Republika Južna Afrika

Gospodarske panoge Republike Južne Afrike

Gospodarstvo

Republika Južna Afrika ima visoko razvito gospodarstvo in napredno gospodarsko infrastrukturo. Je najpomembnejša gospodarska država v Afriki, kjer deluje 75 % največjih afriških podjetij.
Država je še vedno nastajajoči trg s številnimi naravnimi viri. Ima dobro razvit finančni, pravni, komunikacijski, energetski in prometni sektor. Ponaša se tudi z borzo, ki je največja v Afriki in med 20 najboljšimi na svetu.

 

Struktura BDP

 

 
Kmetijski sektor predstavlja 3 % BDP in zaposluje okoli 6 % delovne sile, kar je relativno malo v primerjavi z drugimi afriškimi državami. Republika Južna Afrika je šesti največji proizvajalec vina na svetu in največji proizvajalec koruze in sladkorja na celini. Najpomembnejši kmetijski pridelki so koruza, pšenica, ječmen in soja. Leta 2018 je parlament Republike Južne Afrike podal predlog za razlastitev zemljišč brez nadomestila v javnem interesu. Zato bo država v naslednjih letih verjetno doživela velike zemljiške reforme, kar bo vplivalo tudi na kmetijski sektor.

Storitveni sektor se hitro razvija. Zaposluje približno 71 % delovne sile in je v letu 2018 ustvaril 69 % BDP države. Glavni segmenti storitvenega sektorja so finančne storitve, nepremičnine in poslovne storitve. Republika Južna Afrika ima visoko razvito finančno strukturo z aktivno borzo, ki se po tržni kapitalizaciji uvršča med 20 najboljših na svetu. Tudi turistični sektor je v porastu, še zlasti po svetovnem prvenstvu FIFA leta 2010. Država je poenostavila vizumske postopke in v letu 2018 se je število turistov, ki so obiskali državo, povečalo za okrog 4,5 % v primerjavi z letom 2017.
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Republika Južna Afrika je bogata z mineralnimi viri. Država je največji svetovni proizvajalec in izvoznik zlata, platine, kroma in mangana, ter četrti največji proizvajalec diamantov. Proizvede 80 % vse svetovne platine in ima 60 % svetovnih zalog premoga. Pomembne zaloge nafte in plina naj bi se nahajale na obali, v Indijskem oceanu.

Republika Južna Afrika ima različne industrijske panoge in je vodilna v svetu v več specializiranih sektorjih, vključno s proizvodnjo železniških prevoznih sredstev, sintetičnih goriv, rudarsko opremo in strojev. Industrijski sektor zaposluje skoraj četrtino delovne sile (23 %) in predstavlja 28 % BDP.

V letu 2018 je industrijski sektor upadel za -0,1 %. V letu 2019 naj bi zrasel za 2 %, v letih 2020 in 2021 pa naj bi rast po napovedih analitikov dosegla 2,8 % in 3 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Republike Južne Afrike:

 

Farmacevtska industrija

Farmacevtska industrija Republike Južne Afrike je v zadnjih letih beležila zdravo rast in po napovedih se bo ta trend nadaljeval skozi celotno napovedano obdobje še z nekoliko pospešeno stopnjo. Vlada poskuša povečati stopnjo rasti v farmacevtski industriji in del tega prizadevanja je bila ustanovitev južnoafriškega zakonodajnega organa za zdravstvene izdelke (SAHPRA) v juniju 2017. S tem vlada namerava pospešiti postopke odobritve zdravil in pri tem ohraniti najvišje možne standarde kakovosti. Farmacevtska industrija v Republiki Južni Afriki je v obdobju 2013-2017 rasla po 5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) ter v letu 2017 ustvarila vrednost 5,8 mlrd EUR. Za primerjavo, nigerijska farmacevtska industrija je v zadnjih petih letih rasla po 12,2 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 1,3 mlrd EUR, medtem ko je egiptovska farmacevtska industrija v tem obdobju rasla po 13,4 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 5,5 mlrd EUR.

Južna Afrika ima veliko proizvodno bazo v farmacevtski industriji, ki jo sestavljajo tako velika mednarodna podjetja kot tudi domači proizvajalci. Vlada je privabila tuje proizvajalce z davčnimi olajšavami, znižanimi cenami zemljišč in drugimi spodbudami. Domačemu podjetju Aspen je država odobrila več licenc za izdelavo velikih količin generičnih zdravil v državi, kar lahko vpliva na upočasnitev rasti industrije, saj prihodke iz dragih patentiranih zdravil nadomestijo s cenejšimi alternativami. Zakon o farmaciji iz leta 1997 in dopolnitve tega zakona obvezujejo distributerje, da ponudijo generične nadomestke, kadar koli je to mogoče. V državi se porabi več generičnih kot patentiranih zdravil, čeprav vlada porabi več denarja za patentirana zdravila. V Republiki Južni Afriki je razširjenih veliko nalezljivih bolezni, kot sta HIV in tuberkuloza. Najnovejši podatki Svetovne banke kažejo, da je stopnja razširjenosti virusa HIV med odraslimi starimi med 15 in 49 let v Republiki Južni Afriki že 19 %.

Po napovedih analitikov bo farmacevtska industrija v Republiki Južni Afriki v obdobju 2018-2022 rasla po 6,7 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 7,3 mlrd EUR. Nigerijska farmacevtska industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 11,1 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 2 mlrd EUR, medtem ko naj bi egiptovska farmacevtska industrija v napovedanem obdobju rasla po 14,3 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 9,7 mlrd EUR. Politika Republike Južne Afrike za nacionalno zdravstveno zavarovanje (NHI), ki je bila izvedena leta 2009, naj bi po napovedih vlade do leta 2025 dosegla univerzalno pokritost. Če bo to doseženo, bo vsakemu posamezniku na voljo zasebno zdravstveno varstvo, kar po povečalo tudi potrošnjo farmacevtskih izdelkov.

 

Glavni konkurenti v industriji so:

  • Adcock Ingram Holdings Ltd
  • Aspen Pharmacare Holdings Ltd
  • Novartis AG
  • Sanofi SA
 
Farmacevtska industrija Republike Južne Afrike je v letu 2017 zrasla za 7,2 % in dosegla vrednost 5,8 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 5 %.
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 4.060  
2014 3.984 -1,2 %
2015 5.135 7,3 %
2016 5.495 6,7 %
2017 5.840 7,2 %
 

Po napovedih naj bi v letu 2022 farmacevtska industrija Republike Južne Afrike dosegla vrednost 7.3 mlrd EUR, kar je 37,9 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 znaša 6,7 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 5.882 7,1 %
2019 6.355 7,1 %
2020 6.694 7,2 %
2021 7.190 7,6 %
2022 7.338 4,4 %
  

Največji, 9 % tržni delež v industriji ima podjetje Adcock Ingram. Aspen je na drugem mestu s 7,6 % tržnim deležem.
 

Tržni deleži proizvajalcev glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

 
Adcock Ingram 9,0 %
Aspen 7,6 %
Sanofi 6,0 %
Novartis 5,2 %
Ostali 72,2 %

Republika Južna Afrika predstavlja 0,6 % globalne farmacevtske industrije glede na vrednost.


Tržna segmentacija v svetu za leto 2017 (v odstotkih) 

Kitajska 10,2 %
Indija 3,3 %
Republika Južna Afrika 0,6 %
Egipt 0,6 %
Nigerija 0,1 %
Ostali svet 85,2 %

 


Največja proizvodnja podjetja na področju farmacevtske industrije v Republiki Južni Afriki (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. 2.453,22
Ascendis Health Ltd. 383, 17
Adcock Ingram Holdings Ltd. 353, 46
Ntp Radioisotopes (Pty) Ltd 69, 66
Beige Holdings Ltd. 33, 45
Synergy CHC Corp. 30, 31
Vital Health Foods (Pty) Ltd 27, 57


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Republiki Južni Afriki (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Aspen Pharmacare East London (Pty) Ltd 2.004,01
Transpharm (Pty) Ltd 168, 06
Malan And Buys (Pty) Ltd 45, 70
Mcp Wholesalers (Pty) Ltd 18, 69
Boehringer Ingelheim Animal Health South Africa (Pty) Ltd 14, 72
Imbc Investment (Pty) Ltd 12, 33
Safeline Pharmaceuticals (Pty) Ltd 7, 58

 

Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Republiki Južni Afriki (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Clicks Group Ltd. 1.687,01
Dis-Chem Pharmacies Pty Ltd. 1.181,54
Oak Avenue Pharmacy Cc 770, 92
H H Durrheim (Pty) Ltd 143, 96
Maxlife Coatings Cc 128, 49
Kok And Golach (Pty) Ltd 22, 88
Dezzo Trading 392 (Pty) Ltd 15, 31Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.

 

Šport in prosti čas - športni centri in fitnes klubi

V analizo so zajeti športni centri in fitnes klubi, ki ponujajo vadbene naprave, osebno usposabljanje ter druge storitve, ki so namenjene uporabnikom ohranjati njihovo fizično zdravje. Prihodki trga so izračunani na podlagi članarin, plačanim klubom.

Trg športnih centov in fitnes klubov v Republiki Južni Afriki je v obdobju 2013-2017 rasel po 4,2 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 266,5 mio EUR. Za primerjavo, nigerijski trg je v preteklih petih letih rasel po 5,8 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 587,2 mio EUR, medtem ko je egiptovski trg v tem obdobju rasel po 4,6 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 299,2 mio EUR. Nekatere študije kažejo, da ima približno 60 % populacije v Republiki Južni Afriki prekomerno telesno težo, zato obstaja veliko povpraševanje po športnih centrih in fitnes klubih v državi. Država ima najvišjo gostoto telovadnic na afriški celini in število se še povečuje. Virgin Active je trenutno najuspešnejša mednarodna blagovna znamka na trgu. To je pokazatelj, da je večje povpraševanje po športnih centrih s široko ponudbo storitev, kot je povpraševanje po cenejših različicah centrov z majhnim obsegom storitev.

Analitiki napovedujejo, da bo trg športnih centrov in fitnes klubov v Republiki Južni Afriki v obdobju 2018-2022 rasel po 3,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 289,4 mio EUR. Nigerijski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 4,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 668,5 mio EUR, medtem ko naj bi egiptovski trg v napovedanem obdobju rasel po 3,9 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 329,8 mio EUR. Rast bodo krepili predvsem tisti prebivalci z višjimi dohodki, ki plačujejo premijske članarine. Rast trga pa bo oviralo splošno neravnovesje v gospodarstvu. Brezposelnost v državi trenutno presega 25 %, kar pomeni, da si vsaj četrtina prebivalstva ne more privoščiti plačevanja dragih članarin.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Planet Gyms
  • Roark Gyms
  • Virgin Active Limited

Trg športnih centrov in fitnes klubov v Republiki Južni Afriki je v letu 2017 zrasel za 3,6 % in dosegel vrednost 266,5 mio EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v letih 2013–2017 je znašala 4,2 %.

 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 192,3  
2014 201,5 4,8 %
2015 249,0 3,1 %
2016 262,0 5,2 %
2017 266,5 3,6 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo trg športnih centrov in fitnes klubov v Republiki Južni Afriki leta 2022 dosegel vrednost 289,4 mio EUR, kar je 19,1 % več kot leta 2017. Napovedana letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 je 3,6 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 262,7 3,8 %
2019 274,7 3,7 %
2020 277,4 3,6 %
2021 287,0 3,4 %
2022 289,4 3,3 %
  
Republika Južna Afrika predstavlja 0,4 % globalnega trga športnih centrov in fitnes klubov glede na vrednost.


Tržna segmentacija v svetu glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

 
Kitajska 4,0 %
Nigerija 0,9 %
Indija 0,7 %
Egipt 0,5 %
Republika Južna Afrika 0,4 %
Ostali svet 93,5 %

 

Največji športni centri in fitnes klubi v Republiki Južni Afriki (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Moregolf (Pty) Ltd 51, 13
Bryanston Country Club 8, 81
Atlantic Beach Management (Pty) Ltd 1, 64
Mogol Club Sports Shop 0, 59
Langebaan Golf And Sports Club 0, 34
Ignite Fitness (Pty) Ltd 0, 32
Die Afrikaanse Taal- En Kultuurvereniging  0, 02


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje