Republika Južna Afrika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Republiko Južno Afriko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 37.777 16.660 54.437 21.117
2017 31.924 23.313 55.236 8.611
2018 41.091 29.109 70.200 11.981
2019 47.657 24.286 71.943 23.371
2020 44.065 10.409 54.474 33.656
2021 61.622 13.492 75.114 48.129
2022* 38.447 10.807 49.253 27.640
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2022 (posodobljeno nov 2022).

 

Slovenski izvoz v Republiko Južno Afriko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 13.137 Farmacevtski proizvodi
16 % 9.629 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 6.903 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 5.784 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
9 % 5.485 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 4.368 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe

 

Slovenski uvoz iz Republike Južne Afrike v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
48 % 6.436 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 2.444 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
9 % 1.256 Železo in jeklo
5 % 721 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
3 % 366 Aluminij in aluminijasti izdelki
3 % 338 Šelak, gume, smole in drugi rastlinski sokovi in ekstrakti


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Republiko Južno Afriko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Južno Afriko
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju (MESZATRS)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk