Republika Južna Afrika

Gospodarske panoge Republike Južne Afrike

Priložnosti na trgu

Kot najnaprednejše gospodarstvo na celini ponuja Južna Afrika izvoznikom in vlagateljem raznolike priložnosti. Privlačna je za predvsem tiste, ki iščejo lokacijo za dostop do preostale afriške celine.

Perspektivna področja:

Franšizno poslovanje: Franšizno poslovanje se je v Južni Afriki izkazalo za uspešno, saj že od šestdesetih let naprej franšize stalno rastejo. Danes je v državi skoraj 900 franšiznih sistemov in več kot 45.000 trgovin, od katerih je 80 % lastnikov franšize. Prihodek od franšiznega poslovanja je ocenjen na približno 52 mlrd USD, kar predstavlja več kot 15 % BDP države.

Zdravstveni sektor in farmacija: Nerazvit trg medicinskih pripomočkov ponuja potencial za rast, vendar se sooča s precejšnjimi omejitvami, vključno z resnimi težavami s financiranjem, slabo infrastrukturo, pomanjkanjem osebja (zlasti v javnem sektorju) in težavami pri dostopu na trg zaradi velikih zamud v postopku odobritve SAHPRE. Na trgu obstajajo možnosti za stroškovno učinkovito in inovativno odkrivanje zdravil za zdravljenje raka in drugih nenalezljivih bolezni, stroškovno učinkovito in inovativno kirurško opremo, napredne kirurške tehnologije, razvoj lokalne proizvodnje medicinskih pripomočkov in zdravil v javno-zasebnih partnerstvih, uporaba tehnologije IoMT (Internet medicinskih stvari), kibernetska varnost, analitika podatkov in digitalizacija.

IKT: Na trgu raste povpraševanje po računalništvu v oblaku. Po ocenah je približno 60 % velikih južnoafriških podjetij od leta 2016 uvedlo neko obliko računalništva v oblaku. Zaradi povečanja internetnega prometa se v večini sektorjev povečuje povpraševanje po izdelkih in programski opremi za varovanje IT. V državi se povečuje nevarnost kibernetskih napadov. Južnoafriška vlada se je zavezala, da se bo osredotočila na svoje središče za kibernetsko varnost, razvila orodja za kibernetsko varnost in spremljala ponudbo storitev na tem področju.

Zelena gradnja: Industrija zelene gradnje v Južni Afriki hitro raste, vendar so viri, vključno s kvalificiranimi strokovnjaki in proizvajalci zelenih izdelkov in storitev, omejeni. V Južni Afriki certificirane nove zelene stavbe pokrivajo več kot 2 mio m2, prihranki električne energije, porabe vode in odlaganja odpadkov v teh stavbah, pa pomembno vplivajo na zmanjšanje ogljičnega odtisa v gradbenem sektorju. Priložnosti so na področjih naravnega ogrevanja in hlajenja, naravne in varčne razsvetljave, fotovoltaike, zasteklitev in oken, zelenih streh ter alternativnih gradbenih tehnologij.


Gospodarstvo

Republika Južna Afrika ima visoko razvito gospodarstvo in napredno gospodarsko infrastrukturo. Je najpomembnejša gospodarska država v Afriki, kjer deluje 75 % največjih afriških podjetij.
Država je še vedno nastajajoči trg s številnimi naravnimi viri. Ima dobro razvit finančni, pravni, komunikacijski, energetski in prometni sektor. Ponaša se tudi z borzo, ki je največja v Afriki in med 20 najboljšimi na svetu.

 

Struktura BDP

 

 
Kmetijski sektor predstavlja 3 % BDP in zaposluje 5 % delovne sile, kar je relativno malo v primerjavi z drugimi afriškimi državami. Kmetijsko gospodarstvo Republike Južne Afrike je zelo raznoliko in tržno usmerjeno. Država je 7. največja proizvajalka vina na svetu in največja proizvajalka koruze in sladkorja na celini. Zrna in žita, kot so koruza, pšenica, ječmen in soja, so najpomembnejši pridelki. Država prideluje vsa glavna žita, z izjemo riža. Pandemija Covid-19 ni prizadela primarnega sektorja te države.

Storitveni sektor se hitro razvija. Zaposluje 72,3 % delovne sile in je v letu 2020 ustvaril 70 % BDP države. Glavni segmenti storitvenega sektorja so finančne storitve, nepremičnine in poslovne storitve. Republika Južna Afrika ima visoko razvito finančno strukturo z aktivno borzo, ki se po tržni kapitalizaciji uvršča med 20 najboljših na svetu. Tudi turistični sektor je v porastu, čaprav ga je v letu 2020 hudo prizadela pandemija Covid-19. 

 
Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Republika Južna Afrika je bogata z mineralnimi viri. Država je največja svetovna proizvajalka in izvoznica zlata, platine, kroma in mangana, ter 4. največja proizvajalka diamantov. Proizvede 80 % vse svetovne platine in ima 60 % svetovnih zalog premoga. Pomembne zaloge nafte in plina naj bi se nahajale na obali, v Indijskem oceanu.

Republika Južna Afrika ima različne industrijske panoge in je vodilna v svetu v več specializiranih sektorjih, vključno s proizvodnjo železniških prevoznih sredstev, sintetičnih goriv, rudarsko opremo in strojev. Industrijski sektor zaposluje skoraj četrtino delovne sile in predstavlja 27 % BDP.

V letu 2020 je industrijski sektor upadel za -12 %. V letu 2021 naj bi se povečal za 12 %, v letih 2022 in 2023 pa naj bi rast po napovedih analitikov dosegla 2,5 % in 3,5 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Republike Južne Afrike:

 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Južnoafriški farmacevtski trg je do leta 2017 beležil močno rast, nato pa je v letu 2018 upadel. V letu 2019 je bila rast zopet visoka in ta trend naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjih petih letih.

Južnoafriški trg predstavlja dobro priložnost za nove konkurente, saj v državi razpoložljivi dohodek narašča, starajoče se prebivalstvo pa se spopada z raznolikimi boleznimi. Zaporedne vlade in politične motnje so ovirale razvoj učinkovite ureditve zdravil ter vplivale na razvoj države v zvezi s spodbujanjem farmacevtskih inovacij in izgradnjo infrastrukture.

Južnoafriški farmacevtski trg je v obdobju 2015-2019 rasel po 4,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 3,7 mlrd EUR. Za primerjavo, nigerijski farmacevtski trg je v zadnjih petih letih rasel po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 1,1 mlrd EUR, medtem ko je egiptovski farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 14,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 7,6 mlrd EUR.

Nekateri deli Republike Južne Afrike imajo dostop do zdravstvenega sistema, ki je enak tistemu iz zrelih evropskih trgov, znotraj države pa obstaja tudi močno preobremenjen infrastrukturni sistem, ki številnim prebivalcem onemogoča zanesljiv dostop do osnovnega zdravstvenega varstva. Takšen dvotirni sistem zdravstvenega varstva predstavlja velik izziv za konkurente v vrednostni verigi. Zdravstvena oskrba je trenutno glavna prednostna naloga vlade. Nacionalni razvojni načrt določa številne ključne prednostne naloge v zvezi z zdravjem, med drugim podaljšanje pričakovane življenjske dobe na 70 let in bistveno zmanjšanje stopnje okuženosti z virusom HIV med mlajšo generacijo.
Vlada spodbuja trg generičnih zdravil in želi odpreti trg novim konkurentom. Če se bo priljubljenost generičnih zdravil v prihodnosti še povečala, bi to lahko zaviralo močno rast trga, saj so cene generičnih zdravil običajno nižje.
Republika Južna Afrika ima najvišji delež starejših prebivalcev v afriški regiji (8,7 %), število starejših (60+) pa naj bi se povečalo s 4,1 mio v letu 2011 na več kot 15 mio v letu 2030. Rast trga v določeni meri podpira staranje prebivalstva v državi zaradi povečevanja s starostjo povezanih bolezni, kot so diabetes ter bolezni srca in ožilja.

Analitiki napovedujejo, da bo južnoafriški farmacevtski trg v obdobju 2020-2024 rasel po 6,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 4,5 mlrd EUR. Nigerijski farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 1,2 mlrd EUR, medtem ko naj bi egiptovski farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 11,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril 11,8 mlrd EUR.

Zaradi pandemije COVID-19 je težko predvideti, kako bo trg deloval v naslednjih letih, vendar naj bi bil po napovedih vpliv pandemije na južnoafriški farmacevtski trg minimalen.
 

Glavni konkurenti v industriji so:

  • Adcock Ingram Holdings Ltd
  • Aspen Pharmacare Holdings Ltd
  • Novartis AG
  • Sanofi SA
 
 
Farmacevtska industrija Republike Južne Afrike je v letu 2019 zrasla za 6,6 % in dosegla vrednost 3,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2015–2019 znašala 4,9 %.
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
 2015 3.153  
 2016 3.423 8,4 %
 2017 3.539 7,7 %
 2018 3.305 -2,7 %
 2019 3.750 6,6 %


Po napovedih naj bi v letu 2024 farmacevtska industrija Republike Južne Afrike dosegla vrednost 4.5 mlrd EUR, kar je 33,3 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 znaša 6,1 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 4.090 6,4 %
2021 4.285 6,7 %
2022 4.358 6,5 %
2023 4.380 5,3 %
2024 4.516 5,6 %
  

Največji, 9 % tržni delež v industriji ima podjetje Adcock Ingram. Aspen je na drugem mestu s 7,6 % tržnim deležem.
 

Tržni deleži proizvajalcev glede na vrednost za leto 2019 (v odstotkih) 

Adcock Ingram 9,0 %
Aspen 7,6 %
Sanofi 6,0 %
Novartis 5,2 %
Ostali 72,2 %
 

Največja proizvodnja podjetja na področju farmacevtske industrije v Republiki Južni Afriki (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Janssen Pharmaceutica (Pty) Ltd 3.933,78
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. 2.455,26
Pharmacare Ltd 2.340,97
Ascendis Supply Chain (Pty) Ltd 541,06
Adcock Ingram Holdings Ltd. 447,09
Ascendis Health Ltd. 324,28
Litha Healthcare Group Ltd. 88,66


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Republiki Južni Afriki (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Alcon Laboratories (South Africa) (Pty) Ltd 4.770,46
Aspen Pharmacare East London (Pty) Ltd 2.093,87
Transpharm (Pty) Ltd 143,50
City Medical Wholesalers (Pty) Ltd 125,42
Vital Health Foods (Pty) Ltd 125,42
Medpro Pharmaceutica (Pty) Ltd 107,50
Alpha Pharm Kwazulu-Natal Ltd 53,75


Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Republiki Južni Afriki (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Clicks Group Ltd. 1.952,01
Dis-Chem Pharmacies Ltd. 1.361,84
Oak Avenue Pharmacy Cc 805,49
C J Pharmaceutical Enterprises (Pty) Ltd 157,86
H H Durrheim (Pty) Ltd 131,65
Fresenius Kabi South Africa (Pty) Ltd 64,18
Kok And Golach (Pty) Ltd 32,03Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.

 

IKT- IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Južnoafriški trg IT storitev je v zadnjih petih letih beležil zelo močno rast, ki naj bi se nadaljevala tudi v napovedanem obdobju, z rahlimi spremembami zaradi izbruha COVID-19.

Južnoafriški trg IT storitev je v obdobju 2015-2019 rasel po 11,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 6,9 mlrd EUR. Za primerjavo, nigerijski trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 10 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 2,9 mlrd EUR, medtem ko je egiptovski trg v tem obdobju rasel po 19 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril 1,2 mlrd EUR.

Zaradi tveganja kibernetskih napadov in visoke ravni medsebojne povezanosti omrežnih tehnologij je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacij in razvoja na tem področju. Kot odgovor na povečano nevarnost kibernetskih napadov, so se mnoge vlade zavzele za izvajanje predpisov in nudenje podpore, kar spodbuja povpraševanje po storitvah te vrste.

Najbolj donosen segment južnoafriškega trga IT storitev je segment infrastrukturnih storitev, ki je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 4 mlrd EUR, kar predstavlja 58,1 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 1,7 mlrd EUR ali 25,2 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo južnoafriški trg IT storitev v obdobju 2020-2024 rasel po 11,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 10,6 mlrd EUR. Nigerijski trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 8,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 3,8 mlrd EUR, egiptovski trg pa naj bi po napovedih v tem obdobju rasel po 14 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 2,2 mlrd EUR. Povpraševanje po IT storitvah bo v prihodnjih letih naraščalo, saj bo veliko podjetij uvedlo delo od doma in zunanje izvajanje poslov, da se bodo lahko spoprijeli s potencialnimi izbruhi covid-19 virusa ali s kakršnimikoli drugimi motnjami. Za to bodo morala podjetja vložiti veliko sredstev v IT in nove tehnologije, ki jim bodo pomagale, da bodo lahko delali z oddaljenih lokacij ali od doma.

Čeprav je dejanski vpliv pandemije COVID-19 težko oceniti, bo pandemija nedvomno škodovala tudi trgu IT storitev.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Accenture plc
  • International Business Machines Corporation (IBM)
  • Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
  • Capgemini SE (Capgemini)

Vrednost južnoafriškega trga IT storitev se je v letu 2019 povečala za 10,7 % in dosegla 6,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v letih 2015–2019 je znašala 11,9 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 4.414  
2016 5.045 12,4 %
2017 5.486 12.2 %
2018 5.932 12,2 %
2019 6.875 10,7 %
 

Trg se bo po napovedih v obdobju 2020-2024 povečal na 10,6 mlrd EUR, kar je 70,1 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti znaša 11,1 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 7.727 10,4 %
2021 8.482 10,8 %
2022 9.059 11,4 %
2023 9.752 11,9 %
2024 10.564 11,3 %


Segment infrastrukturnih storitev je največji segment na južnoafriškem trgu IZ storitev in predstavlja 58,1 % delež celotne vrednosti trga.

Tržni deleži po segmentih za leto 2019 (v odstotkih) 

Storitve informacijske infrastrukture 58,1 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 25,2 %
Aplikacijske storitve 16,7 %


Republika Južna Afrika predstavlja 0,6 % globalnega trga IT storitev glede na vrednost.


Tržna segmentacija v svetu glede na vrednost za leto 2019 (v odstotkih) 

Kitajska 10,6 %
Indija 3,0 %
Republika Južna Afrika 0,6 %
Nigerija 0,3 %
Egipt 0,1 %
Ostali svet 85,4 %


Največja podjetja na področju IT storitev v Republiki Južni Afriki (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
Broadlink (Pty) Ltd 13.889,00
Datatec Ltd. 3.567,01
Timberbay Services (Pty) Ltd 3.544,15
Abb South Africa (Pty) Ltd 2.104,09
Nextec Industrial Technologies (Pty) Ltd 1.015,98
Eoh Consulting (Pty) Ltd 740,78
Bytes Technology Group (Pty) Ltd 629,65

 

Največja podjetja na področju programske opreme v Republiki Južni Afriki (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
Dst Process Solutions Sa (Pty) Ltd 1.035,68
Pinnacle Micro (Pty) Ltd 953,14
Belanet Cc 735,62
Matoto Technologies Cc 131,09
Computers Galore Cc 73,80
Etion Ltd. 36,57
Dynamic Visual Technologies (Pty) Ltd 25,76Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje