Republika Južna Afrika

Gospodarske panoge Republike Južne Afrike


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
?Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Republike Južne Afrike
Gospodarske panoge Republike Južne Afrike – Obnovljivi viri energije (OVE)
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Republike Južne Afrike

Vpogled v trg

Republika Južna Afrika je največje in najnaprednejše gospodarstvo v podsaharski Afriki, predvsem zaradi bogastva naravnih virov in raznolike industrijska baza.

Država se sooča s stalnimi strukturnimi omejitvami, kot so visoka brezposelnost, pomanjkanje znanja ter pomanjkanje električne energije.

Storitveni sektor se v državi hitro razvija in je v letu 2022 ustvaril že 75 % BDP. Glavni segmenti storitvenega sektorja so finančne storitve, nepremičnine in poslovne storitve ter turizem.

Republika Južna Afrika se je v letu 2022 uvrstila na 59. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Industrijski sektor

Republika Južna Afrika je bogata z mineralnimi viri. Država je velika svetovna proizvajalka in izvoznica zlata, platine, kroma, mangana in diamantov.

Republika Južna Afrika ima različne industrijske panoge in je vodilna v svetu v več specializiranih sektorjih, vključno s proizvodnjo železniških prevoznih sredstev, sintetičnih goriv, rudarsko opremo in strojev. 

Industrijski sektor zaposluje približno 1/4 delovne sile in ustvari 22 % BDP.

V letu 2022 je industrijski sektor upadel za -2,3 %. V letu 2023 naj bi se povečal za 0,4 %, v letih 2024 in 2025 pa naj bi rast po napovedih EIU dosegla 2,3 % in 3,4 %.
 

Tržni izzivi

 • EIU ocenjuje, da je splošno operativno tveganje v Republiki Južni Afriki zmerno.
 • Rast BDP naj bi se po napovedih leta 2023 upočasnila na 1,3 %, kar je posledica visokih domačih obrestnih mer in motenj v dobavi električne energije.
 • Inflacija in svetovna gospodarska upočasnitev prav tako predstavljala velike gospodarske ovire.
 • Druga pomembna poslovna tveganja vključujejo strožja pravila konkurence, ter omejevalno delovno zakonodajo.
 • Podjetja morajo upoštevati tudi verjetnost nadaljnjih motenj v oskrbi z električno energijo.
 • Med druge, dejavnike, ki negativno vplivajo na tuja podjetja, spadajo korupcija, velika brezposelnost, nasilje in kriminal ter nezadostna infrastruktura.
 

Priložnosti na trgu

 • Južnoafriški potrošniški trg ima velik potencial, predvsem zaradi širitve temnopoltega srednjega razreda. Poraba temnopoltih gospodinjstev realno narašča hitreje kot poraba gospodinjstev belcev. 
 • Lažji dostop do posojil bo podprl povpraševanje po dražjih trajnih dobrinah, kot so na primer električni aparati. Prevladujoči položaj sodobnih nakupovalnih centrov bo ta trend še okrepil, prav tako konkurenca med vodilnimi trgovci. 
 • Kot najnaprednejše gospodarstvo na celini ponuja Republika Južna Afrika izvoznikom in vlagateljem raznolike priložnosti. Privlačna je za predvsem tiste, ki iščejo lokacijo za dostop do preostale afriške celine.  
 • Najboljše možnosti za izvoz v Republiko Južno Afriko predstavlja široka paleta potrošnih izdelkov in storitev, investicijsko blago in franšizinga.
 

Vstop na trg 

 • Ker je južnoafriški trg sofisticiran, mora biti vstop na trg dobro načrtovan in podkrepljen s temeljito analizo trga. 
 • Upoštevati je potrebno vzorec porazdelitve demografskega dohodka, cenovno občutljivost potrošnikov, nestanoviten menjalni tečaj, motnje v oskrbi z električno energijo, ter težave z distribucijo, glede na to, da so veliki maloprodajni centri skoncentrirani v večjih metropolitanskih regijah. 
 • Republika Južna Afrika je lahko odskočna deska za vstop na druge trge v podsaharski Afriki. 


Gospodarske panoge Republike Južne Afrike – Obnovljivi viri energije (OVE)

Vpogled v trg 

Južnoafriški trg OVE je v obdobju 2017-2022 rasel po 14,8 % povprečni letni stopnji ter v letu 2022 ustvaril skupne prihodke v višini 950 mio EUR. Rast južnoafriškega trga OVE so spodbudile predvsem naložbe zasebnega sektorja.
 
Južnoafriški trg obnovljive energije je rasel v korelaciji s povečanjem zmogljivosti obnovljivih virov. Po podatkih Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA), je obnovljiva energija kljub trajajoči vojni med Rusijo in Ukrajino, težavam v dobavni verigi, povezanih s pandemijo, zastoji pri gradnji in rekordno visokim cenam surovin, v letu 2022 še naprej rasla.
 
Obseg tržne proizvodnje se je med letoma 2017 in 2022 povečeval po 11,2 % povprečni letni stopnji in leta 2022 dosegel skupno 15.999,3 GWh. Obseg trga naj bi se do konca leta 2027 povečal na 33.159,5 GWh, kar predstavlja 15,7 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2023-2027.
 
Analitiki napovedujejo, da bo trg OVE v Republiki Južni Afriki v prihodnjih 5 letih rasel po 18,2 % povprečni letni stopnji ter leta 2027 dosegel vrednost 2,18 mlrd EUR.
 
Na trg bi lahko vplival skokovit porast črpanja premoga, saj podjetja poskušajo čim bolj izkoristiti svoje vire, preden preidejo na nizko-ogljične alternative. Davek na ogljik, ki ga je napovedala vlada, bo pospešil te spremembe, čeprav bo odvisnost države od premoga verjetno otežila popolno opustitev premoga.
 
Republika Južna Afrika se je zavezala k boju proti podnebnim spremembam, kar bi lahko spodbudilo prihodnje naložbe v OVE in odmik od premoga.  
 

Segmentacija trga

Vetrna energija je največji segment trga OVE v Republiki Južni Afriki, saj predstavlja 59,1 % celotnega obsega trga. Segment sončne energije predstavlja nadaljnjih 31,2 % trga.
 
Študija Južnoafriškega sveta za znanstvene in industrijske raziskave je pokazala, da bi bila lahko vetrna energija za državo stroškovno zelo učinkovita. V Johannesburgu, Pretorii, Western Capeu in Durbanu obstaja ogromen potencial vetra. Če bi v Južni Afriki dodelili 0,6 % zemlje za vetrne elektrarne, bi to učinkovito zadostilo potrebam države po električni energiji.

V Republiki Južni Afriki je veliko vlaganj v sončno energijo. Velik del južnoafriške sončne industrije ima sedež v regiji Northern Cape.  

Segmentacija OVE v Republiki Južni Afriki glede na vir (v % obsega za leto 2022)


 
 
 
 

Konkurenti na trgu 

 • Na južnoafriškem trgu obnovljive energije prevladuje državno energetsko podjetje Eskom. Podjetje dobavlja 95 % električne energije na trgu in kupi večino obnovljive energije, ki jo proizvedejo neodvisni proizvajalci električne energije, da jo nato proda končnim potrošnikom.  
 • Druga dva največja konkurenta na trgu sta še Juwi Renewable Energies, ki je glavni proizvajalec vetrne in sončne energije v državi, ter Engie SA.
 

Ostale perspektivne panoge na trgu
 

Franšizno poslovanje 

Franšizno poslovanje se je v Republiki Južni Afriki izkazalo za uspešno, saj že od šestdesetih let naprej franšize stalno rastejo. V državi je okoli 900 franšiznih sistemov in več kot 45.000 trgovin, od katerih je 80 % lastnikov franšize. Prihodek od franšiznega poslovanja je ocenjen na približno 50 mlrd EUR, kar predstavlja več kot 15 % BDP države.

Največ franšiz je v provinci Gauteng,sledita Kwa-Zulu Natal in Western Cape. Približno 39 % lokalnih franšiznih blagovnih znamk posluje zunaj Republike Južne Afrike, večinoma v sosednjih državah, kot so Bocvana, Lesoto, eSwatini, Namibija in Mauritius, 13 % pa jih ima doseg zunaj Afrike, vključno z Bližnjim vzhodom, ZDA in Združenim kraljestvom.

Največ franšiz je na področju hitre prehrane in restavracij (26 %), maloprodaje in direktnega trženja (18 %), ter na področju gradbeništva (10 %).
 

Avtomobilska industrija 

 • Avtomobilska industrija in njena širša vrednostna veriga sta pomembna segmenta južnoafriškega gospodarstva. 
 • Država je na svetovni lestvici proizvodnje vozil na 21.mestu, z 0,62 % tržnim deležem svetovne proizvodnje vozil. 
 • Avtomobilski sektor je eden najpomembnejših sektorjev, ki prejema tuje naložbe. 
 • Južnoafriška avtomobilska industrija vključuje proizvodnjo, distribucijo, servisiranje in vzdrževanje motornih vozil in komponent. Proizvajalci originalne opreme (OEM), uradni trgovci in strokovnjaki za popravila tesno sodelujejo pri zagotavljanju storitev vzdrževanja in popravil. Sodelujejo pri zagotavljanju garancijskega servisa, varnosti voznikov, varstvu okolja, razpoložljivosti rezervnih delov in obveščanju o tehničnih izboljšavah.

 Največje južnoafriške trgovinske partnerice v avtomobilski industriji  

Največ je južnoafriška avtomobilska industrija v letu 2022 izvozila v Nemčijo, Belgijo, ZDA Združeno kraljestvo in Španijo. Slovenija v izvozu zaseda 30. mesto.
 
Največ izdelkov avtomobilske industrije je Republika Južna Afrika v letu 2022 uvozila iz Indije, Kitajske, Nemčije, ZDA in Japonske.
 
Slovenija je v letu 2022 v Republiko Južno Afriko izvozila za 18,2 mio EUR izdelkov avtomobilske industrije (24 % vsega izvoza v državo), uvozila pa jih je za 5,5 mio EUR (34 % vsega uvoza in države).

 
Vrednost blagovne menjave na področju avtomobilske industrije (Slovenija-Republika Južna Afrika; v 1.000 EUR)

(Kombinirana nomenklatura: 87 - Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor)


Zelena gradnja 

 • Industrija zelene gradnje v Južni Afriki hitro raste, čeprav rast omejujejo pomanjkanje kvalificirane delovne sile ter proizvajalcev zelenih izdelkov in storitev.
 • V Južni Afriki certificirane nove zelene stavbe pokrivajo več kot 2 mio m2, prihranki električne energije, porabe vode in odlaganja odpadkov v teh stavbah, pa pomembno vplivajo na zmanjšanje ogljičnega odtisa v gradbenem sektorju.
 • Priložnosti so na področjih naravnega ogrevanja in hlajenja, naravne in varčne razsvetljave, foto-voltaike, zasteklitev in oken, zelenih streh ter alternativnih gradbenih tehnologij.
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • MarketLIne Industry Profiles
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
Posodobljeno: maj 2023


Poglejte si tudi: