Republika Južna Afrika

Gospodarske panoge Republike Južne Afrike

Priložnosti na trgu

Kot najnaprednejše gospodarstvo na celini ponuja Južna Afrika izvoznikom in vlagateljem raznolike priložnosti. Privlačna je za predvsem tiste, ki iščejo lokacijo za dostop do preostale afriške celine.

Perspektivna področja:

Franšizno poslovanje: Franšizno poslovanje se je v Južni Afriki izkazalo za uspešno, saj že od šestdesetih let naprej franšize stalno rastejo. Danes je v državi 865 franšiznih sistemov in več kot 45.000 trgovin, od katerih je 80 % lastnikov franšize. Promet v franšizah predstavlja približno 16 % BDP države. Prevladujejo kategorije hitre prehrane in restavracij (23 %), maloprodaja (18 %), B2B storitve (7 %), avtomobilizem (8 %) ter varstvo otrok, izobraževanje in usposabljanje (9 %).

Zdravstveni sektor in farmacija: Nerazvit trg medicinskih pripomočkov ponuja potencial za rast. Približno 91% medicinske opreme je uvožene. Na trgu so možnosti za izvoznike medicinske opreme, zlasti nove in inovativne, saj vlada razmišlja o obsežni nadgradnji in razvoju bolniške infrastrukture. Povpraševanje je tudi po farmacevtskih izdelkih.

IKT: Na trgu raste povpraševanje po računalništvu v oblaku. Po ocenah je približno 60 % velikih južnoafriških podjetij od leta 2016 uvedlo neko obliko računalništva v oblaku. Zaradi povečanja internetnega prometa se v večini sektorjev povečuje povpraševanje po izdelkih in programski opremi za varovanje IT. V državi se povečuje nevarnost kibernetskih napadov. Južnoafriška vlada se je zavezala, da se bo osredotočila na svoje središče za kibernetsko varnost, razvila orodja za kibernetsko varnost in spremljala ponudbo storitev na tem področju.

Potrošniški izdelki: Maloprodajni trg se v državi hitro razvija, saj raste število nakupovalnih centrov, hipermarketov in supermarketov, hitro pa raste tudi spletna prodaja. To povečuje povpraševanje po številnih potrošniških izdelkih, kot so živilski izdelki, kozmetika in izdelki za osebno nego, potrošna elektronika in podobno.


Gospodarstvo

Republika Južna Afrika ima visoko razvito gospodarstvo in napredno gospodarsko infrastrukturo. Je najpomembnejša gospodarska država v Afriki, kjer deluje 75 % največjih afriških podjetij.
Država je še vedno nastajajoči trg s številnimi naravnimi viri. Ima dobro razvit finančni, pravni, komunikacijski, energetski in prometni sektor. Ponaša se tudi z borzo, ki je največja v Afriki in med 20 najboljšimi na svetu.

 

Struktura BDP

 

 
Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje 5,1 % delovne sile, kar je relativno malo v primerjavi z drugimi afriškimi državami. Republika Južna Afrika je šesti največji proizvajalec vina na svetu in največji proizvajalec koruze in sladkorja na celini. Najpomembnejši kmetijski pridelki so koruza, pšenica, ječmen in soja. Leta 2018 je parlament Republike Južne Afrike podal predlog za razlastitev zemljišč brez nadomestila v javnem interesu. Zato bo država v naslednjih letih verjetno doživela velike zemljiške reforme, kar bo vplivalo tudi na kmetijski sektor.

Storitveni sektor se hitro razvija. Zaposluje 71,7 % delovne sile in je v letu 2019 ustvaril 69 % BDP države. Glavni segmenti storitvenega sektorja so finančne storitve, nepremičnine in poslovne storitve. Republika Južna Afrika ima visoko razvito finančno strukturo z aktivno borzo, ki se po tržni kapitalizaciji uvršča med 20 najboljših na svetu. Tudi turistični sektor je v porastu, še zlasti po svetovnem prvenstvu FIFA leta 2010. 
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Republika Južna Afrika je bogata z mineralnimi viri. Država je največji svetovni proizvajalec in izvoznik zlata, platine, kroma in mangana, ter četrti največji proizvajalec diamantov. Proizvede 80 % vse svetovne platine in ima 60 % svetovnih zalog premoga. Pomembne zaloge nafte in plina naj bi se nahajale na obali, v Indijskem oceanu.

Republika Južna Afrika ima različne industrijske panoge in je vodilna v svetu v več specializiranih sektorjih, vključno s proizvodnjo železniških prevoznih sredstev, sintetičnih goriv, rudarsko opremo in strojev. Industrijski sektor zaposluje 23,2 % delovne sile in predstavlja 29 % BDP.

V letu 2019 je industrijski sektor upadel za -1,5 %. V letu 2020 naj bi upadel za -2 %, v letih 2021 in 2022 pa naj bi rast po napovedih analitikov dosegla 3 % in 3,3 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Republike Južne Afrike:

 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Južnoafriški farmacevtski trg je v obdobju 2014-2018 rasel po 7,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 5,9 mlrd EUR. Za primerjavo, nigerijski farmacevtski trg je v zadnjih petih letih rasel po 3,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 1 mlrd EUR, medtem ko je egiptovski farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 14,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 6 mlrd EUR.

Za farmacevtska podjetja je južnoafriški trg dobra priložnost, saj ga označujejo naraščajoči razpoložljivi dohodek prebivalstva, staranje prebivalstva in številne bolezni. Zaporedne vlade so ovirale razvoj učinkovitega zdravstvenega sistema zdravil v državi, ter ovirale razvoj farmacevtskih inovacij in izgradnjo infrastrukture. Del Republike Južne Afrike ima dostop do zdravstvenega sistema, ki je podoben sistemom razvitih evropskih trgov, vendar pa v državi deluje tudi močno preobremenjen infrastrukturni sistem, ki oskrbuje veliko večino prebivalstva, ki še vedno nima zanesljivega dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva. Ta dvotirni sistem zdravstvenega varstva v državi predstavlja izzive za vse udeležence v vrednostni verigi. Država je pred kratkim v načrt reševanja svojih najbolj perečih vprašanj vključila tudi zdravstveno oskrbo, kot glavno prednostno nalogo. Nacionalni razvojni načrt določa številne ključne prednostne naloge v zvezi z zdravjem, saj načrtuje, da se pričakovana življenjska doba v državi poveča na 70 let, ter bistveno zmanjša stopnja virusa HIV/aidsa med mlajšimi generacijami.

Analitiki napovedujejo, da bo južnoafriški farmacevtski trg v obdobju 2019-2023 rasel po 6,2 % povprečni letni stopnji ter v letu 2023 dosegel vrednost 7,7 mlrd EUR. Nigerijski farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 1,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi egiptovski farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 14,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 11,2 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti v industriji so:

  • Adcock Ingram Holdings Ltd
  • Aspen Pharmacare Holdings Ltd
  • Novartis AG
  • Sanofi SA
 
Farmacevtska industrija Republike Južne Afrike je v letu 2018 zrasla za 7,1 % in dosegla vrednost 5,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2014–2018 znašala 7,1 %.
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
 2014 3.984   
 2015 5.135  7,3 %
 2016 5.495  7,0 %
 2017 5.840 7,3 %
 2018 5.932  7,1 %


Po napovedih naj bi v letu 2023 farmacevtska industrija Republike Južne Afrike dosegla vrednost 7.7 mlrd EUR, kar je 35,7 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 znaša 6,2 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 6.637 6,8 %
2020 6.779 6,8 %
2021 7.024 5,9 %
2022 7.258 5,8 %
2023 7.661 5,5 %
  

Največji, 9 % tržni delež v industriji ima podjetje Adcock Ingram. Aspen je na drugem mestu s 7,6 % tržnim deležem.
 

Tržni deleži proizvajalcev glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih) 

Adcock Ingram 9,0 %
Aspen 7,6 %
Sanofi 6,0 %
Novartis 5,2 %
Ostali 72,2 %
 

Največja proizvodnja podjetja na področju farmacevtske industrije v Republiki Južni Afriki (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Janssen Pharmaceutica (Pty) Ltd 3.974,80
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. 2.480,87
Ascendis Health Ltd. 486,34
Adcock Ingram Holdings Ltd. 451,76
Ntp Radioisotopes (Pty) Ltd 73,55
Bayer (Pty) Ltd 46,34
Beige Holdings Ltd. 35,31


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Republiki Južni Afriki (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Iqvia Rds Clindepharm (Pty) Ltd 19.000,54
Aspen Pharmacare East London (Pty) Ltd 2.115,70
Transpharm (Pty) Ltd 177,43
Vital Health Foods (Pty) Ltd 126,73
Alpha Pharm (Kzn) (Pty) Ltd 118,99
Alpha Pharm Kwazulu-Natal Ltd 54,31
Malan And Buys (Pty) Ltd 48,24

 

Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Republiki Južni Afriki (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Clicks Group Ltd. 1.946,03
Dis-Chem Pharmacies Ltd. 1.367,09
Oak Avenue Pharmacy Cc 813,89
H H Durrheim (Pty) Ltd 133,03
Fresenius Kabi South Africa (Pty) Ltd 64,85
Kok And Golach (Pty) Ltd 32,36
Sparks Sports Chatsworth Pharmacy 22,97Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Letalski tovorni promet

Vrednost letalskega tovornega prometa je v analizi sestavljena iz prihodkov, ki so ga letalske družbe ustvarile s prevozom tovora po zraku. Količine so izmerjene v tonskih km (FTK).

Vrednost južnoafriškega letalskega tovornega prometa je v obdobju 2014-2018 rasla po 0,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla 303,9 mio EUR. Za primerjavo, nigerijski letalski tovorni promet je v zadnjih petih letih rasel po 30,2 % povprečni letni stopnji ter v letu 2018 dosegel vrednost 0,25 mio EUR, medtem ko je egiptovski letalski tovorni promet v tem obdobju rasel po 16 % povprečni letni stopnji ter v letu 2018 dosegel vrednost 142,3 mio EUR.

Obseg sektorja je med leti 2014 in 2018 upadal po -4,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel skupno 870,7 mio FTK. Obseg sektorja naj bi se do konca leta 2023 povečal na 1.071,1 mio FTK, kar predstavlja 4,3 % povprečno letno stopnjo za obdobje 2019-2023.

Mednarodni letalski tovorni promet Republike Južne Afrike je leta 2018 znašal 781 mio FTK, kar predstavlja 89,7 % celotnega obsega tega sektorja. Obseg domačega letalskega tovornega prometa pa je v letu 2018 znašal 89,6 mio FTK, ali 10,3 % celotnega obsega sektorja.

Republika Južna Afrika je srednje velika do velika država, kjer se za prevoz tovora pogosto uporablja tudi cestni in železniški promet. To zmanjšuje povpraševanje po letalskem tovornem prometu, razen kadar je njegov namen prevoz predmetov v tujino, zlasti čez celine. V teh primerih ponuja resno konkurenco le pomorski tovorni promet, ki pa je za razliko od letalskega veliko počasnejši in ni primeren za hitro pokvarljive izdelke. Republika Južna Afrika je podpisala različne večstranske trgovinske sporazume in sporazume o prosti trgovini. Eden takih je Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju (TDCA) med Republiko Južno Afriko in EU, katerega namen je okrepiti regionalno sodelovanje in trgovanje. Takšni sporazumi spodbujajo tudi rast letalskega tovornega prometa.

Analitiki napovedujejo, da bo južnoafriški letalski tovorni promet v obdobju 2019-2023 rasel po 10,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 471,5 mio EUR. Nigerijski letalski tovorni promet naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 18,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 0,6 mio EUR, medtem ko naj bi egiptovski letalski tovorni promet v napovedanem obdobju rasel po 18,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 320,8 mio EUR.


Največji konkurenti na trgu so:

  • Solenta Aviation
  • South African Airways (Proprietary) Ltd
  • South African Express Airways

Sektor letalskega tovornega prometa v Republiki Južni Afriki je v letu 2018 zrasel za 4,4 % in dosegel obseg 870,7 mio FTK. V obdobju 2014-2018 je povprečna letna stopnja rasti znašala -4,4 %.
 
Vrednost sektorja se je v letu 2018 povečala za 10,8 % in dosegla 303,9 mio EUR. Povprečna letna stopnja rasti v letih 2014–2018 je znašala 0,1 %.
 

Vrednost sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 268,6  
2015 295,2 -8,3 %
2016 257,9 -12,6 %
2017 286,5 13,1 %
2018 303,9 10,8 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo sektor letalskega tovornega prometa v Republiki Južni Afriki leta 2023 dosegel obseg 1.071,1 mio FTK, kar je 23 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2019–2023 je 4,2 %.

Vrednostno naj bi se sektor v obdobju 2023 povečal na 471,5 mio EUR, kar je 63,1 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti znaša 10,3 %.

 

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 350,2 10,3 %
2020 368,6 9,9 %
2021 398,3 10,8 %
2022 428,4 10,2 %
2023 471,5 10,1 %
  

Republika Južna Afrika predstavlja 0,3 % globalnega sektorja letalskega tovornega prometa glede na vrednost.

Tržna segmentacija v svetu glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih)

 
Kitajska 12,7 %
Indija 1,2 %
Republika Južna Afrika 0,3 %
Egipt 0,5 %
Ostali svet 85,3 %


Največja podjetja v letalskem transportu v Republiki Južni Afriki (2018) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
Turkish Airlines (Incorporated In Turkey) 11.556,09
Ethiopian Airlines Group 4.229,28
Airports Co. South Africa Ltd. 575,04
S A Airlink (Pty) Ltd 532,08
ComAir Ltd. 454,77
South African Express Airways 153,02
Taylor Made Adventures (Pty) Ltd 135,65

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje