Republika Južna Afrika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Republiko Južno Afriko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 32.783 18.608 51.391 14.175
2016 37.777 16.660 54.437 21.117
2017 31.924 23.313 55.236 8.611
2018 41.091 29.109 70.200 11.981
2019 47.657 24.286 71.943 23.371
2020 44.065 10.409 54.474 33.656
2021* 46.807 10.886 57.692 35.921


Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).

 

Slovenski izvoz v Republiko Južno Afriko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
30 % 13.305 Farmacevtski proizvodi
14 % 6.295 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 5.003 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 4.381 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 3.409 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 2.307 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Republike Južne Afrike v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 2.275 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
25 % 2.085 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
19 % 1.556 Železo in jeklo
8 % 651 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
5 % 458 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
3 % 271 Rude, žlindre in pepeli


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Republiko Južno Afriko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Južno Afriko
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju (MESZATRS)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk