sklenil je tudi partnerstvo z družbo Fortress Logistics, da bi imel dostop do 20.000 m2 skladiščnega prostora v Gautengu.
Uspeh ponudnika Takealot in drugih vodilnih konkurentov na področju spletnih storitev, kot je Uber, je povzročil zaskrbljenost glede monopola na trgu in s tem omejenih možnosti potrošnikov.
Takealot se na trgu že sooča tudi z močno konkurenco vodilnih trgovcev na drobno, kot je družba The Foschini Group, ki hitro sledijo svojim digitalnim strategijam. Poleg tega na trg prihajajo tudi novi konkurenti, kot je Everyshop, spletna platforma, ki ponuja več kot 500 lokalnih in mednarodnih blagovnih znamk s področja zabavne elektronike, ter izdelkov za dom in vrt.  Everyshop deluje kot digitalna veja JD Group, enega vodilnih ponudnikov ne-živilske prodaje v Južni Afriki, ki jo podpira 16 nacionalnih distribucijskih centrov, ki so v lasti Steinhoff International Holdings.

Analitiki napovedujejo, da se bo spletna maloprodaja v Republiki Južni Afriki v prihodnjih 5 letih povečevala po 25 % povprečni letni stopnji (oziroma 19 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2026 dosegla vrednost 139 mlrd ZAR ali približno 7,95 mlrd EUR. 

Spletni ponudniki v Republiki Južni Afriki:
 
  •    Apple Inc                
  •    Foschini Group Ltd, The         
  •    Jade E_Services South Africa         
  •    Pick 'n' Pay Retailers (Pty) Ltd   
  •    Takealot Online (Pty) Ltd        
  •    Woolworths Holdings Ltd (South Africa)  

Več o spletni prodaji  v tujino in kako vam lahko pri tem pomagamo, si lahko preberete na tej povezavi
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Pri izvozu v Republiko Južno Afriko izvozniki se izvozniki lahko dogovorijo za avansno plačilo, akreditive, menice, prodajo na odprt račun ali konsignacijsko prodajo. Za večino plačilnih postopkov se uporabljata dve zanesljivi metodi: telegrafski prenosi (TT) ali S.W.I.F.T. 

Plačilni pogoji se razlikujejo glede na vrsto kupca. Običajen plačilni rok je med 80 in 120 dni po prejemu blaga. Pri večjih naročilih so pogosto potrebni daljši roki.


Več: Plačilni promet – izvozno okno

 

Transport in logistika

Transportni sektor je pomemben za južnoafriško gospodarstvo, saj zaposluje več kot 1 milijon ljudi.

Največ tovornega transporta (približno 80 %) se v Republiki Južni Afriki odvija po cestah. Približno 69 % tonaže cestnega tovornega prometa prepeljejo podjetja ali izvajalci, ki med svojim prevozom prevažajo tovor, 29 % pa cestna tovorna podjetja.
 
Nacionalni razvojni načrt (NDP) vključuje vzdrževanje provincialnih in državnih cestnih omrežij ter posodobitev železniške infrastrukture za potnike, kar bo prispevalo k rasti transportnega sektorja v državi.
 
Pomanjkanje železniške in pristaniške zmogljivosti ostaja resna ovira v domači in mednarodni trgovini. Južnoafriška vlada je napovedala načrte, da bo do leta 2027 vložila 900 mlrd ZAR v prometno infrastrukturo, čeprav se izvajanje projektov odvija zelo počasi.

 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Druge koristne povezave:Posodobljeno junij 2022.

_