Republika Južna Afrika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Republiko Južno Afriko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 35.842 15.016 50.859 20.826
2015 32.783 18.608 51.391 14.175
2016 37.777 16.660 54.437 21.117
2017 31.924 23.313 55.236 8.611
2018 41.091 29.109 70.200 11.981
2019 47.657 24.286 71.943 23.371
2020* 37.119 9.087 46.206 28.032


Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).

 

Slovenski izvoz v Republiko Južno Afriko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 11.297 Farmacevtski proizvodi
15 % 7.275 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 5.668 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 5.225 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
9 % 4.488 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 1.632 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Republike Južne Afrike v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
33 % 4.972 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
24 % 3.644 Železo in jeklo
23 % 3.469 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 1.069 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
5 % 705 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
1 % 225 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Republiko Južno Afriko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Južno Afriko
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju (MESZATRS)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk