Republika Južna Afrika

Prodaja v Republiko Južno Afriko


Kako prodajati v Republiko Južno Afriko?
 
Predstavljamo vsebine:
Gospodarska politika vlade
Trendi obnašanja kupcev in kupna moč
Tržne poti, distribucija
Spletna prodaja v Republiki Južni Afriki
Javna naročila
Sejmi 
Plačevanje
Transport in logistika
Poslovni imeniki in koristne povezave
 

Gospodarska politika vlade

Glavni srednjeročni politični izziv vlade je spodbuditi rast in zaposlovanje z izvajanjem ključnih strukturnih reform, potrebnih za reševanje resnega pomanjkanja električne energije in ozkih grl v prometu.

Izvedbo teh nalog ovirajo domači politični izzivi, ki se bodo še okrepili pred volitvami leta 2024, šibkejše globalno gospodarstvo v letu 2023, strogo monetarno zaostrovanje ZDA, upočasnitev gospodarstva v ZDA in Evropi, ter konflikt med Rusijo in Ukrajino.
 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Južnoafriški potrošniki so na splošno zelo ozaveščeni. Potrošniki srednjega razreda imajo relativno visoko raven porabe in iščejo sofisticirane izdelke. Zelo veliko dajo na osebni videz. Najpomembnejši faktor pri nakupni odločitvi je dodana vrednost izdelka glede na ceno. Na splošno so potrošniki lojalni blagovnim znamkam, a le v primeru ustrezne cene. Potrošniki so vse bolj naklonjeni tudi akcijskim nakupom. Veliko jim pomenijo poprodajne storitve, zlasti pri zagotavljanju tehničnih storitev in rezervnih delov.

Naraščajoče število enočlanskih gospodinjstev spodbuja povečano povpraševanje po izdelkih, ki so namenjeni posameznim potrošnikom, kot so pripravljeni obroki za eno osebo. Ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnjeDober način za uvajanje novih izdelkov na trg so sejmi, pa tudi neposredna prodaja. Zelo priljubljeni so tudi brezplačni promocijski izdelki ob nakupu.
 

Tržne poti, distribucija

Republika Južna Afrika ponuja celoten spekter maloprodajnih mest, od majhnih trgovcev z mešanim blagom, specializiranih trgovin z eno samo linijo izdelkov, ekskluzivnih butikov, trgovskih verig, veleblagovnic, do veleprodajnih in zadružnih trgovin, ki oskrbujejo podeželska območja.
 
Veliki supermarketi ali hipermarketi so v primestnih nakupovalnih središčih in prodajajo velike količine skoraj vseh potrošniških dobrin.

Prodaja v segmentu hipermarketov se je v letu 2022 povečala za 7 % in dosegla 44,1 mlrd ZAR ali približno 2,56 mlrd EUR. 
Po napovedih analitikov bo segment v prihodnjih 5 letih rasel po 8 % povprečni letni stopnji (oziroma 3 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2027 dosegel vrednost 65,1 mlrd ZAR ali 3,78 mlrd EUR. 
Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Pick ‘n’ Pay retailers Ltd, ki je imel v letu 2022 39 % tržni delež.

Supermarketi so v letu 2022 beležili 8 % rast prodaje, ki je dosegla 306 mlrd ZAR ali približno 17,78 mlrd EUR. 
Po napovedih bo segment supermarketov v naslednjih 5 letih rasel po 6 % povprečni letni stopnji (oziroma 1 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2027 dosegel vrednost 402 mlrd ZAR ali približno 23,36 mlrd EUR. 
Družba Shoprite Holdings Ltd je imela v letu 2022 največji, 39 % tržni delež v tem segmentu.

Diskontni trgovci so v letu 2022 beležili 17 % rast prodaje, ki je dosegla 35 mlrd ZAR ali 2 mlrd EUR. 
Družba Pick ‘n’ Pay Retailers (Pty) Ltd je imela v letu 2022, v segmentu diskontnih trgovcev največji, 76 % tržni delež. 
Po napovedih se bo segment diskontnih trgovin v prihodnjih 5 letih povečeval po 11 % povprečni letni stopnji (oziroma 6 % ob predpostavki nespremenjenih cen) in v letu 2027 dosegel vrednost 58,2 mlrd ZAR ali 3,38 mlrd EUR.
 

Spletna prodaja v Republiki Južni Afriki

Vrednost spletne maloprodaje se je v Republiki Južni Afriki v letu 2022 povečala za 21 % in dosegla 49 mlrd ZAR, kar je približno 2,84 mlrd EUR.
 
E-trgovina je bila v letu 2022 najhitreje rastoči maloprodajni kanal. Visoka rast je bila posledica izboljšane penetracije interneta v državi (več kot 72 % gospodinjstev leta 2022), zagona mobilnih aplikacij ter večjega števila prebivalstva s srednjimi in visokimi dohodki. 
 
Rast e-trgovine v državi podpira tudi vse večje število trgovcev na drobno, ki po pandemiji pospešujejo svojo digitalno širitev, ter inovacije v plačilnem sistemu, s čimer se je povečalo zaupanje v spletne transakcije. 
 
Konkurenti na južnoafriškem trgu e-trgovine vse bolj sklepajo strateška partnerstva, katerih cilj je zapolniti vrzeli v digitalnih zmogljivostih in storitvah dostave, ter izboljšati prepoznavnost blagovne znamke. 

Po napovedih analitikov naj bi se spletna prodaja v Republiki Južni Afriki v prihodnjih 5 letih povečevala po 13 % povprečni letni stopnji (oziroma 8 % ob predpostavki nespremenjenih cen), ter lata 2027 dosegla vrednost 91,9 milijarde ZAR, ali približno 5,3 mlrd EUR.
 
Takealot Online (Pty) Ltd je vodilni spletni ponudnik na južnoafriškem trgu. Njegov tržni delež je v letu 2022 znašal 33 % glede na maloprodajno vrednost.
 

Največji spletni ponudniki v Republiki Južni Afriki: 

  • Takealot Online (Pty) Ltd 
  • Shoprite Holdings Ltd    
  • Pick 'n' Pay Retailers (Pty) Ltd 
  • Woolworths Holdings Ltd (South Africa)
  • Massmart Holdings Ltd 
  • Apple Inc 
  • Foschini Group Ltd

Več o spletni prodaji  v tujino in kako vam lahko pri tem pomagamo, si lahko preberete na tej povezavi

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Pri izvozu v Republiko Južno Afriko izvozniki se izvozniki lahko dogovorijo za avansno plačilo, akreditive, menice, prodajo na odprt račun ali konsignacijsko prodajo. Za večino plačilnih postopkov se uporabljata dve zanesljivi metodi: telegrafski prenosi (TT) ali S.W.I.F.T. 

Plačilni pogoji se razlikujejo glede na vrsto kupca. Običajen plačilni rok je med 80 in 120 dni po prejemu blaga. Pri večjih naročilih so pogosto potrebni daljši roki.


Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Južna Afrika se ponaša z eno najsodobnejših in najobsežnejših prometnih infrastruktur na afriški celini.
 
Transportni sektor je pomemben za južnoafriško gospodarstvo, saj zaposluje več kot 1 milijon ljudi.

Največ tovornega transporta (približno 80 %) se v Republiki Južni Afriki odvija po cestah. Približno 69 % tonaže cestnega tovornega prometa prepeljejo podjetja ali izvajalci, ki med svojim prevozom prevažajo tovor, 29 % pa cestna tovorna podjetja.
 
Nacionalni razvojni načrt (NDP) vključuje vzdrževanje provincialnih in državnih cestnih omrežij ter posodobitev železniške infrastrukture za potnike, kar bo prispevalo k rasti transportnega sektorja v državi.
 
Pomanjkanje železniške in pristaniške zmogljivosti ostaja resna ovira v domači in mednarodni trgovini. Južnoafriška vlada je napovedala načrte, da bo do leta 2027 vložila 900 mlrd ZAR v prometno infrastrukturo, čeprav se izvajanje projektov odvija zelo počasi.


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Druge koristne povezave:Viri: Factiva, EIU, Euromonitor International


Posodobljeno avgust 2023.Poglejte si tudi: