Republika Južna Afrika

Prodaja v Republiko Južno Afriko

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Južnoafriški potrošniki so na splošno zelo ozaveščeni. Potrošniki srednjega razreda imajo relativno visoko raven porabe in iščejo sofisticirane izdelke. Zelo veliko dajo na osebni videz. Najpomembnejši faktor pri nakupni odločitvi je dodana vrednost izdelka glede na ceno. Na splošno so potrošniki lojalni blagovnim znamkam, a le v primeru ustrezne cene. Potrošniki so vse bolj naklonjeni tudi akcijskim nakupom. Veliko jim pomenijo poprodajne storitve, zlasti pri zagotavljanju tehničnih storitev in rezervnih delov.

Naraščajoče število enočlanskih gospodinjstev spodbuja povečano povpraševanje po izdelkih, ki so namenjeni posameznim potrošnikom, kot so pripravljeni obroki za eno osebo. Ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnjeDober način za uvajanje novih izdelkov na trg so sejmi, pa tudi neposredna prodaja. Zelo priljubljeni so tudi brezplačni promocijski izdelki ob nakupu.
 

Tržne poti, distribucija

Republika Južna Afrika, ki je eden največjih in najbolj premožnih trgov v Afriki, ima dobro razvit maloprodajni sektor. Ta prispeva okoli 10 % BDP. Pojav supermarketov in hipermarketov, ki prodajajo velike količine skoraj vseh potrošniških dobrin, je povzročil velik razvoj v distribucijskem sektorju v Republiki Južni Afriki. Najhitreje na trgu rastejo diskontne prodajalne, za katere se v naslednjih petih letih pričakuje 4,6 % letna rast. Napovedana rast supermarketov za prihodnjih pet let je 3,7 %. Tudi druge oblike trgovin so v porastu, a rastejo počasneje. To so hipermarketi, z napovedano 2,5 % stopnjo rasti in tradicionalne trgovine z živili, ki naj bi v prihodnjih petih letih rasle po 2,4 % povprečni letni stopnji. Večina maloprodaje poteka v nakupovalnih centrih, veleblagovnicah in supermarketih. Te vrste prodajaln običajno obiskuje premožnejši sloj. Tradicionalne trgovine v živili so večinoma zunaj večjih mest, v njih pa nakupuje predvsem revnejši segment prebivalstva.
 
Spletna maloprodaja v Republiki Južni Afriki je v zadnjih petih letih rasla po visoki, 25 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegla vrednost 708 mio EUR. Hiter prodor pametnih telefonov in mobilnega interneta v državi je spodbudil rast spletnega nakupovanja. Spletni nakupovalci v Republiki Južni Afriki so leta 2017 predstavljali 31 % vseh uporabnikov interneta. Vedno več Južnoafričanov spoznava, da lahko pri spletnem nakupovanju prihranijo pri stroških.

Najbolj donosen segment spletne maloprodaje v Republiki Južni Afriki je segment električnih in elektronskih potrošnih izdelkov, ki je v letu 2017 ustvaril 265 mio EUR prihodkov ali 33,1 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Analitiki napovedujejo, da bo spletna maloprodaja v Republiki Južni Afriki v prihodnjih petih letih rasla po 19,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 ustvarila prihodke v višini 1,5 mlrd EUR. Stopnja spletnega nakupovanja v Južni Afriki je še vedno nizka, zato je še dovolj prostora za rast. Veliko spletnih ponudnikov na trgu namerava v prihodnje razširiti svojo ponudbo. Številni nakupovalni centri v državi tudi povečujejo digitalizacijo. V letu 2017 jih je od 2.082 nakupovalnih središč že 1.950 ponudilo možnost spletnega nakupovanja in začelo spodbujati potrošnike k spletnim nakupom.

Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Massmart Holdings Ltd. 5.797,60
Pick n Pay Stores Ltd. 5.153,46
Woolworths Holdings Ltd. 4.359,99
Mdv Holdings (Pty) Ltd 960,94
Glohold Ltd 382,95
Grainvest Physicals (Pty) Ltd 221,62
Alleycatz Suppliers (Pty) Ltd 160,16
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Pri izvozu v Republiko Južno Afriko izvozniki se izvozniki lahko dogovorijo za avansno plačilo, akreditive, menice, prodajo na odprt račun ali konsignacijsko prodajo. Za večino plačilnih postopkov se uporabljata dve zanesljivi metodi: telegrafski prenosi (TT) ali S.W.I.F.T. 

Plačilni pogoji se razlikujejo glede na vrsto kupca. Običajen plačilni rok je med 80 in 120 dni po prejemu blaga. Pri večjih naročilih so pogosto potrebni daljši roki.
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Republiko Južno Afriko na 43. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.

Transportni sektor Republike Južne Afrike je v zadnjih petih letih rasel po 4,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvaril vrednost 11,2 mlrd EUR. 
Največ transporta v Republiki Južni Afriki poteka po cestah. Ta segment je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 7,9 mlrd EUR, kar predstavlja 70,7 % celotne vrednosti sektorja.
Država ima največje železniško omrežje v Afriki. Železniški transport je v letu 2017 ustvaril 1,8 mlrd EUR ali 15,6 % celotne vrednosti sektorja.

Analitiki napovedujejo, da bo transportni sektor Republike Južne Afrike v prihodnjih petih letih rasel po 11,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 17,4 mlrd EUR. Visoka rast je napovedana zaradi pričakovane povečane aktivnosti gospodarstva in povečanega izvoza, pa tudi napovedanih naložb v infrastrukturo.

Transportni sektor Republike Južne Afrike je doživel dolgoletno dezinvestiranje, kar je povzročilo ozka grla in neučinkovitost sistema. Zato namerava južnoafriška vlada podpreti transportni sektor, saj se zaveda, da lahko predstavlja ključni prispevek k globalni konkurenčnosti države. Eden največjih vladnih projektov je državni nacionalni prometni načrt 2050 (NATMAP), ki bo nadzoroval razvoj integriranega in trajnostnega okvira za prometno infrastrukturo in storitev v Južni Afriki.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 70,7%
Železniški transport 15,6%
Pomorski transport 11,2%
Letalski transport 2,5%
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.