Republika Južna Afrika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Republiko Južno Afriko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Republike Južne Afrike v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
55 52 55 62 54 59


Slovenija je v letu 2022 v Republiko Južno Afriko izvozila za 76 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 16 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 93 mio EUR.
S tem se je Republika Južna Afrika lani uvrstila na 59. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 31.924 23.313 55.236 8.611
2018 41.091 29.109 70.200 11.981
2019 47.657 24.286 71.943 23.371
2020 44.065 10.409 54.474 33.656
2021 61.622 13.492 75.114 48.129
2022 76.365 16.117 92.482 60.248
2023* 58.537 22.091 80.628 36.446
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).          
 

Slovenski izvoz v Republiko Južno Afriko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 18.205 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
17 % 12.828 Farmacevtski proizvodi
14 % 10.643 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
13 % 9.687 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 5.517 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 2.989 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Republike Južne Afrike v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
34 % 5.497 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
17 % 2.802 Železo in jeklo
16 % 2.588 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 1.209 Nikelj in nikljevi izdelki
7 % 1.153 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 458 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Republiko Južno Afriko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Južno Afriko
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju (MESZATRS)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: