Republika Južna Afrika

Gospodarske panoge Republike Južne Afrike

Gospodarstvo

Republika Južna Afrika je industrijsko najbolj razvita in najmodernejša afriška država. Ima veliko naravnih bogastev, ter dobro razvit finančni, komunikacijski, energetski in prometni sektor. Državo pestijo brezposelnost, revščina in neenakosti, ki so med najvišjimi na svetu. Kljub temu, da moderna infrastruktura omogoča relativno učinkovito distribucijo blaga v glavne urbane centre po vsej regiji, pa nestabilna dobava električne energije zavira rast. Državno elektroenergetsko podjetje Eskom sicer gradi tri nove elektrarne, da bi izboljšali zanesljivost električnega omrežja, a jih pri gradnji ovirajo korupcija, slabo upravljanje ter veliko breme dolga.

V svetovnem merilu je Republika Južna Afrika prva po proizvodnji in izvozu zlataplatine in kroma ter četrta največja proizvajalka diamantov na svetu. Proizvede 80 % vse platine na svetu in ima 60 % svetovnih rezerv premoga.
 

Struktura BDP

 

Republika Južna Afrika ima raznolike proizvodne industrije in je vodilna v svetu v več specializiranih sektorjih, vključno s tirnimi vozili, sintetičnimi gorivi ter rudarsko opremo in stroji. Industrijski sektor prispeva 30 % BDP in zaposluje slabo četrtino aktivnega prebivalstva.

Storitveni sektor je v razcvetu in predstavlja 67 % BDP ter zaposluje 71,9 % aktivnega prebivalstva. V storitvenem sektorju ima pomembno vlogo turizem, ki je prve spodbude za rast dobil z organizacijo svetovnega nogometnega prvenstva v letu 2010. Republika Južna Afrika ima razvit finančni sektor in aktivno borzo, ki se uvršča med 20 največjih na svetu v smislu tržne kapitalizacije.

Kmetijstvo predstavlja le 3 % BDP in zaposluje slabih 5 % aktivnega prebivalstva. Republika Južna Afrika je tudi šesti največji pridelovalec vina na svetu.
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Republike Južne Afrike prispeva 30 % BDP in zaposluje 23,5 % aktivnega prebivalstva. Pomembnejše industrijske panoge so rudarstvo (Republika Južna Afrika je največji svetovni proizvajalec platine, zlata in kroma ter četrti največji proizvajalec diamantov), proizvodnja tirnih vozil, sintetičnih goriv, rudarske opreme in strojev, avtomobilska industrija in kemična industrija.

V letu 2017 je industrijski sektor zrasel za 1,2 %. V letu 2018 naj bi zrasel za 1,8 %, v letih 2019 in 2020 pa naj bi rast po napovedih analitikov dosegla 1,3 % in 2,8 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Republike Južne Afrike:

 

Farmacevtska industrija

Farmacevtska industrija Republike Južne Afrike je v zadnjih letih beležila zdravo rast in po napovedih se bo ta trend nadaljeval skozi celotno napovedano obdobje še z nekoliko pospešeno stopnjo. Vlada poskuša povečati stopnjo rasti v farmacevtski industriji in del tega prizadevanja je bila ustanovitev južnoafriškega zakonodajnega organa za zdravstvene izdelke (SAHPRA) v juniju 2017. S tem vlada namerava pospešiti postopke odobritve zdravil in pri tem ohraniti najvišje možne standarde kakovosti. Farmacevtska industrija v Republiki Južni Afriki je v obdobju 2013-2017 rasla po 5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) ter v letu 2017 ustvarila vrednost 5,8 mlrd EUR. Za primerjavo, nigerijska farmacevtska industrija je v zadnjih petih letih rasla po 12,2 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 1,3 mlrd EUR, medtem ko je egiptovska farmacevtska industrija v tem obdobju rasla po 13,4 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 5,5 mlrd EUR.

Južna Afrika ima veliko proizvodno bazo v farmacevtski industriji, ki jo sestavljajo tako velika mednarodna podjetja kot tudi domači proizvajalci. Vlada je privabila tuje proizvajalce z davčnimi olajšavami, znižanimi cenami zemljišč in drugimi spodbudami. Domačemu podjetju Aspen je država odobrila več licenc za izdelavo velikih količin generičnih zdravil v državi, kar lahko vpliva na upočasnitev rasti industrije, saj prihodke iz dragih patentiranih zdravil nadomestijo s cenejšimi alternativami. Zakon o farmaciji iz leta 1997 in dopolnitve tega zakona obvezujejo distributerje, da ponudijo generične nadomestke, kadar koli je to mogoče. V državi se porabi več generičnih kot patentiranih zdravil, čeprav vlada porabi več denarja za patentirana zdravila. V Republiki Južni Afriki je razširjenih veliko nalezljivih bolezni, kot sta HIV in tuberkuloza. Najnovejši podatki Svetovne banke kažejo, da je stopnja razširjenosti virusa HIV med odraslimi starimi med 15 in 49 let v Republiki Južni Afriki že 19 %.

Po napovedih analitikov bo farmacevtska industrija v Republiki Južni Afriki v obdobju 2018-2022 rasla po 6,7 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 7,3 mlrd EUR. Nigerijska farmacevtska industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 11,1 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 2 mlrd EUR, medtem ko naj bi egiptovska farmacevtska industrija v napovedanem obdobju rasla po 14,3 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 9,7 mlrd EUR. Politika Republike Južne Afrike za nacionalno zdravstveno zavarovanje (NHI), ki je bila izvedena leta 2009, naj bi po napovedih vlade do leta 2025 dosegla univerzalno pokritost. Če bo to doseženo, bo vsakemu posamezniku na voljo zasebno zdravstveno varstvo, kar po povečalo tudi potrošnjo farmacevtskih izdelkov.

 

Glavni konkurenti v industriji so:

  • Adcock Ingram Holdings Ltd
  • Aspen Pharmacare Holdings Ltd
  • Novartis AG
  • Sanofi SA
 
Farmacevtska industrija Republike Južne Afrike je v letu 2017 zrasla za 7,2 % in dosegla vrednost 5,8 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 5 %.
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 4.060  
2014 3.984 -1,2 %
2015 5.135 7,3 %
2016 5.495 6,7 %
2017 5.840 7,2 %
 

Po napovedih naj bi v letu 2022 farmacevtska industrija Republike Južne Afrike dosegla vrednost 7.3 mlrd EUR, kar je 37,9 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 znaša 6,7 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 5.882 7,1 %
2019 6.355 7,1 %
2020 6.694 7,2 %
2021 7.190 7,6 %
2022 7.338 4,4 %
  

Največji, 9 % tržni delež v industriji ima podjetje Adcock Ingram. Aspen je na drugem mestu s 7,6 % tržnim deležem.
 

Tržni deleži proizvajalcev glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

 
Adcock Ingram 9,0 %
Aspen 7,6 %
Sanofi 6,0 %
Novartis 5,2 %
Ostali 72,2 %

Republika Južna Afrika predstavlja 0,6 % globalne farmacevtske industrije glede na vrednost.


Tržna segmentacija v svetu za leto 2017 (v odstotkih) 

Kitajska 10,2 %
Indija 3,3 %
Republika Južna Afrika 0,6 %
Egipt 0,6 %
Nigerija 0,1 %
Ostali svet 85,2 %

 


Največja proizvodnja podjetja na področju farmacevtske industrije v Republiki Južni Afriki (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. 2.453,22
Ascendis Health Ltd. 383, 17
Adcock Ingram Holdings Ltd. 353, 46
Ntp Radioisotopes (Pty) Ltd 69, 66
Beige Holdings Ltd. 33, 45
Synergy CHC Corp. 30, 31
Vital Health Foods (Pty) Ltd 27, 57


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Republiki Južni Afriki (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Aspen Pharmacare East London (Pty) Ltd 2.004,01
Transpharm (Pty) Ltd 168, 06
Malan And Buys (Pty) Ltd 45, 70
Mcp Wholesalers (Pty) Ltd 18, 69
Boehringer Ingelheim Animal Health South Africa (Pty) Ltd 14, 72
Imbc Investment (Pty) Ltd 12, 33
Safeline Pharmaceuticals (Pty) Ltd 7, 58

 

Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Republiki Južni Afriki (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Clicks Group Ltd. 1.687,01
Dis-Chem Pharmacies Pty Ltd. 1.181,54
Oak Avenue Pharmacy Cc 770, 92
H H Durrheim (Pty) Ltd 143, 96
Maxlife Coatings Cc 128, 49
Kok And Golach (Pty) Ltd 22, 88
Dezzo Trading 392 (Pty) Ltd 15, 31Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.

 

Šport in prosti čas - športni centri in fitnes klubi

V analizo so zajeti športni centri in fitnes klubi, ki ponujajo vadbene naprave, osebno usposabljanje ter druge storitve, ki so namenjene uporabnikom ohranjati njihovo fizično zdravje. Prihodki trga so izračunani na podlagi članarin, plačanim klubom.

Trg športnih centov in fitnes klubov v Republiki Južni Afriki je v obdobju 2013-2017 rasel po 4,2 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 266,5 mio EUR. Za primerjavo, nigerijski trg je v preteklih petih letih rasel po 5,8 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 587,2 mio EUR, medtem ko je egiptovski trg v tem obdobju rasel po 4,6 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 299,2 mio EUR. Nekatere študije kažejo, da ima približno 60 % populacije v Republiki Južni Afriki prekomerno telesno težo, zato obstaja veliko povpraševanje po športnih centrih in fitnes klubih v državi. Država ima najvišjo gostoto telovadnic na afriški celini in število se še povečuje. Virgin Active je trenutno najuspešnejša mednarodna blagovna znamka na trgu. To je pokazatelj, da je večje povpraševanje po športnih centrih s široko ponudbo storitev, kot je povpraševanje po cenejših različicah centrov z majhnim obsegom storitev.

Analitiki napovedujejo, da bo trg športnih centrov in fitnes klubov v Republiki Južni Afriki v obdobju 2018-2022 rasel po 3,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 289,4 mio EUR. Nigerijski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 4,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 668,5 mio EUR, medtem ko naj bi egiptovski trg v napovedanem obdobju rasel po 3,9 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 329,8 mio EUR. Rast bodo krepili predvsem tisti prebivalci z višjimi dohodki, ki plačujejo premijske članarine. Rast trga pa bo oviralo splošno neravnovesje v gospodarstvu. Brezposelnost v državi trenutno presega 25 %, kar pomeni, da si vsaj četrtina prebivalstva ne more privoščiti plačevanja dragih članarin.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Planet Gyms
  • Roark Gyms
  • Virgin Active Limited

Trg športnih centrov in fitnes klubov v Republiki Južni Afriki je v letu 2017 zrasel za 3,6 % in dosegel vrednost 266,5 mio EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v letih 2013–2017 je znašala 4,2 %.

 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 192,3  
2014 201,5 4,8 %
2015 249,0 3,1 %
2016 262,0 5,2 %
2017 266,5 3,6 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo trg športnih centrov in fitnes klubov v Republiki Južni Afriki leta 2022 dosegel vrednost 289,4 mio EUR, kar je 19,1 % več kot leta 2017. Napovedana letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 je 3,6 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 262,7 3,8 %
2019 274,7 3,7 %
2020 277,4 3,6 %
2021 287,0 3,4 %
2022 289,4 3,3 %
  
Republika Južna Afrika predstavlja 0,4 % globalnega trga športnih centrov in fitnes klubov glede na vrednost.


Tržna segmentacija v svetu glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

 
Kitajska 4,0 %
Nigerija 0,9 %
Indija 0,7 %
Egipt 0,5 %
Republika Južna Afrika 0,4 %
Ostali svet 93,5 %

 

Največji športni centri in fitnes klubi v Republiki Južni Afriki (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Moregolf (Pty) Ltd 51, 13
Bryanston Country Club 8, 81
Atlantic Beach Management (Pty) Ltd 1, 64
Mogol Club Sports Shop 0, 59
Langebaan Golf And Sports Club 0, 34
Ignite Fitness (Pty) Ltd 0, 32
Die Afrikaanse Taal- En Kultuurvereniging  0, 02


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje