Republika Južna Afrika

Gospodarske panoge Republike Južne AfrikePreučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Republike Južne Afrike

Vpogled v trg

Republika Južna Afrika je največje in najnaprednejše gospodarstvo v podsaharski Afriki, predvsem zaradi bogastva naravnih virov in raznolike industrijske baze.

Država se sooča s stalnimi strukturnimi omejitvami, kot so visoka brezposelnost, pomanjkanje znanja, ter pomanjkanje električne energije.

Storitveni sektor se v državi hitro razvija in je v letu 2023 ustvaril že 75 % BDP. Glavni segmenti storitvenega sektorja so finančne storitve, nepremičnine, poslovne storitve in turizem.
 
Republika Južna Afrika je v letu 2023 beležila skromno, 0,6 % gospodarsko rast. Po napovedih EIU se bo rast v letu 2024 pospešila na 1,8 %, v letu 2025 pa na 2,8 %.

Republika Južna Afrika se je v letu 2023 uvrstila na 60. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Največ je Slovenija v letu 2023 v Republiko Južno Afriko izvozila farmacevtskih proizvodov. Izvoz v tej kategoriji je dosegel 12,29 mio EUR, kar je predstavljalo 21 % celotnega slovenskega izvoza v to državo.

Industrijski sektor

Republika Južna Afrika je bogata z mineralnimi viri. Država je velika svetovna proizvajalka in izvoznica zlata, platine, kroma, mangana in diamantov.

Republika Južna Afrika ima različne industrijske panoge in je vodilna v svetu v več specializiranih sektorjih, vključno s proizvodnjo železniških prevoznih sredstev, sintetičnih goriv, rudarsko opremo in strojev. 

Industrijski sektor zaposluje približno 1/4 delovne sile in ustvari 22 % BDP.

V letu 2023 je industrijski sektor upadel za -0,4 %. V letu 2024 naj bi se po napovedih EIU povečal za 1,7 %, v letih 2025 in 2026 pa za 2,8 % in 3 %.

 

Tržni izzivi

 • Tuja podjetja se na trgu srečujejo z motnjami v oskrbi z električno energijo. Izpadi električne energije so v Južni Afriki glavna ovira za naložbe in močno ovirajo gospodarstvo.
 • Kljub vztrajno naraščajoči brezposelnosti je zaradi slabega stanja javnega izobraževalnega sistema težko najti kvalificirano delovno silo.
 • Južnoafriška prometna infrastruktura je med najboljšimi na celini, a jo pestijo pomanjkanje vzdrževanja in naložb. Posledično prihaja do zamud pri dobavah in višjih stroškov ladijskega prometa.
 • Med druge dejavnike, ki negativno vplivajo na tuja podjetja, spadajo korupcija, velika brezposelnost, nasilje in kriminal.


Priložnosti na trgu

 • Južnoafriški potrošniški trg ima velik potencial, predvsem zaradi širitve temnopoltega srednjega razreda. Poraba temnopoltih gospodinjstev realno narašča hitreje kot poraba gospodinjstev belcev. Po napovedih EIU bo rast potrošniške porabe do leta 2027 presegla širše gospodarstvo.
 • Lažji dostop do posojil bo podprl povpraševanje po dražjih trajnih dobrinah. Prevladujoči položaj sodobnih nakupovalnih centrov bo ta trend še okrepil, prav tako konkurenca med vodilnimi trgovci. 
 • Kot najnaprednejše gospodarstvo na celini ponuja Republika Južna Afrika izvoznikom in vlagateljem raznolike priložnosti. Privlačna je za predvsem tiste, ki iščejo lokacijo za dostop do preostale afriške celine.
 • Najboljše možnosti za izvoz v Republiko Južno Afriko predstavlja široka paleta potrošnih izdelkov in storitev, investicijsko blago in franšizing.


Vstop na trg 

 • Ker je južnoafriški trg sofisticiran, mora biti vstop na trg dobro načrtovan in podkrepljen s temeljito analizo trga. 
 • Upoštevati je potrebno vzorec porazdelitve demografskega dohodka, cenovno občutljivost potrošnikov, nestanoviten menjalni tečaj, motnje v oskrbi z električno energijo, ter težave z distribucijo, glede na to, da so veliki maloprodajni centri skoncentrirani v večjih metropolitanskih regijah. 
 • Republika Južna Afrika je lahko odskočna deska za vstop na druge trge v podsaharski Afriki. 


Gospodarske panoge Republike Južne Afrike – Obnovljivi viri energije (OVE)

 

Zastavljeni cilji  

Južna Afrika si prizadeva povečati delež obnovljive energije v svoji mešanici proizvodnje električne energije s trenutnih 11 % na 41 % do leta 2030. To naj bi dosegla predvsem s povečanjem vetrnih in sončnih zmogljivosti na kopnem.

Trenutno v mešanici električne energije v Južni Afriki prevladuje premog, ki predstavlja več kot 80 % proizvodnje električne energije.

Južnoafriška vlada je sprejela pobude v zvezi z energetskim trgom, da bi dosegla vrsto ciljev za zagotovitev cenovno ugodnega dostopa do električne energije, spodbudila razogljičenje energetskih sistemov, spodbudila gospodarski razvoj in izboljšala energetsko varnost.

Vlada je uvedla nekatere podporne politike in subvencije za obnovljivo energijo, da bi dosegla cilje prehoda na čisto energijo.

Uvedla je na primer južnoafriški program nabave neodvisnih proizvajalcev energije iz obnovljivih virov energije (REIPPPP), konkurenčen razpisni postopek, namenjen olajšanju naložb zasebnega sektorja v proizvodnjo obnovljive energije. Od leta 2021 je program REIPPPP pritegnil približno 12 mlrd EUR zasebnega kapitala za izgradnjo in upravljanje 77 sončnih in vetrnih naprav.

A kljub ambicioznim vladnim ciljem in programom, naj bi država po napovedih analitikov, do leta 2030 iz obnovljivih virov proizvedla le približno 20 % svoje energije, s čimer bo težko dosegla zastavljene cilje.

 

Sončna energija

Republika Južna Afrika je ena izmed vodilnih držav po prejemu sončne svetlobe.

V večini delov Južne Afrike je sonce prisotno več kot 2.500 ur na leto. Letno 24-urno povprečje sončne svetlobe v Južni Afriki je 220 W/m2. Za primerjavo, v ZDA, je povprečje 150 W/m2, v EU pa okoli 100 W/m2. Sončna energija velja za najlažje dostopen vir v Južni Afriki.

Zaradi porasta naložb v sončno energijo v Južni Afriki se razvija tudi tamkajšnja industrija sončne opreme.

Nameščena zmogljivost sončne energije v Južni Afriki predstavlja več kot 50 % delež celotne mešanice obnovljivih virov energije.


Vodik 

Po navedbah južnoafriške vlade ima država približno 80 % svetovnih kovin platinske skupine in 40 % svetovnih zalog platine in paladija, ki sta ključni komponenti pri proizvodnji vodika, zaradi česar bo Južna Afrika v prihodnje potencialno pomemben igralec na trgu zelenega vodika.
 
Vlada je pripravila načrt za podporo razvoju 270 mlrd ZAR (13,53 mlrd EUR) vrednega cevovoda projektov zelenega vodika v naslednjem desetletju.
 

Konkurenti na trgu 

Južnoafriški trg obnovljive energije je zmerno konsolidiran.

Na južnoafriškem trgu obnovljive energije prevladuje državno energetsko podjetje Eskom. Podjetje dobavlja 95 % električne energije na trgu in kupi večino obnovljive energije, ki jo proizvedejo neodvisni proizvajalci električne energije, da jo nato proda končnim potrošnikom.  

Druga dva največja konkurenta na trgu sta še Juwi Renewable Energies, ki je glavni proizvajalec vetrne in sončne energije v državi, ter Engie SA.  


Ostale perspektivne panoge na trgu

Spletna prodaja

Medtem ko maloprodaja v Južni Afriki stagnira in celo upada, pa spletno nakupovanje doživlja pravi razcvet.

Strateški premik trgovcev na drobno h konkurenčnemu prodajnemu kanalu e-trgovini, izboljšane storitve za stranke, ter uporaba sofisticiranih orodij, ki jih poganja umetna inteligenca, so dejavniki, ki so temeljito preoblikovali južnoafriški maloprodajni sektor. 
 
Južnoafriški spletni maloprodajni sektor se je v letu 2023 povečal za 29 % na 71 mlrd ZAR (3,55 mlrd EUR) in je predstavljal 6,15 % delež celotne maloprodaje v državi.

Nova študija, ki jo je izvedel World Wide Worx v sodelovanju z Mastercard, Peach Payment in Ask Afrika, je bila objavljena maja 2024 in napoveduje, da bo sektor spletne trgovine v Južni Afriki do leta 2026 presegel mejo 100 mlrd ZAR (5 mlrd EUR) in s tem dosegel 10 % celotne nacionalne maloprodaje. To pa je raven, ki so jo dosegli bolj zreli trgi, kot na primer Združeno kraljestvo in ZDA.

Južnoafričani so na spletu leta 2023 največ kupovali:
 
 • oblačila (30 %)
 • živila (22,3 %)
 • obutev (12,6 %)
 • elektronsko blago (12,5 %)
 • otroške igrače in igre (11,7 %)
 • zdravila (11,7 %).


Franšizno poslovanje 

Franšizno poslovanje se je v Republiki Južni Afriki izkazalo za uspešno, saj že od šestdesetih let naprej franšize stalno rastejo. V državi je okoli 800 franšiznih sistemov in 48.000 trgovin, od katerih je 91 % lastnikov franšize.

Največ franšiz je v provinci Gauteng, sledita Kwa-Zulu Natal in Western Cape. Približno 39 % lokalnih franšiznih blagovnih znamk posluje zunaj Republike Južne Afrike, večinoma v sosednjih državah, kot so Bocvana, Lesoto, eSwatini, Namibija in Mauritius, 13 % pa jih ima doseg zunaj Afrike, vključno z Bližnjim vzhodom, ZDA in Združenim kraljestvom.

Največ franšiz je na področju hitre prehrane in restavracij (26 %), maloprodaje in direktnega trženja (18 %), ter na področju gradbeništva (10 %).

 

Avtomobilska industrija 

Južna Afrika ima največji avtomobilski trg na afriški celini.

Sektor ima pomembno gospodarsko vlogo. Predstavlja 4,9 % BDP Južne Afrike, ustvarja več kot 12 % prihodkov od izvoza, ter skupaj z avtomobilskimi komponentami zagotavlja zaposlitev za približno 460.000 ljudi.

Izvoz vozil je v zadnjih treh letih močno okreval po zmanjšanju v času pandemije leta 2020. Nov rekord je bil postavljen leta 2023, ko se je izvoz vozil medletno povečal za 12,6 % na 396.200 enot. Dve tretjini južnoafriške proizvodnje vozil se zdaj izvozi.

Podobno kot celotno gospodarstvo, tudi avtomobilski sektor trpi zaradi pogostih prekinitev oskrbe z električno energijo. Državni ponudnik električne energije Eskom je zaradi nezadostne proizvodne zmogljivosti prisiljen v razbremenitev v času velikega povpraševanja po energiji.
EIU pričakuje, da se bodo razmere z električno energijo začele postopoma izboljševati v obdobju 2024-2028.

Nakupe novih avtomobilov trenutno zavirajo visoka inflacija, visoke obrestne mere, ter visoka brezposelnost. Leta 2024 naj bi posledično prodaja osebnih avtomobilov v Južni Afriki upadla že 2. leto zapored.

Od leta 2025 dalje bo gospodarsko okolje za prodajo osebnih avtomobilov postalo bolj spodbudno, k čemur bo prispevala nižja inflacija in nižji stroški zadolževanja. Po napovedih EIU se bo prodaja novih avtomobilov v obdobju 2024-2028 povečevala po 4 % povprečni letni stopnji.


Farmacevtska industrija 

Južna Afrika je največji farmacevtski trg v podsaharski Afriki.

Po napovedih naj bi trg v prihodnjih letih beležil trajno rast, zaradi proaktivnega sprejemanja nastajajočih tehnologij, digitalizacije za izboljšanje operativne učinkovitosti ter vladne podpore in financiranja.

Poudarek 10 letnega vladnega načrta za zdravo prebivalstvo v Južni Afriki je na fizičnem in duševnem zdravju.
Največji poudarek je trenutno na zdravljenju virusa HIV in tuberkuloze, vendar se bo dolgoročno preusmeril k naraščajočemu bremenu kroničnih bolezni – sladkorni bolezni, bolezni srca in ožilja, hipertenziji in zdravljenju raka.

Pandemija COVID-a je poudarila vrzeli in slabosti pri zadovoljevanju povpraševanja po cepivih in zdravilih, zato je v ta namen vedno večje zanimanje za razvoj močnega farmacevtskega in biotehnološkega proizvodnega središča v državi, da bi se ustrezno pripravili na naslednjo pandemijo. Aprila 2023 je WHO uradno odprla svoje tehnološko središče za cepiva mRNA v Cape Townu, da bi izboljšala dostop do cepiv na trgih po vsej celini.
 
Če se bi uresničil nacionalni načrt zdravstvenega zavarovanja, se bo povečalo povpraševanje po generičnih zdravilih na recept, izboljšala se bo infrastruktura in dostop do zdravstvenega varstva, ter povečala lokalna farmacevtska proizvodnja generičnih zdravil.

Večino inovativnih zdravil država uvaža iz Indije, Nemčije, ZDA in Francije.

Rast porabe inovativnih zdravil bo po napovedih Fitch Solutions v prihodnjih 5 letih dosegla 4 %. Močnejšo rast bodo beležila generična zdravila.
 

Vrednosti  ZAR in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Mordor Intelligence
 • Global Energy Research
 • Statistični urad RS 
 • Fitch Solutions
 
Posodobljeno: junij 2024


Poglejte si tudi: