Republika Južna Afrika

Gospodarske panoge Republike Južne Afrike

Priložnosti na trgu

Kot najnaprednejše gospodarstvo na celini ponuja Južna Afrika izvoznikom in vlagateljem raznolike priložnosti. Privlačna je za predvsem tiste, ki iščejo lokacijo za dostop do preostale afriške celine. Najboljše možnosti za izvoz v Republiko Južno Afriko predstavlja široka paleta potrošnih izdelkov in storitev, investicijsko blago in franšizinga.

Perspektivna področja:

Franšizno poslovanje: Franšizno poslovanje se je v Južni Afriki izkazalo za uspešno, saj že od šestdesetih let naprej franšize stalno rastejo. Danes je v državi skoraj 900 franšiznih sistemov in več kot 45.000 trgovin, od katerih je 80 % lastnikov franšize. Prihodek od franšiznega poslovanja je ocenjen na približno 52 mlrd USD, kar predstavlja več kot 15 % BDP države.

Pametna mesta: Republika Južna Afrika je vodilna na področju tehnologije pametnih mest v Afriki. 3 največja južnoafriška mesta, Johannesburg, Cape Town in Durban, prevzamejo vodilno vlogo z različnimi pobudami za pametna mesta in so uvedla nekatere različice rešitev pametnih mest. Začela so tudi raziskovati pametne tehnologije, namenjene pametni mobilnosti za reševanje prometnih izzivov zaradi povečane urbanizacije.

Računalništvo v oblaku: Organizacije v Republiki Južni Afriki iščejo pomoč pri izkoriščanju učinkovitosti računalništva v oblaku, kot sta programska oprema in infrastrukturne storitve. Računalništvo v oblaku postaja vse pomembnejše zaradi izboljšane razpoložljivosti pasovne širine, varnosti in nižjih stroškov širokopasovnega dostopa ter dodatnih ponudnikov interneta, ki si konkurirajo na trgu. Izboljšave v infrastrukturi podatkovnih centrov so povzročile zagon računalništva v oblaku. Po ocenah je približno 60 % velikih južnoafriških podjetij po letu 2016 uvedlo neko obliko računalništva v oblaku.

Kibernetska varnost: Zaradi povečanja internetnega prometa se bo v večini sektorjev povečalo povpraševanje po izdelkih in programski opremi za IT varnost. Z naraščajočo priljubljenostjo interneta stvari (IoT) ali povezanih naprav, narašča tudi grožnja kibernetskih vdorov. Zasebna podjetja so na splošno bolje opremljena za kibernetsko varnost kot državni subjekti in podjetja v državni lasti, pa tudi več vlagajo v zavarovanje kibernetske varnosti.

Programska oprema: Največ v programsko opremo vlagajo panoge, ki so osredotočene na stranke. Sem spada maloprodaja, finance in telekomunikacije.

Zelena gradnja: Industrija zelene gradnje v Južni Afriki hitro raste, vendar so viri, vključno s kvalificiranimi strokovnjaki in proizvajalci zelenih izdelkov in storitev, omejeni.
V Južni Afriki certificirane nove zelene stavbe pokrivajo več kot 2 mio m2, prihranki električne energije, porabe vode in odlaganja odpadkov v teh stavbah, pa pomembno vplivajo na zmanjšanje ogljičnega odtisa v gradbenem sektorju. Priložnosti so na področjih naravnega ogrevanja in hlajenja, naravne in varčne razsvetljave, fotovoltaike, zasteklitev in oken, zelenih streh ter alternativnih gradbenih tehnologij.
 

Gospodarstvo

Južna Afrika je največje in najnaprednejše gospodarstvo podsaharske Afrike. Država je bogata z naravnimi viri in se ponaša z raznoliko industrijsko bazo. Vendar pa se sooča z trajnimi strukturnimi omejitvami, kot so visoka brezposelnost, pomanjkanje usposobljene delovne sile ter pomanjkanjem električne energije.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 3 % BDP in zaposluje približno 5 % delovne sile, kar je relativno malo v primerjavi z drugimi afriškimi državami. Kmetijsko gospodarstvo Republike Južne Afrike je zelo raznoliko in tržno usmerjeno. Država je velika proizvajalka vina, koruze in sladkorja. Država prideluje vsa glavna žita, z izjemo riža.

Storitveni sektor se hitro razvija. Zaposluje nekaj več kot 70 % delovne sile in je v letu 2021 ustvaril 71 % BDP države. Glavni segmenti storitvenega sektorja so finančne storitve, nepremičnine in poslovne storitve. Republika Južna Afrika ima visoko razvito finančno strukturo z aktivno borzo, ki se po tržni kapitalizaciji uvršča med 20 najboljših na svetu. Tudi turistični sektor je v porastu, čeprav ga je hudo prizadela pandemija Covid-19. 

 
Vir: EIU; Factiva, junij 2022.

 

Industrijski sektor

Republika Južna Afrika je bogata z mineralnimi viri. Država je velika svetovna proizvajalka in izvoznica zlata, platine, kroma, mangana in diamantov.

Republika Južna Afrika ima različne industrijske panoge in je vodilna v svetu v več specializiranih sektorjih, vključno s proizvodnjo železniških prevoznih sredstev, sintetičnih goriv, rudarsko opremo in strojev. Industrijski sektor zaposluje skoraj četrtino delovne sile in predstavlja 26 % BDP.

V letu 2021 je industrijski sektor zrasel za 6,7 %. V letu 2022 naj bi se povečal za 2,5 %, v letih 2023 in 2024 pa naj bi rast po napovedih analitikov dosegla 3,5 % in 4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Republike Južne Afrike:

 

Obnovljivi viri energije

Trg obnovljivih virov energije je sestavljen iz neto proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Vključuje 4 segmente, to so hidroelektrična energija, energija vetra, sončna energija in drugo (biomasa, geotermalna energija, energija plimovanja in valov). Obseg trga je izračunan kot neto količina električne energije, proizvedene z obnovljivimi viri v TWh, tržna vrednost pa je izračunana po povprečju letnih domačih in industrijskih maloprodajnih cen na kWH, brez davkov.

Južnoafriški trg obnovljivih virov je v obdobju 2016-2020 rasel po 23,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 0,6 mlrd EUR.

Obseg proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov je v zadnjih 5 letih rasel po 20 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel 13.381 GWh. Po napovedih naj bi obseg trga v prihodnjih 5 letih rasel po 18,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 31.188,4 GWh.

Največji obseg je na trgu obnovljivih virov energije je imel v Južni Afriki v letu 2020 segment vetrne energije. Segment je v tem letu dosegel obseg 6.675 GWh, kar predstavlja 49,9 % celotnega obsega trga. Segment sončne energije je v letu 2020 proizvedel 6.622,6 GWh električne energije ali 49,5 % celotnega obsega trga.

Analitiki napovedujejo, da bo južnoafriški trg obnovljivih virov energije v obdobju 2020-2025 rasel po 18,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 1,4 mlrd EUR.

Na trg bi lahko v prihodnjih letih vplival porast pridobivanja premoga, saj podjetja poskušajo čim bolj izkoristiti svoje vire, preden preidejo na nizko-ogljične alternative. Davek na ogljik, ki ga je vlada napovedala letos, bo te spremembe pospešil, čeprav bo odvisnost države od premoga verjetno otežila popoln prehod iz premoga na druge alternative. Južna Afrika je sprejela nove zaveze v boju proti podnebnim spremembam, ki bi lahko spodbudile prihodnje naložbe v obnovljive vire energije. Njen cilj je, da bi do leta 2030 zmanjša emisije toplogrednih plinov za -28 % glede na nacionalno določenih ciljev iz leta 2015. 


Glavni konkurenti v industriji so:

 • Eskom Holdings SOC Limited
 • Juwi Renewable Energies (Pty) Ltd
 • Engie SA
 
Južnoafriški trg obnovljivih virov energije je v letu 2020 zrasel za 6,5 % in dosegel obseg 13.381 GWh. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2016-2020 je znašala 20 %:
 
Vrednostno je južnoafriški trg obnovljivih virov energije v letu 2020 zrasel za 7,8 % in dosegel vrednost 625,4 mio EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2016–2020 znašala 23,4 %.

 
Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
 2016 276,9  
 2017 366,7 34,8 %
 2018 471,5 34,3 %
 2019 590,7 18,9 %
 2020 625,4 7,8 %
 

Po napovedih naj bi južnoafriški trg obnovljivih virov energije v letu 2025 dosegel obseg 31.188,4 GWh, kar je 133,1 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 je 18,4 %.
 
Trg naj bi po napovedih v letu 2025 dosegel vrednost 1.4 mlrd EUR, kar je 133,7 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 znaša 18,5 %.

 
Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 744,2 25,3 %
2022 916,6 20,1 %
2023 1.114,3 17,4 %
2024 1.216,3 14,9 %
2025 1.365,4 16,1 %
 
 

Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Republiki Južni Afriki

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Eskom Holdings SOC Ltd. 10.377,30
Vuselela Energy (Pty) Ltd 102,68
Slmtk Investments (Pty) Ltd 47,16
B And W Instrumentation And Electrical (Pty) Ltd 18,48
Peakers Operations (Pty) Ltd 17,62
Iza Business Enterprise Cc 12,96
Valley Electrical Contractors (Pty) Ltd 11,34
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2021.

 

Kemična industrija- trg izdelkov za nego kože

Južnoafriški trg izdelkov za nego kože je bil leta 2020 ocenjen na 582 mio EUR, po napovedih pa naj bi v obdobju 2021–2026 rasel po 4,25 % povprečni letni stopnji.

Zaradi vpliva pandemije COVID-19 je trg izdelkov za nego kože beležil znatno rast, predvsem zaradi naraščajoče zdravstvene in higienske zavesti potrošnikov. Pandemija je leta 2020 privedla do preusmeritve prioritet potrošnikov, s poudarkom na splošnem zdravju in dobrem počutju. Potrošniki so začeli dajati prednost naravno zdravi in ??sijoči koži pred izdelki za ličenje.

Na trgu je že dolgo prisotno veliko povpraševanje po izdelkih proti staranju, kot so na primer kreme proti gubam, serumi in kreme za predel okoli oči. Dejavniki, kot so onesnaženje in trda voda, povečujejo potrebe po takšnih izdelkih. Vse več potrošnikov na trgu se zaveda vpliva onesnaženja na kožo. Povečanje ozaveščenosti o vsakodnevni negi kože in želja po lepem in mlajšem videzu, spodbujata prodajo izdelkov in omogočata prodor in širitev teh izdelkov na nove trge.

Potrošniki v afriški regiji kažejo veliko zanimanje za izdelke, pripravljene z naravnimi in organskimi sestavinami. Rast srednjega razreda in povečana kupna moč v številnih družbeno-ekonomskih skupinah Južne Afrike, povečuje povpraševanje po cenovno dostopnih, a zanesljivih kakovostnih izdelkih za nego kože, ki izpolnjujejo zahteve različnih etničnih skupin in zadovoljujejo povpraševanje po naravnih sestavinah.

Spletna prodaja pospešuje južnoafriški trg izdelkov za nego kože. Hiter razvoj tehnologije in enostavnih plačilnih metod prispeva k rasti spletne trgovine v državi. Blagovne znamke eksperimentirajo tako, da privabljajo potrošnike preko različnih spletnih platform, kjer jih vodijo skozi celotno nakupovalno pot, ponujajo pa jim tudi različne akcijske ponudbe ter vsebine, ki prihranijo čas za iskanje določenega izdelka za nego kože v trgovini. To dodatno spodbuja domače in mednarodne blagovne znamke, ki so prisotne v državi, da vse več izdelkov ponujajo prek spletne trgovine.

Južnoafriški trg izdelkov za nego kože je zelo razdrobljen, saj je na njem aktivnih več manjših konkurentov. Poleg njih so na trgu aktivne tudi nekatere ugledne mednarodne blagovne znamke, kot so Unilever, Beiersdorf AG, Natura & Co in Estee Lauder Inc.

Konkurenti na trgu se odločajo za prevzeme in združitve ter uvajajo inovativne izdelke, da bi zadovoljili naraščajoče povpraševanje po izdelkih iz naravnih virov. Ključna strategija večine podjetij je usmerjena v inovacije izdelkov, da bi s tem povečali svojo geografsko prisotnost in bazo strank. Zaradi naraščajočega povpraševanja po naravnih in učinkovitih izdelkih za nego kože, so se na trgu v zadnjih 5 letih pojavile nove vrste izdelkov, namenjene vsem starostnim skupinam z različnimi tipi kože.
 

Konkurenti na trgu:

 • Unilever PLC 
 • Procter & Gamble 
 • L'Oreal S.A. 
 • The Estee Lauder Companies Inc 
 • Beiersdorf AG
 • Clarins Group
 • Clicks Group Limited
 • Amka Products (Pty) Ltd
 • Johnson & Johnson

 
Vir: Factiva, avgust 2021.
 

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje