Republika Južna Afrika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Republiko Južno Afriko


Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Republike Južne Afrike v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
55 62 54 59 60

Slovenija je v letu 2023 v Republiko Južno Afriko izvozila za 59 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 22 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 81 mio EUR.

S tem se je Republika Južna Afrika lani uvrstila na 60. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 41.091 29.109 70.200 11.981
2019 47.657 24.286 71.943 23.371
2020 44.065 10.409 54.474 33.656
2021 61.622 13.492 75.114 48.129
2022 76.365 16.117 92.482 60.248
2023 58.537 22.091 80.628 36.446
2024* 17.347 6.443 23.790 10.904
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024).          
 

Slovenski izvoz v Republiko Južno Afriko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 12.298 Farmacevtski proizvodi
17 % 9.603 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
15 % 8.870 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
13 % 7.597 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 2.721 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 2.473 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona


Slovenski uvoz iz Republike Južne Afrike v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
49 % 10.720 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
27 % 5.952 Železo in jeklo
7 % 1.479 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 861 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji
3 % 709 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 517 Organski kemijski proizvodiVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Republiko Južno Afriko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Južno Afriko
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju (MESZATRS)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: